Flytter nytt rederi til Kypros

Det John Fredriksen-kontrollerte rederiet Deep Sea Supply, flytter til Kypros eller Singapore for å spare skatt.

OPPGRADERES: John Fredriksens Frontline blir oppgradert av meglerhuset Pareto.
  • Tor Øyvind Andersen
Publisert:

Deep Sea Supply

OSE

DESS

har fått nok av norsk skatt og er på vei ut av landet.

Selskapet vurderer Kypros eller Singapore, og vil ta en avgjørelse i løpet av 2006.

Adm. direktør Odd Brevik oppgir hensynet til aksjonærene og skatteregimet i Norge som årsakene til at Deep Sea Supply flagger ut til varmere strøk.

Skattehensyn

- Hvorfor flytter dere ut?

- Vi er jo ute etter mer forutsigbarhet i rammevilkårene, sier Brevik.

Rammevilkår betyr ofte skatt når det kommer til shipping.

- Det skattemessige betyr ganske mye - både av hensyn til selskapet og av hensyn til aksjonærene, sier Brevik.

Han trekker frem forhold som utbytteskatt og hvordan salgsgevinster skattlegges, som viktige for aksjonærene.

Ingen Fredriksen-effekt

John Fredriksen, kypriot og største aksjonær i Deep Sea Supply med 30,55 prosent, tok selskapet på børs i september i fjor.

Utover rollen som hovedaksjonær har Fredriksen ingen formelle posisjoner i selskapet.

Flyttingen har neppe noen skatteeffekt for Fredriksen, forteller en skatteekspert til Næringsliv24.

Fredriksen har sin forretningsdrift registrert i flere skatteparadis, og slipper etter all sannsynlighet unna utbyttebeskatning uansett.

- Fredriksen har faktisk ikke hatt noe med dette å gjøre. Vi har sett på dette i ett år, sier Brevik.

- Har det vi leter etter

Flyttingen kan har mer å si for selskapets amerikanske aksjonærer. De kan bli kildebeskattet opp til 15 prosent på mottatte utbytte i Norge.

Ved å flytte selskapet til Kypros eller Singapore vil amerikanske aksjonærer etter alt å dømme slippe langt billigere unna.

- Hvorfor Kypros eller Singapore?

- Det er to steder som har det vi leter etter, sier Brevik og viser til skatteregler og andre rammevilkår.

Drøyt 70 prosent av aksjonærene i Deep Sea Supply utenlandske. For de norske aksjonærene vil Kypros trolig være det gunstigste valget, får Næringsliv24 opplyst fra eksperthold.

Deep Sea Supply la i dag frem kvartalstall.

Snur ikke

Brevik forteller at ledelsen ikke har regnet på hvor mye selskapet vil spare i skatt ved å flytte ut.

- Det er et litt hypotetisk spørsmål siden vi ikke er i skatteposisjon, og heller ikke kommer i skatteposisjon på en stund, sier Brevik.

Selskapet vil neppe snu.

- I prinsippet har vi bestemt oss for å flytte ut, men vi har ikke bestemt hvor, sier Brevik.

Han sier at hvis Norge hadde hatt like rammevilkår som EU, ville flyttespørsmålet stilt seg anderledes.

Brevik trekker frem det han mener er ugunstig rederibeskatning samt et komplisert regelverk ved ansettelser, som viktige grunner til å flytte ut av Norge.

Skatteflyktning

Storaksjonær Jonh Fredriksen har allerede gjort det Deep Sea Supply vurderer - flyttet til Kypros.

I slutten av april ga Norges rikeste mann opp statborgerskapet og ble kypriot.

En mulig årsak til at han flyttet var trolig den norske arveavgiften som med Fredriksens milliardimperium kunne blitt tung å bære for tvillingdøtrene Cecilie og Kathrine.

På Kypros er arveavgiften 0 prosent.

Det ble også spekulert på at Fredriksen fryktet at de Bermuda-registrerte selskapene Frontline og SeaDrill skulle bli beskattet etter norske regler.

Finansmannen hadde bodd på Kypros i mange år da han byttet statsborgerskap.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Deep Sea Supply

Flere artikler

  1. Flytter til Kypros, igjen

  2. Fredriksen hamstrer kontrakter

  3. Fredriksen øker

  4. Betalt innhold

    Deap Sea Supplys beste resultat hittil

  5. Fredriksen kjøper mer