Fersk rapport fra Danske Bank: Dette skal drive norsk vekst

Privat forbruk og investeringer vil bli viktige drivkrefter i norsk økonomi fremover, mens regjeringens pengebruk og boliginvesteringer dempes, spår Danske Bank.

NYE DRIVKREFTER: Privat forbruk skal bidra til Norges vekst fremover, mens regjeringens pengebruk og boliginvesteringer vil bidra mindre enn i de foregående årene. Det spår Danske Bank i en fersk rapport.

Foto: Frank May NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Tirsdag legger Danske Bank frem sin «Nordiske utsikter»-rapport.

Banken venter at styringsrenten vil bli satt opp i september, og at det kommer to renteøkninger til i 2019.

Da vil i så fall renten kunne ligge på 1,25 prosent mot slutten av neste år, fra rekordlave 0,5 prosent nå.

Hovedkonklusjonene i Danske Banks rapport er at norsk økonomi går bra. Arbeidsledigheten vil fortsette å falle, lønnsveksten tar seg opp, og boligmarkedet stabiliserer seg, tror banken.

Men banken ser også en vridning i hvilke drivkrefter som skal sikre den norske veksten i årene som kommer.

De siste årene har boliginvesteringer og økt oljepengebruk fra regjeringen vært sterke drivkrefter, mens oljeinvesteringene har falt.

– Vi venter en betydelig omdreining i veksten, der regjeringens etterspørsel og boliginvesteringer bidrar mindre, mens privat forbruk og investeringer bidrar mer, skriver banken.

Mens boligmarkedet har kjølnet, nærmer regjeringens oljepengebruk seg taket på tre prosent av Oljefondets verdi, som politikerne har satt for å unngå uheldige virkninger på økonomien. Dermed vil veksten i offentlig forbruk måtte reduseres.

Banken sier også at økte oljeinvesteringer kan bidra til veksten fremover.

Venter økt privat forbruk

Danske Bank spår nå at privat forbruk vil øke med 2,5 prosent i år og 2,3 prosent neste år. Offentlig forbruk skal øke med 1,8 prosent både i år og neste år, venter banken.

Årsaken til at privat forbruk skal øke er ifølge Danske Bank at lønnsveksten tar seg opp, mens prisveksten holder seg rundt 2 prosent.

– Forventningen vår til sterkere forbruk i privat forbruk skyldes i sin helhet sterkere vekst i husholdningenes realinntekter, skriver banken.

– Høyere lønnsvekst, lavere inflasjon og sterkere jobbvekst bidrar alle til å øke veksten i realinntekten fra 1,5 prosent i 2017 til rundt 2,5 prosent i år og neste år, til tross for at renten ventes å øke noe, skriver Danske Bank.

Fortsatt gjeldsrisiko

Private investeringer skal også styrke seg videre, tror banken, som likevel gjør unntak for boliginvesteringene.

– Høyere kapasitetsutnyttelse, sterkere vekst, økt optimisme og fortsatt fordelaktige kredittforhold skulle støtte opp under investeringene, skriver banken.

Boligmarkedet har vært en risikofaktor for Norges vekst, men Danske Bank ser tegn til stabilisering.

– Risikoen nå knytter seg hovedsakelig til høye nivåer på husholdningsgjelden, som gjør økonomien sårbar hvis rentene øker fortere enn ventet, skriver banken.

Norske og svenske renter

Danske Bank forsøker også å forklare hvorfor norske renter skal stige, mens svenskene trolig må utsette sin renteøkning.

Årsakene ligger blant annet i forskjeller i lønnsvekst og inflasjon, skriver banken, som spår at Sveriges sentralbank ikke vil øke rentene i år, og trolig heller ikke i 2019.

– Kontrasten er spesielt stor mellom Sverige og Norge. Den norske økonomien vil trolig levere økt inflasjon, delvis fordi et trangere arbeidsmarkedet gir høyere lønnsvekst, og Norges Bank vil trolig øke rentene i september, skriver Danske Bank.

– Inflasjonen i Sverige er derimot allerede fallende, og vi venter at den vil gå lavere, siden midlertidige faktorer har holdt prisveksten oppe i det siste. Det er ikke nok lønnsvekst i Sverige til å støtte opp under dagens inflasjon, skriver banken.

Sverige har høy vekst, men det ser ut til at en periode med veldig lav inflasjon har senket folks forventninger om lønnsvekst, sier banken. Med forventninger om svakere vekst i Sverige i år og neste år vil dette trolig ikke endre seg.

– Slik vi ser det, gjør dette det sannsynlig at Riksbanken vil måtte utsette sine planer om en renteøkning i sommer, skriver Danske Bank.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Danske Bank
 2. Økonomi
 3. Norge
 4. Sverige
 5. Rente

Flere artikler

 1. NHOs sjeføkonom om norsk økonomi:
  – Vi har snudd ting på hodet

 2. DNB-sjefen spår lysere tider

 3. To rentehopp og litt mer påfyll i lommeboken

 4. Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

 5. Nordea spår investeringsfall: – Vil dempe norsk økonomi