Staten har tapt 4,5 milliarder på «Aker-eventyret»

Fra den norske stat gikk inn på eiersiden i Aker Holding i 2007 har verdiene blitt betydelig barbert. Nå avvikles samarbeidet.

Næringsminister Iselin Nybø støtter fusjonen av Aker Solutions og Kværner, og at man avvikler eierselskapet Aker Kværner Holding, som staten og Aker eier sammen.
Publisert:

Torsdag morgen kom meldingen om at Aker Solutions og Kværner slås sammen.

I den forbindelse kunngjorde Nærings- og fiskeridepartementet at staten blir direkte eiere i de to selskapene, etter at Aker Kværner Holding nå bli avviklet.

Staten kjøpte seg tilbake i 2007 opp i daværende Aker Holding, og fikk en eierandel på 30 prosent av Aker Kværner Holding, som staten fremdeles sitter på. Aker på sin side har i dag 70 prosent eierskap.

Eierskapet som ble til under tidligere næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) skulle sikre staten en vetorett mot større endringer i selskapene, som for eksempel en utflagging.

Men partnerskapet førte etter hvert til store gnisninger mellom partene – med Kjell Inge Røkke på den ene siden og daværende næringsminister Sylvia Brustad (Ap) på den andre.

Brustad gikk av som statsråd etter et mistillitsforslag i 2009. Mistillitsforslaget kom som følge av håndteringen av et aksjesalg i Røkke-kontrollerte Aker Solutions. Hun tok heller ikke gjenvalg til Stortinget.

Brustad fikk senere jobb i Aker-systemet med millionlønn i 2013. I 2015 sluttet hun og ble reiselivssjef for Hamarregionen.

Staten betalte i 2007 4,8 milliarder kroner for eierandelen i Aker Holding.

I forbindelse med at avviklingen gjennomføres opplyser departementet at verdiene av statens eierandel i Aker Kværner Holding torsdag på 1,8 milliarder kroner inkludert mottatt utbytte.

Les på E24+

Aksjene som gir deg flere fordeler enn bare avkastningen

Kraftig prisvekst

Prisstigningen de siste 13 årene har vært på 32 prosent. Dette betyr at staten betalte 6,36 milliarder 2020-kroner for aksjene, ifølge E24s beregninger.

Basert på dette har verdiene på statens eierskap i Aker Kværner Holding falt med i overkant av 4,5 milliarder kroner.

Dagens næringsminister, Iselin Nybø (V), avviser i en uttalelse til E24 at beslutningen om å avvikle selskapet kommer som et resultat av statens verditap. Hun forklarer samtidig at det har vært en god dialog om beslutningen om å avvikle Aker Kværner Holding.

– Partene er enige om at denne løsningen er det beste for de underliggende selskapenes utvikling. Vi mener selskapene kan ha nytte av en mer oversiktlig og fleksibel eierstruktur. Oljeleverandørindustrien har endret seg mye siden staten kom inn på eiersiden i Aker Kværner Holding i 2007, sier Nybø.

– Var det en riktig beslutning av staten å inngå samarbeidet med Aker i 2007?

– Det var politisk uenighet om statens kjøp av aksjer i daværende Aker Holding AS i 2007. Men i dag, når staten jo er eier i disse selskapene, med flere tusen ansatte og spennende teknologiske løsninger, er vi mest opptatt av hva som er det beste for selskapene og aksjonærene over tid.

Departementet understreker at den relevante oljeserviceindeksen i samme periode har hatt en om lag tilsvarende svak utvikling som statens verdier.

Les også

Vil slå sammen Kværner og Aker Solutions

Blir direkte eier

Aker Kværner Holding sitter med en eierandel på rundt 40 prosent i Aker Solutions, Kværner og Akastor. I etterkant av at selskapet er avviklet vil staten direkte eie rundt 12 prosent av aksjene i alle de tre selskapene.

Avviklingen av selskapet vil kreve Stortingets samtykke. Dette vil departementet legge frem forslag om til høsten.

I forbindelse med dette forslaget vil departementet komme tilbake til mål og begrunnelse for eierskapet, opplyser Nybø til E24.

I en overgangsperiode vil staten få videreført enkelte av rettighetene i dagens aksjonæravtale mellom staten og Aker om eiersamarbeidet. Dette inkluderer blant annet at Aker har forpliktet seg til å ikke foreslå eller stemme for at selskapenes hovedkontorer flyttes ut av Norge de neste 2,5 årene, med mindre staten godkjenner dette.

Les på E24+

Børskommentar: Røkke stokker kortene for det som kan bli et «grønt» og et «brunt» Aker

Støtter fusjon

Fusjonen mellom Aker Solutions og Kværner får samtidig støtte fra næringsministeren.

– Jeg støtter sammenslåingen og mener den vil være med på å styrke selskapene. Staten ønsker en best mulig industriell utvikling for Aker Solutions og Kværner, sier Nybø i en kommentar.

– En sammenslåing synes forretningsmessig fornuftig, og forventes å skape verdier for både staten som eier og de øvrige aksjonærene. Hovedkontoret til det nye, sammenslåtte selskapet vil være i Norge, fortsetter næringsministeren.

Det opplyses at staten støtter fusjonsforslaget, med forbehold om de endelig dokumentasjon. Staten har vetorett knyttet til Aker Kværner Holdings stemmegivning på de to selskapenes generalforsamling.

Tar ikke sikte på å delta i emisjon

Aker Solutions skiller i forbindelse med fusjonen ut virksomheten knyttet til utbygging av havvindparker og karbonfangstteknologi. I disse selskapene vil det bli gjennomført emisjoner, som staten har mulighet til å delta i.

– Regjeringen tar ikke sikte på at staten skal delta i emisjonene. Det blir tatt endelig stilling til emisjonsdeltagelse i forkant av tegningsperioden, sier Nybø å fortsetter:

– Når det gjelder det statlige eierskapet, har staten lenge kommunisert at privat eierskap skal være hovedregelen i norsk næringsliv. Statens direkte eierskap er allerede omfattende. Statens bidrag til det grønne skiftet bør primært komme gjennom blant annet gode rammevilkår heller enn økt statlig eierskap. Regjeringen har tatt initiativ til en rekke målrettede tiltak på dette området.

Aker-sjef Øyvind Eriksen understreker at selskapet etter 2009 har hatt et godt eiersamarbeid med staten.

– Staten sier man ikke planlegger å ikke være på emisjonene i Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Er det synd å ikke ha med staten videre?

– Staten har vært opptatt av å sikre seg muligheten til å være med i emisjonene og har fått en frist for å avklare om det er en mulighet de vil benytte, sier Eriksen til E24

Publisert:
Gå til e24.no