Spetalen må regne med fullt børs-søkelys på Hiddn-kjøpet

Selv om børsdirektøren advarte sterkt mot metoden så sent som i juni, så vil Øystein Stray Spetalen ta nok et selskap på børs gjennom det som kan kalles et omvendt oppkjøp.

Øystein Stray Spetalen vil nok en gang bruke et børsskall for å ta et selskap til en forhåpentlig vis lys fremtid på børs.
Publisert:

Aksjene i det tilnærmet tomme børsselskapet Hiddn Solutions spratt opp over 40 prosent på Oslo Børs fredag etter nyheten om «kjøpet» av det norske software-selskapet Arribatec AS. Storaksjonær i Hiddn, og snart også i Arribatec, er investoren Øystein Stray Spetalen, gjennom hans investeringsselskap Tycoon Industrier.

Lille Hiddn ble dermed fredagens soleklare vinner på Oslo Børs.

Omvendt oppkjøp

Metoden Spetalen brukes kalles for en reverse takeover, eller på godt norsk et omvendt oppkjøp: Små, tomme selskaper på Oslo Børs kjøper med betaling i deres aksjer mye mer verdifulle ikke-noterte selskaper. De sistnevnte selskapene får således en rask inngang til Oslo Børs, i utgangspunktet uten en lang søknadsprosess. Dette har Spetalen tidligere gjort med stort hell med flere andre selskaper.

Men Oslo Børs nye direktør Øivind Amundsen satt i sommer ned foten for slike børsnoteringer kjøkkenveien.

Oslo Børs ved børsdirektør Øivind Amundsen har tatt imot mange selskaper via Merkur Market, men liker ikke metoden med omvendte oppkjøp.

Krever formell prosess

– Det vi er opptatt av er at skal man børsnoteres, så er det en formell prosess med søknad og due diligence. Bakdørsnoteringer ved bruk av selskaper som har solgt sin virksomhet og kun er et tomt skall er vi veldig lite tilhenger av, sa børsdirektøren i juni i et intervju med Finansavisen.

Når Aftenposten/E24 spør om Oslo Børs nå vil kreve en full formell søknadsprosess før Arribatec får gå på børs, så viser kommunikasjonssjef Geir Harald Aase til Amundsens sommerintervju.

Les også

Oslo Børs-sjefen kritiserer «skallselskap»-grep

Klar for dialog med Oslo Børs

Spetalens nære medarbeider Martin Nes er styreleder i Hiddn. Han svarer slik på spørsmålet om hva slags krav de er forberedt på nå fra Oslo Børs’ side.

– Nå når oppkjøpet er gjort kjent vil vi ha en dialog med Oslo Børs om eventuelle krav fra deres side. Så vil denne dialogen vise hva vi kommer frem til, men uansett vil børsen gjennom dette oppkjøpet få en spennende og god tilvekst, skriver Nes i en e-post.

Koster penger, men ikke tid?

En full søknadsprosess vil medføre at det vil koste noe mer kroner og øre for Spetalen & Co å få aksjene i Arribatec notert på Oslo Børs. Hvorvidt det med en full søknadsprosess også vil ta noe lengre tid før aksjene kan handles på en likvid børs, gjenstår å se.

– Vår plan er å gjennomføre oppkjøpet i løpet av fjerde kvartal 2020, fremholder Nes overfor Aftenposten/E24.

Hiddn sendte fredag ut en lang børsmelding med mye detaljer rundt hvordan Arribatec først kjører en rettet emisjon mot Spetalen og et knippe andre kjente investorer, før Hiddn så «kjøper» Arribatec med betaling i Hiddn-aksjer.

Den ferske børsdirektøren Øivind Amundsen vil at alle nye selskaper skal gå inn hovedinngangen.

Krav om børsverdi på 300 mill. kr

Blant kravene børsdirektør Amundsen skisserte overfor Finansavisen i sommer var blant annet finansiell og juridisk due diligence flere år tilbake i tid, vurdering av om styre og ledelse er skikket, en børsverdi på mer enn 300 millioner kroner, tilstrekkelig antall aksjonærer, og til slutt likviditet til å drive i minst 12 måneder.

Alt dette ser det ut som om Arribatec oppfyller. Prisingen av Arribatec ved Hiddns «oppkjøp» er satt til 340 millioner kroner. Det er da etter en rettet emisjon på 85 millioner kroner mot Spetalen og hans «investorvenner».

Dermed er både børsverdi og likviditet på plass.

Utbytte + emisjonslodd

Før Hiddn gjør sitt «oppkjøp» så tømmes det meste av kassen gjennom et utbytte på 50 millioner kroner til dagens aksjonærer, der altså Spetalen er den klart største.

Alle dagens aksjonærer i Hiddn får da først et utbytte på 56 øre pr. aksje. Deretter får de andre aksjonærene enn Spetalen & Co. en rimelig god mulighet til å være med på en etterfølgende emisjon i fjerde kvartal til 94 øre aksjen i det nye børsnoterte selskapet Arribatec ASA. Summen av alt dette var nok til å sende Hiddn opp til over 40 prosent til over 2 kroner aksjen fredag.

Publisert: