Over 2.000 Nordnet-kunder vil kjøpe nye Norwegian-aksjer

Flere småinvestorer har «kastet seg på» aksjetilbudet i flyselskapet, men fortsatt sitter de fleste på gjerdet. – Mange småaksjonærer som har tapt mye ønsker ikke kaste mer inn i et sort hull, sier investor Helge Stray.

HENTER FRISK KAPITAL: Norwegians skal hente inntil 400 millioner kroner. Her Norwegian-fly parkert under corona-krisen
Publisert: Publisert:

– Det er tydelig at flere og flere har kastet seg på, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til E24.

Nettmegleren teller 2.196 kunder som har bestilt nye Norwegian-aksjer per onsdag, dagen før tegningsperioden utløper.

Det er kraftig opp fra tallet på 230 fredag, men fortsatt bare en liten andel av de rundt 29.000 kundene som er aksjonærer i flyselskapet.

– Det burde vært flere. Aksjen handles på 5,5 kroner. Får du aksjer til en krone er det en gavepakke, sier Johannesen.

Han understreker at kunder også kan ha bestilt utenom nettmeglerens systemer, og at disse ikke blir fanget opp i tallene.

Norwegian er nå i ferd med å hente inn 400 millioner kroner i frisk kapital, den siste brikken som må falle på plass før selskapet skal få tilgang til resten av statens krisepakke.

Flyselskapet meldte tidligere onsdag at selskapet har mottatt over 12.500 aksjebestillinger i emisjonen, og at etterspørselen etter aksjer er flere ganger høyere enn antallet som blir tilbudt.

Les på E24+

Hvis Norwegian-toppene virkelig har troen, ville de vel tegnet seg for flere aksjer

– Et sort hull

– Mange småaksjonærer som har tapt mye ønsker ikke kaste mer inn i et sort hull, og det er det de ser på det som nå. Det er også svakt at det ikke er tegningsretter i emisjonen, sier småaksjonær i Norwegian og Kristiansand-investor Helge Stray til E24.

Helge Stray har søkt om aksjer i Norwegian-emisjonen.

Norwegian har forespeilet at dagens eiere skal få kjøpe halvparten av aksjene i emisjonen, men selskapet gjennomfører ikke kapitalinnhentingen som en såkalt fortrinnsrettsemisjon, altså at hver aksjonær blir tildelt en rett til å kjøpe nye aksjer.

Norwegian har forsvart innretningen i emisjonen med at det er normal praksis, og vist til at en tegningsrettsemisjon ville tatt for lang tid.

Stray, som tidligere ledet et aksjonæropprør i Norwegian, har selv søkt om å tegne seg i emisjonen, forteller han.

– Men jeg regner ikke med at jeg får så mange aksjer, sier investoren, og understreker at han mener at emisjonen burde vært større, da selskapet uansett må hente inn mye mer penger om kort tid.

Les også

Norwegian-topper har søkt om tegning av aksjer til 1,3 mill.

Mener Norwegian som norsk selskap er «tapt»

Norwegian har skissert at dagens aksjonærer skal få kjøpe 50 prosent av aksjene, mens 25 prosent av aksjene skal være forbeholdt kreditorer og den siste delen til andre investorer.

Antallet aksjer er per i dag 164 millioner, men dette tallet vil mangedoble seg – først gjennom at det skal trykkes opp aksjer til de som bidrar med friske penger i emisjonen, og deretter til kreditorene som sletter gjeld i bytte mot aksjer.

Det betyr at dagens aksjonærer blir sittende igjen med lite av aksjekapitalen, mens kreditorene, i første rekke leasingselskaper og en rekke forskjellige fond, blir de nye store eierne i flyselskapet.

Les også

«Klar risiko» for at Norwegians nye storeiere selger seg ut

Stray mener Norwegian som et norsk selskap er «tapt», nå som kreditorer og leasingselskaper blir storeiere etter konvertering av gjeld til aksjer. Disse tror han heller ikke vil være eiere i spesielt lang tid, og at de vil sondere markedet for større, utenlandske kjøpere.

– Jeg har ikke troen på at det løser seg, så lenge norske myndigheter er så lite involvert. De har feilvurdert situasjonen og verdiskapningen Norwegian står for i det norske samfunnet, sier Stray, som har vært tydelig på at han mener staten burde gått inn som eier i Norwegian.

Les på E24+

Slik mestrer du den uvanlige Norwegian-emisjonen

Tror børskursen skal ned

Norwegian har satt prisen i emisjonen til 1 krone per aksje, mens aksjen endte på 5,5 kroner på Oslo Børs onsdag.

Når alle de nye aksjene er trykket opp vil det bli rundt 3,5 milliarder aksjer i flyselskapet, viser emisjonsdokumentet.

Dagens kurs vil dermed gi en verdsettelse av selskapet på rundt 19 milliarder kroner, noe investeringsdirektør Robert Næss har kalt en «klar feilprising».

– Hvis man ser på emisjonskursen mot dagens kurs på fem kroner så er det gunstig og lukrativt å tegne seg, men om bare uker og måneder kommer det flere milliarder av aksjer inn. Begynner man da å gange opp med dagens kurs, så er Norwegian verdt 19 milliarder, og det er det ikke. Riktig pris er nok 4–5 milliarder kroner i dagens marked, mener Stray.

Han anbefaler fortsatt andre småaksjonærer å tegne seg, men understreker at risikoen og usikkerheten er stor.

– Det er stor oppside nå, men det kan altså snu fort. Det er ikke utenkelig at aksjen skal ned i 50 øre når de virkelig store kapitalbehovene kommer. Det blir enorme kostnader for selskapet fremover. Og for småaksjonærer blir det penger inn hele veien, påpeker Stray.

Publisert:

Her kan du lese mer om