Konkurranseklagenemnda opprettholder vedtak om å ilegge Telenor et gebyr på 788 millioner

Det er rekordhøyt i norsk sammenheng.

Finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup (t.v.) og konsernsjef Sigve Brekke i Telenor. Arkivbilde.

Foto: Audun Braastad NTB scanpix
 • Marius Lorentzen
 • André Haugen
Publisert:

Konkurranseklagenemnda har besluttet å opprettholde vedtaket om å ilegge Telenor et gebyr på 788 millioner kroner for å ha misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

Det er konklusjonen etter at Telenor klaget inn gebyret de fikk av Konkurransetilsynet i fjor sommer. Hvis ikke partene godtar nemndas konklusjon er neste stopp rettsvesenet.

Nemnda var imidlertid delt. Vedtaket ble oppretthold med et flertall bestående av to medlemmer og et mindretall bestående av ett medlem.

– Vi er skuffet over å ikke bli hørt av flertallet i nemnda, men merker oss at mindretallet mener at avtalen er lovlig, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge i en melding.

Telenor skal nå granske vedtaket før de bestemmer seg for om de går til retten.

– Telenor har tre måneder på seg til å ta ut stevning for Gulating lagmannsrett. Vi vil nå gå grundig gjennom Konkurranseklagenemndas vurderinger, sier Furberg.

Konkurransetilsynet er fornøyde.

– Vi er meget tilfreds med at Konkurranseklagenemnda deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en melding.

Les også

Telenor avviser blankt konkurransekritikken: – Vi kunne inngått samme avtale i dag

En prosess på nesten syv år

Det hele begynte med en razzia i desember 2012, da Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkningsorgan ESA inntok Telenors hovedkontor på Fornebu sammen for å gjøre undersøkelser til hver sine saker.

Mistanken var at Telenor hadde misbrukt sin posisjon som markedsleder i det norske telemarkedet.

Deretter gikk tiden.

Fire år senere kom Konkurransetilsynet med et varsel om gebyr på rekordhøye 906 millioner kroner for «misbruk av dominerende stilling».

Etter en dialog med Telenor og videre arbeid kom Konkurransetilsynet i juni i fjor med sitt endelige vedtak: En gebyr på 788 millioner – fortsatt rekord i norsk sammenheng.

ESA har fortsatt ikke konkludert i sin sak.

– Når dominerende aktører på denne måten hindrer konkurrenter i å etablere seg, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven, sa konkurransedirektør Lars Sørgard den gang, med referanse til Tele 2 og Network Norway som utover 2000-tallet bygget opp et tredje mobilnett i Norge.­­

Telenor har hele tiden hevdet hardnakket at de ikke har brutt lovverket, og Konkurransetilsynet valgte å frafalle et av sine punkter i sitt endelige vedtak. Derfor falt også størrelsen på gebyret fra 906 til 788 millioner.

Det punktet omhandler de såkalte eksklusivitetsavtalene som Telenor hadde i fire avtaler om leie av Telenors mobilnett. Avtalene hadde et punkt om at man ikke kunne leie tilgang hos Telenor og en annen aktør på samme tid, og dermed tilby kundene sine en slags super-dekning.

Her har man i dialogen med Telenor imidlertid kommet frem til at teleselskapet ikke brøt lovverket. Tilsynet opprettholdt likevel det andre punktet.

Kort fortalt mener Konkurransetilsynet maktmisbruket ligger i at Telenor i 2010 gikk over fra en modell der Tele2 og Network Norway betalte Telenor for deres kunders faktiske bruk av Telenor-nettet, til at man måtte betale en fast avgift som økte med antall kunder.

Dermed ble ikke Network Norway og Tele2 kvitt denne leieavgiften etter hvert som de bygget ut sitt eget nett, og mer og mer av kundenes trafikk ble overført ut av Telenors nett. Dette mener tilsynet gjorde at Tele2 og Network Norway mistet de økonomiske incentivene for å fortsette å bygge ut et nytt nett.

Flere i nemnda trakk seg fra saken

Telenor valgte i desember i fjor å påklage vedtaket til Konkurransetilsynet til nemnda. Der har saksordfører og professor Tore Lunde behandlet saken med førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø og professor Jan Yngve Sand. Advokat Elisabeth Styrvold Wiggen har vært vara.

Underveis i prosessen har flere i nemnda erklært seg inhabile, som Dagens Næringsliv omtalte i mai. Det gjaldt også nemndleder Karin Fløistad som trakk seg etter at Telenor kom med innsigelser fordi advokatfirmaet der hun jobber, Simonsen Vogt Wiig har konkurrenten Telia som kunde.

Les også

Telenor, Telia og Ice blar opp 735 mill. for nye mobilfrekvenser

Les også

Nå får Telenor selskap på Oslo Børs: Ice-aksjen faller

Les også

– Vi kunne inngått samme avtale i dag

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Telenor
 2. Telekom
 3. Konkurransetilsynet

Flere artikler

 1. 788 millioner grunner til at Telenor bør ta sin straff

 2. Telenor kjemper mot gigantgebyr i rettssystemet

 3. Varsler gigantgebyrer til Verisure og Sector Alarm

 4. Annonsørinnhold

 5. Verisure vil ikke betale gigantgebyr på 748 millioner fra Konkurransetilsynet

 6. ESA gir Telenor 1,2 milliarder i bot for misbruk av markedsmakt