Kommentar

Det store verdsettelsesrabatten i DNO vil neppe vare evig

DNO er kanskje den oljeaksjen som kan stige mest ved et passe stort oljefunn i Nordsjøen.

Sett i forhold til DNOs oljereserver og løpende inntjening, er aksjen lavere priset enn andre oljeaksjer.

Her kan du lese mer om