Elkem stanser deler av produksjonen i Norge

Industriselskapet viser til de høye strømprisene. – Ikke en ønskesituasjon for industrien, sier konsernsjef Helge Aasen i Elkem.

PEKER PÅ DYR STRØM: Dette bildet er fra Elkems produksjonsanlegg i Rana.
Publisert:

Elkem har besluttet en delvis og midlertidig stans av produksjonen i Norge.

Årsaken er høye strømpriser, ifølge en melding fra selskapet mandag.

Selskapet stenger to smelteovner, en i Thamshavn og en i Rana.

Elkem har langsiktige kraftkontrakter som sikrer selskapets kraftforbruk i Norge på konkurransedyktige nivåer, ifølge selskapet.

«Men som følge av situasjonen i kraftmarkedet kan selskapet nå øke verdiskapingen ved å redusere produksjonen og selge kraften til svært attraktive priser i Norge», skriver selskapet i meldingen.

I september stengte industrikjempen Norsk Hydro ned noe av kapasiteten på sine anlegg på Husnes og Karmøy. Selskapet viste til lavere etterspørsel i Europa og ikke strømprisen. Men de to anleggene med redusert kapasitet ligger i prisområdene som hadde hatt dyrest strøm frem til da.

Konsernsjef Helge Aasen i Elkem sier dette er «vinn-vinn» på kort sikt.

– Ved å redusere noe av vår produksjon kan vi optimalisere verdiskapingen for Elkem og bidra til økt fleksibilitet i et stramt kraftmarked for husholdninger og næringsliv i Norge, sier Aasen i en uttalelse.

Konsernsjef Helge Aasen i Elkem

– Et tøft kraftmarked

Elkems beslutning får ingen konsekvenser for kunder eller ansatte, ifølge selskapet. Elkem-sjefen sier at selskapet vil bruke denne tiden for å fremskynde både vedlikehold og forbedringsarbeid på verkene.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Det er en kombinasjon av markedsutviklingen både på kraft og for metaller som gjør det mulig å ta ned noe kapasitet i en periode. Dette er ikke noe som går ut over kundene. Det er et tøft kraftmarked, og det er ikke noe problem å bli kvitt kraften i dette markedet, sier konsernsjef Helge Aasen i Elkem til E24.

– Hva sier dette grepet om situasjonen i det norske kraftmarkedet?

– Den er jo ekstraordinær, jeg kan ikke si noe annet. Det er ikke normalt at det økonomisk lønner seg å selge kraften i markedet i stedet for å selge metaller til kundene våre. Under normale forhold har vi en betydelig verdiskapingseffekt av dette. Vi får håpe at situasjonen normaliserer seg, sier han.

– Ikke en ønskesituasjon

– Hvor lav må strømprisen være for at dere skal sette i gang igjen ovnene?

– Det er nesten umulig å gi noe konkret svar på dette. Dette avhenger også av prisene i metallmarkedet. Det er også mye lagertilpasning mot slutten av året, som påvirker dette, sier Aasen.

– Er dette et politisk signal fra Elkem?

– Nei, det er ikke derfor vi gjør det. Men når dette først skjer, så synes jeg det er greit å nevne at dette ikke er en ønskesituasjon for industrien, sier Elkem-sjefen.

– Det snakkes mye om å legge til rette for det grønne skiftet og for konkurransedyktige strømpriser slik at Norge kan tiltrekke seg investeringer. Fortsetter denne situasjonen, risikerer vi at det ikke skjer. Kanskje skjer snarere det motsatte, med nedbygging av industri og tap av arbeidsplasser, sier han.

Dette bildet er fra Elkem Thamshavn.

Stengt ned til tidlig i første kvartal

Aasen sier de fortsatt ser et stort potensial for å bygge på Norges overskudd av fornybar vannkraft som et konkurransefortrinn for eksisterende og nye grønne verdikjeder.

Men å ivareta dette krever politisk handling, ifølge Aasen.

De to smelteovnene forventes å forbli stengt ned til tidlig i første kvartal 2023.

Elkems smelteverk i Thamshavn produserer i hovedsak silisium, mens verket i Rana i hovedsak produserer ferrosilisium.

Elkem har totalt tolv smelteovner i Norge. Midlertidige kutt i produksjonen for å selge kraft kan ifølge selskapet også bli aktuelt ved andre verk, avhengig av utviklingen i markedene.

Frykter kraftmangel

Elkem-sjefen har flere ganger tidligere uttrykt bekymring om planene om økt strømforbruk blant annet på norsk sokkel, og har tatt til orde for at Norge burde begrense strømeksporten.

Aasen har etterlyst økt kraftproduksjon for å sikre at det er nok kraft til rimelige priser til industrien.

– Vi blir helt avhengige av å bygge ut mer produksjon, slik at vi får en flaskehals på eksporten. Det er det eneste som kan gjøre at vi får norske kraftpriser under de europeiske over tid, slik at industrien kan inngå langsiktige kontrakter til konkurransedyktige priser, sa Aasen til E24 i sommer.

Da var Elkem-sjefen blitt styreleder for en ny bransjeforening i NHO-organisasjonen Norsk Industri, som samler den kraftforedlende industrien. I styret er også selskapene Eramet, Yara, Norske Skog, Alcoa, Celsa Armeringsstål og Inovyn representert.

Statnett har anslått at Norge kan få kraftunderskudd i et normalår allerede fra 2027. Forbruket er ventet å øke kraftig i årene fremover, mens produksjonen i liten grad øker. Norge har de siste årene stanset behandlingen av søknader om vindkraft på land, og det bygges relativt lite vannkraft. Det bygges en del solkraft, men det monner foreløpig lite.

Les også

Industritopp frykter tomme magasiner: – Burde ha tenkt annerledes om eksporten

Les også

Ferske analyser fra Statnett: Kan få kraftunderskudd fra 2027

Publisert:

Her kan du lese mer om