Lanserer samarbeid med matvarekjeder: Oljefondet vil bekjempe barnefedme

Etter å ha jobbet med barns rettigheter i klesbransjen vil Oljefondet jobbe med matvarekjedene for å bekjempe barnefedme og dårlig kosthold. – Et stort problem, sier fondets eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho.

Oljefondets direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho.
Publisert:

De siste årene har Oljefondet samarbeidet med Unicef og selskaper som Adidas og Hennes & Mauritz for å bidra til at klesbransjen tar vare på barns rettigheter.

Nå går Oljefondet og Unicef videre og tar initiativ til et samarbeid med flere store matvarekjeder. Sammen skal de finne ut hvordan de kan ta bedre vare på barns rettigheter knyttet til ernæring og helse.

Det kommer frem i en melding fra Oljefondet og Unicef.

Ernærings- og barnerettighetsinitiativet samler et nettverk av selskaper i matvarebransjen. Det skal vurdere forretningsrisiko og muligheter knyttet til barns ernæring, og hvordan de kan bidra til bedre forretningspraksis.

Omfanget av barnefedme globalt har økt de siste tiårene, viser studie.

I 1975 omfattet barnefedmen om lag én prosent av barn mellom fem og 19 år, men andelen hadde økt til seks prosent i 2016, ifølge en studie som Folkehelseinstituttet har omtalt.

Les også

Ny veileder for sko- og klesbransjen: Slik vil Oljefondet unngå barnearbeid

– Et stort problem

– Det er et stort problem, sier eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho i Oljefondet til E24.

I tillegg til at dårlig kosthold kan ramme livskvaliteten, så er det også kostbart å ha en overvektig befolkning. De globale kostnadene ved å bekjempe fedme var på 2.000 milliarder dollar årlig i 2012, ifølge McKinsey-studien Overcoming obesity: An initial economic analysis.

Over åtte prosent av helsebudsjettene i OECD-landene går til fedmerelatert behandling, ifølge rapporten The heavy burden of obesity fra 2019.

– Så det er enorme økonomiske summer her. Og for barn handler det jo nettopp om å få god ernæring i oppveksten, sier Ihenacho.

Oljefondet opplyser så langt ikke om hvilke selskaper som skal være med i nettverket av store matvarekjeder som skal samarbeide om å bekjempe barnefedme. Fondet eier aksjer i en rekke store matvarekjeder, som Wal-Mart, Costco, Tesco og Carrefour (se faktaboks).

– Vi har ikke gått ut med selskapsnavnene, men det er store, kjente matvarekjeder, sier Ihenacho.

Vil utarbeide veileder

Som del av arbeidet med barn og ernæring skal det produseres en veileder for matvarekjedene, på lik linje med veilederen som ble til gjennom samarbeidet med klesbransjen.

– Vi håper å få til et lignende samarbeid som det vi hadde med Unicef og selskaper i klessektoren, for å se hvordan selskapene kan komme sammen og finne praktiske løsninger på en del utfordringer knyttet til barn, ernæring og helse, sier Ihenacho.

– Det vi særlig tenker på er hvordan maten markedsføres, hvordan den er priset, og om det kan opplyses bedre om hva maten inneholder, sier hun.

Oljefondet ønsker å legge til rette for en dialog mellom store matvarekjeder og finne ut hva selskapene rent praktisk kan gjøre, opplyser hun. Dette kan være knyttet til bedre merking av maten, bedre markedsføring og opplysningsvirksomhet knyttet til barns ernæring.

Oljefondet eier mange store matvarekjeder som driver i ulike land og markeder. Markedsføringen mot barn kan være ulikt regulert, og synet på barns kosthold varierer mye.

– Generelt er det ganske stor forskjell i hvordan dette er regulert i ulike markeder. Da er det viktig at selskapene er bevisste på hvordan de håndterer disse problemstillingene, også i markeder hvor dette ikke er så godt regulert, sier Ihenacho.

Les også

Tar grep for mer åpenhet fra Oljefondet

– Veldig positiv erfaring

Oljefondet ferdigstiller nå samarbeidet med Unicef og klesbransjen, etter at de i 2017 etablerte et nettverk for barns rettigheter. Her var en rekke kles- og skoprodusenter med, som Adidas, Hennes & Mauritz, Walt Disney Co. og kjøpesenterkjedene Tesco og Carrefour.

Til sammen har disse aktørene over én million ansatte i egen virksomhet, og de sysselsetter over åtte millioner i leverandørkjeden, ifølge en tidligere rapport.

– Vi har veldig positiv erfaring med dette samarbeidet, og det er nettopp derfor vi nå fortsetter samarbeidet vårt med Unicef, sier Ihenacho.

– Vi mener det var nyttig at vi og Unicef klarte å få selskaper sammen for å diskutere felles utfordringer, og jeg tror selskapene fikk mye ut av det forrige samarbeidet, sier hun.

– Ønsker reelle endringer

– Er dette et symbolsk og overfladisk engasjement fra Oljefondet, eller fører dette engasjementet til reelle endringer i selskapene?

– Det vi ønsker er å få reelle endringer i selskaper. Til syvende og sist skal vi også påvirke selskapenes langsiktige avkastning. Vi tenker at selv om dette området er godt regulert i enkeltmarkeder, så er det markeder der nye reguleringer kan komme og forbrukermønstrene kan endres, og da bør selskapene være forberedt på endringer, sier Ihenacho.

– Hvis selskapene er litt i forkant her, og forholder seg til barns ernæring og driver markedsføring på en ansvarlig måte, så gir det en bedre langsiktig modell, legger hun til.

– Verdt å jobbe for

– Men man kan jo frykte at hvis én kjede for eksempel selger mindre sukkerholdig drikke, så selger bare en annen mer?

– Vi jobber med de selskapene vi har i vår portefølje og med våre prioriteter, som hvordan vi kan forbedre barns rettigheter. Hvis ti selskaper kan forbedre sin markedsføring, opplysning om produkter og prising i retning av sunnere produkter til barn, så er det en forbedring som det er verdt å jobbe for, sier eierskapsdirektøren.

– Det er ikke alltid så lett å måle hvilken effekt dette arbeidet har, men det vi håper er at denne aktiviteten over tid skal føre til forbedringer, sier Ihenacho.

Publisert: