SAS om Danmarks eiergrep: – En tillitserklæring

SAS er fornøyde med at den danske staten ønsker å øke sitt eierskap i selskapet, mens Sverige ikke er en langsiktig eier.

SAS-sjef Anko van der Werff.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en melding fra SAS fredag.

Et bredt flertall i det danske Folketinget åpnet fredag for å øke landets eierandel i det kriserammede flyselskapet SAS og ettergi og omgjøre gjeld til aksjer.

«Vi ser det som en tillitserklæring og støtte til vår omstillingsplan, SAS Forward», skriver SAS.

Selskapet mener å ha fått støtte også til effektiviseringen SAS mener må gjennomføres for å gjøre selskapet kommersielt bærekraftig og forberede det på konkurransesituasjonen etter coronapandemien.

Aksjen hoppet kraftig

De danske signalene førte til at SAS-aksjen steg med godt over 40 prosent på det meste fredag. I skrivende stund er aksjen opp 26 prosent for dagen til 76 øre.

– Vi er enige om fra dansk side å ettergi gjeld, men også sørge for en betydelig dansk eierandel i SAS. Mellom 22 og 30 prosent, med henblikk på å ivareta danske interesser best mulig, sier Danmarks finansminister Nicolai Wammen.

På et kort pressemøte opplyste Wammen at han ville vente med å oppgi hvor mye Danmark venter å måtte skyte inn for å sikre et slikt eierskap.

Sverige og Danmark eier for tiden 21,8 prosent hver i SAS. Sverige sa tidligere i uken at landet ikke er langsiktig eier i SAS, og Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018.

«Vi setter pris på dagens kunngjøring fra den danske regjeringen og et bredt flertall i det danske parlamentet om at de har planer om å støtte SAS ved å omgjøre gjeld og potensielt investere ny kapital, med forbehold om at alle interessenter deltar i SAS Forward-planen», skriver SAS.

Les også

Danskene åpner for økt eierandel i SAS

Bred støtte

Danmarks SAS-grep støttes av regjeringspartiet Socialdemokratet, i tillegg til Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, ifølge en melding fra det danske finansdepartementet.

En forutsetning for at Danmark skal bidra er at det lages en eieravtale med en eller flere nye majoritetsaksjonærer i SAS som sikrer beskyttelse av minoritetsinteresser og innflytelse over selskapets forankring i Danmark.

– Det er viktig å understreke at dette ikke er et bidrag som kommer uten betingelser, sier Wammen.

Les også

Analytiker om prisen på SAS-aksjen: – Helt ko-ko

– Overrasket

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank fastholder sin salgsanbefaling på SAS, selv om Danmark åpner for å øke sitt eierskap til 30 prosent.

«Den danske regjering har meddelt at man støtter opp om SAS. Det er ikke overraskende, da både Københavns Lufthavne og SAS er omdreiningspunkt for den danske luftfartsstrategien», skriver Pedersen i et notat.

«En nedjustering av det danske engasjementet ville derfor ha vært et voldsomt politisk omslag», skriver han.

Han hadde imidlertid trodd at økt eierskap i SAS ville bryte med EU-regler.

«Vi er overrasket over regjeringens melding om å øke eierandelen. Vi hadde et meget klart inntrykk av at EUs konkurranseregler ikke tillater økte statlige eierandeler», skriver han.

Han peker også på at politikerne krever en avtale med andre eiere slik at man sikrer innflytelse, trolig knyttet til Kastrup.

«Statens økte engasjement i SAS understreker hvor høyt prioritert SAS’ overlevelse er her hjemme», skriver Pedersen.

Les også

Fare for SAS-streik i sommer

Risikerer streik

SAS la tidligere i år frem en redningsplan som skulle kutte selskapets kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.

Selskapet ønsker også å konvertere gjeld for 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger.

Samtidig varslet pilotene i SAS denne uken at 900 SAS-piloter kan havne i storstreik fra 29 juni, etter at de brøt forhandlingene om lønnsoppgjøret i mars.

– Det er åpenbart at SAS befinner seg i en vanskelig situasjon, sier Wammen.

Les på E24+

Derfor vil Danmark berge SAS

Kan koste danskene 3,4 mrd.

Å øke Danmarks eierandel i SAS fra dagens 21,8 prosent til 30 prosent vil trolig kreve at regjeringen blar opp 2,5 milliarder danske kroner, eller 3,4 milliarder norske kroner, anslår Pedersen.

I tillegg skal statens SAS-gjeld på rundt 3,5 milliarder danske kroner (fem milliarder norske) omgjøres til aksjer. Men dette er ikke nok til å redde SAS, ifølge Pedersen.

«Det danske kravet om innflytelse jager med stor sikkerhet vekk større investorer, som kanskje ellers var klare til å kjøpe en majoritetsandel mot å få kontroll over SAS», skriver han.

Han tror ikke det blir lettere for SAS å bli enig med de ansatte og kreditorene om en redningsplan etter Danmarks signaler fredag.

«Vi vurderer derfor heller ikke at risikoen for en pilotstreik i sommerferien er blitt mindre», skriver han.

Tross aksjeoppgangen fredag vil det bli lite igjen til dagens SAS-eiere hvis man blir enig om en redningsplan. Og alternativet til en frivillig avtale er en rettslig prosess for å sikre at SAS overlever som selskap, påpeker analysesjefen.

«De eksisterende aksjeinvestorers verdier er nemlig reelt sett borte, og deres eierandeler blir stort sett utvisket når rekapitaliseringen (forhåpentligvis) blir gjennomført i fremtiden», skriver han.

Les også

Sverige sier nei til å spytte nye penger inn i SAS

Les også

Tror SAS’ redningsplan kan gå raskere: – Større press på alle aktører

Publisert:
Gå til e24.no