EQT-sjefen casher inn: Har ti milliarder i gevinster på to år

EQT-sjef Christian Sinding realiserer en milliardgevinst på nedsalg i det svenske oppkjøpsfondet. Samtidig har han en papirgevinst på rundt ni milliarder kroner siden børsnoteringen for to år siden.

Den norske EQT-toppen Christian Sinding er blant de største private eierne i det børsnoterte oppkjøpsfondet EQT.
Publisert:

Den norske EQT-sjefen er blant de sentrale eierne og partnerne som tar gevinst etter en mangedobling av oppkjøpsfondets verdier på Stockholm-børsen.

Ved midnatt tirsdag ble det kjent at EQT-aksjer for rundt 24 milliarder kroner har blitt solgt, et aksjesalg som ifølge Bloomberg er det største i Europa det siste året.

Gevinstene er også i milliardklassen etter at aksjekursen i EQT har steget fra 67 til 380 svenske kroner siden børsnoteringen høsten 2019.

For Sindings del er den realiserte og urealiserte gevinsten i løpet av de to årene på til sammen rundt ti milliarder kroner, viser E24 beregninger.

Milliardgevinster

Etter børsnoteringen satt EQT-sjefen med drøyt 31,2 millioner aksjer, viser noteringsdokumentet – det samme antallet han hadde i forkant av nedsalget.

EQT kommunikasjonsdirektør Rickard Buch bekrefter også at Sinding ikke har solgt noen aksjer etter noteringen før nå.

I nedsalget kvitter EQT-sjefen seg med rundt 3,1 millioner aksjer.

Med utgangspunkt i noteringskursen på 67 svenske kroner og salgskursen på 370 svenske kroner realiserer han en gevinst på nærmere en milliard kroner i løpet av toårsperioden.

Sinding eier fortsatt 28,1 millioner aksjer.

Basert på dagens EQT-kurs verdsettes disse til nærmere 11 milliarder kroner. Med utgangspunkt i noteringskurs og dagens børskurs gir det en papirgevinst på rundt ni milliarder kroner på to år.

Les også

EQT-topper selger aksjer for 24 milliarder

E24 har sendt spørsmål til Sinding via EQTs kommunikasjonsavdeling om blant annet årsaken til salget og synet på verdiutviklingen.

Kommunikasjonsdirektør Buch svarer i en e-post at nedsalget «handler om å skape enda sterkere felles interesser med våre fondsinvestorer og støtte EQTs langsiktige utvikling».

Han bekrefter også at partnerne har forpliktet seg til å reinvestere halvparten av netto salgsbeløp i EQTs fond.

«Brennhett» marked

EQT er nå priset til rundt 380 milliarder kroner på Stockholm-børsen etter at kursen er mer enn femdoblet etter børsnoteringen.

Analytiker Ermin Keric i Carnegie trekker frem flere årsaker til verdiutviklingen.

Ifølge Keric har EQT både lansert nye fond og fått sysselsatt fondenes kapital raskt etter noteringen.

– De har hatt en veldig mye sterkere vekst enn vi trodde.

En annen faktor er den faste forvaltningsavgiften, som gir sikkerhet for inntektene fremover, ifølge analytikeren.

Han påpeker at de lave rentene og lett tilgang på kapital også har bidratt positivt for EQTs fond.

– Samtidig har aksjemarkedet vært brennhett, sier han, og viser til at det gjør EQT i stand til å tjene godt når fondene selger seg ut av selskaper.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om