Statoil skuffer kraftig: Enda et kvartal uten milliardresultat

Analytikerne hadde i forkant regnet seg frem til at Statoil ville få nok et kvartal med et resultat under én milliard dollar. Fasiten er enda dårligere enn fryktet, men det kan være en kjøpsmulighet.

Publisert:

Oljegiganten Statoil hadde et justert driftsresultat på 636 millioner dollar i tredje kvartal. Det er godt under analytikernes forventning på 957 millioner dollar. For ett år siden var et justerte resultatet 2,03 milliarder dollar.

Statoil har dermed hatt et justert driftsresultat på under milliarden tre kvartaler på rad, og de lave resultatene skyldes i all hovedsak oljeprisen. Oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto Securities poengterte for få dager siden at Statoil i første kvartal 2014, før oljeprisen begynte å falle, hadde et justert driftsresultat på over 7,5 milliarder dollar.

– De finansielle resultatene var påvirket av lave olje- og gasspriser, omfattende planlagt vedlikehold og kostnadsførte letebrønner fra tidligere perioder. Vi leverte solid drift med sterke kostnadsforbedringer og god fremdrift i våre prosjekter, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre, i en børsmelding.

Statoil tjente i snitt 40 dollar per fat olje de solgte, noe som er 1 dollar mer enn i andre kvartal, men 3 dollar lavere enn på samme tid i fjor.

DNB Markets skriver i en kommentar at aksjekursen til Statoil har fått drahjelp av oljeprisen og at den har steget rundt fem prosent den siste måneden. Samtidig har aksjen steget mindre enn andre oljeselskaper, noe DNB Markets mener kan komme av at markedet frykter skuffende tall.

– Skulle vi få en negativ kursreaksjon på grunnlag av inntjeningen i tredje kvartal vil det etter vårt syn kunne være en attraktiv kjøpsanledning. Vi venter at både høyere europeiske gasspriser og økende produksjonsvolum for olje og gass vil gi et betydelig løft i inntjeningen, skriver meglerhuset, som før dagens rapport hadde et kursmål på 160 kroner aksjen og en kjøpsanbefaling.

Statoil-aksjen endte på 134,90 kroner onsdag ettermiddag.

Flere analytikere mener de svake resultatene er en god kjøpsmulighet for investorer.

Underskuddet fortsetter utenlands

Statoils internasjonale virksomhet fortsetter å gå med underskudd. I tredje kvartal økte underskuddet i det justerte driftsresultatet fra 508 til 596 millioner dollar.

Her hjemme endte det justerte driftsresultatet i Norge på 999 millioner dollar i kvartalet, og man har dermed bikket under den symbolske milliardgrensen. Resultatet er om lag halvert fra tredje kvartal i fjor da det lå på 1,880 milliarder.

Det er nå det åttende kvartalet på rad at Statoils internasjonale virksomhet har hatt et negativt justert driftsresultat. I fjerde kvartal i fjor gikk det imidlertid enda dårligere. Da gikk den internasjonale virksomheten 5,7 milliarder kroner i minus målt i justert driftsresultat.

Statoil forklarer det økte underskuddet internasjonalt med lavere priser og økte kostnader knyttet til oppstart av nye felt. Selskapet skrev samtidig opp enkelte verdier som trakk i positiv retning.

MMP-virksomheten, som blant annet inneholder raffineri- og tradingvirksomheten, fikk et justert resultat på 301 millioner dollar. Det er mer enn en halvering fra i fjor da det gikk 736 millioner i pluss i tredje kvartal. MMP-virksomheten har gjennom hele oljebremsen stort sett levert ganske solide tall, på grunn av gode raffineringsmarginer og tradingresultater.

Statoil hadde en egenproduksjon på 1,805 millioner fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal. Det er ned fra 1,909 millioner fat dagen på samme tid i fjor. Statoil forklarer nedgangen med planlagt vedlikehold og utsatt gassalg.

– Uten disse elementene og salg av eiendeler, var den underliggende produksjonsveksten i kvartalet 5 % sammenlignet med tredje kvartal i fjor, skriver Statoil.

Kutter investeringsbudsjettet – igjen

Samtidig kan Statoil-sjefen se et lysglimt i situasjonen. Selskapet hadde nemlig en positiv netto kontantstrøm i kvartalet, noe selskapet ikke har hatt i lengre perioder. Det har ført til at man har måttet låne penger for å betale utbytter

– Vi viderefører ordningen med utbytteaksjer og har redusert gjeldsgraden, sier Sætre, med referanse til at styret har besluttet å utbetale et utbytte for tredje kvartal på samme nivå som tidligere i år.

De 0,2201 dollar per aksje kan enten utbetales i kontanter eller i aksjer, der man får fem prosent rabatt.

Statoil fortsetter også å redusere investeringsbudsjettet sitt for 2016 fra 12 til 11 milliarder dollar. Selskapet kutter anslaget for letekostnader i år fra 1,8 til rundt 1,5 milliarder dollar.

Statoil-sjefen forklarer nedgangen blant annet kommer av god kostnadskontroll og streng prioritering. Statoil gjør en større gjennomgang av investeringsbudsjettet sitt to ganger i året, og nå så man at man altså kunne ta det ned med en milliard dollar til.

– Størsteparten av våre investeringer er i Norge, men vi har også store investeringer utenlands, blant annet i Mexicogolfen. Vi har hatt en positiv kostnadsutvikling i mange av prosjektene våre, sier Sætre.

På spørsmål om hvorfor letebudsjettet reduseres, sier Sætre at det ikke er snakk om et lavere aktivitetsnivå på leting generelt sett:

– Vi har hatt en veldig god effektivitet på boring, og det er hovedsakelig det som er forklaringen, sier han om reduksjonen i letebudsjettet.

Under kapitalmarkedsdagen til Statoil i februar sa selskapet at de planla investeringer på 13 milliarder dollar i 2016. Det var en markant nedgang fra 2015 der man endte på 14,7 milliarder, etter opprinnelig å anslå investeringer på 20 milliarder dollar.

Samtidig ligger produksjonsprognosen fast, og Statoil regner med en organisk vekst (ikke medregnet kjøp og salg av felt) på én prosent per år i perioden 2014 til 2017.

Statoil-sjefen forklarer nedjusteringen av investerings- og letebudsjettet slik:

– Streng prioritering og fortsatt gode resultater fra forbedringsprogrammet, gjør at vi kan reduserer prognosene for investeringer og letekostnader ytterligere for 2016, sier Sætre.

Les også

Statoil lyser ut solenergijobber

Les også

Statoil: Ulykkene skulle aldri skjedd

Les også

Statoil-sjefen tror elbilen utløser oljebransjens fall

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om