Solstad Farstads vanntette finansielle skrog er ikke helt tett

Solstad Farstads «silo-system» som skulle forhindre at problemer i en del av offshoreskipkonsernet skulle dra med seg resten av konsernet, har et svakt punkt.

PROBLEMBARNA: Bak Falcon Explorer ligger to av skipene til Solstad Farstads problemdatterselskap Deep Sea Supply i opplag i Lyndal.
Publisert: Publisert:

Skulle ett av Solstad Farstads tre innfusjonerte datterselskaper misligholde et lån på minst 50 millioner kroner, kan det føre til at morselskap-strukturens gjeld på 13,2 milliarder kroner formelt sett også er misligholdt.

Nå står ett av de tre datterselskapene i fare for å mislighold sin gjeld. Det er datterselskapet hvor John Fredriksen-rederiet Deep Sea Supply ble lagt.

De problemene kan altså i verste fall dra morselskapsstrukturen i Solstad Farstad, hvor Fredriksen og Kjell Inge Røkkes Aker er dominerende aksjonær, i dragsuget.

Farstad og Rem blir stående

De svært Røkke-kritiske Åge Remøy og Sverre A. Farstads tidligere virksomheter vil på sin side stå støtt i hver sin silo.

Les også

Solstad Farstad-sjefen om datterselskap: – Problemet er løsbart

Nå forsøker Solstad Farstad-ledelsen å tette den mulige lekkasjen i Solstad Farstads finansielle skrog.

Dag Solstad Offshore, med Akers kapital i ryggen, startet sitt fusjonsraid i den kriserammede supplybåt-bransjen, begynte det ved at Rem Offshore først ble innfusjonert 2015. Året etter ble rederiene Farstad Shipping og Deep Sea Supply innfusjonert i en jafs.

Etter fusjonen har ledelsen i Solstad Farstad gjentatte ganger fokusert på to forhold.

Det ene er at Solstad Offshore, eller Solstad Farstad som det nå heter, ikke har stilt noen økonomiske garantier for de innfusjonerte selskapenes gjeld og forpliktelser.

En liten sprekk i siloene

Det andre er at de innfusjonerte virksomhetene er organisert i egne «siloer» og dermed gitt inntrykk av at de er finansielt uavhengige av hverandre.

Les også

Bransjen preges av høy gjeld: Giek venter ny bølge med restruktureringer

Men, viser det seg nå: I ett av Solstad Farstads obligasjonslån er det imidlertid en såkalt kryssmisligholdsklausul som kan utløses om ikke de pågående refinansieringsforhandlingene av Solship Invest 3 AS (tidligere Deep Sea Supply), fremgår det av en innkalling til obligasjonseiermøte i det angjeldende obligasjonslånet på en milliard kroner.

I innkallingen skriver Solstad Farstad at ethvert mislighold av lån på over 50 millioner kroner i et av datterselskapene i konsernet vil kunne utløse misligholdsklausulen i obligasjonslånet og Solstad utløse at også Solstad Farstads lån teknisk sett kan bli stemplet som misligholdt.

Solstad bekrefter

– Teknisk sett er det riktig at et brudd på låneavtalene i Solship Invest 3 AS kan gi de posisjonene du nevner, skriver konsernsjef Lars Solstad i Solstad Farstad i en e-post til E24.

– Ble denne misligholdsklausulen og konsekvensene av denne oversett i forbindelse med etableringen av Solstad Farstad-konsernet i fjor?

– Temaet var kjent for oss i fusjonen, skriver Solstad.

Les også

Staten har solgt seg ut av Røkke og Fredriksens supplyselskap

Det obligasjonseierne skal ta stilling til på obligasjonseiermøtet er om kryssmisligholdsklausulen rett og slett skal fjernes fra lånekontraktene.

– Obligasjonseierne er positive til endringen da denne sammenfaller med deres interesser, skriver konsernsjefen.

Han påpeker at dersom endringen i lånevilkårene blir godtatt av obligasjonseierne, så vil klausuler om kryssmislighold i avtalen om obligasjonslånet bli konsistente med resten av konsernet.

Solstad regner imidlertid med å få løst problemene i Solship Invest 3 uten at lån blir misligholdt.

– Vi har en god dialog med långiverne i Solship Invest 3 AS og regner med å finne en løsning på dette til det beste for de involverte, skriver Solstad.

Les også

– Ålesund er nærmest radert ut

Les også

Åge Remøys offshorerederi får bot av børsen

Publisert: