Oljefondet og flere nordiske banker får refs for investeringer i atomvåpen

- Dette har vært tema i så mange år, at man skulle tro at det var under kontroll, sier Storebrand, som får ros for å unngå investeringer koblet til kjernefysiske våpen.

A-DOMEN: Den såkalte Atom-domen i Hiroshima i Japan er restene av en av de ytterst få bygningene som fortsatt sto etter at atombomben ble sluppet over byen i 1945. Her fra 66-årsdagen for katastrofen.
  • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:

Ifølge Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen (Ican) har flere av de største finansinstitusjonene i Norge og Norden det siste året investert penger i selskap som er involvert i atomvåpenindustrien.

2014-versjonen av rapporten «Don’t Bank on the Bomb» sier at Statens pensjonsfond utland, DNB, Danske Bank og Handelsbanken til sammen har vært inne med 8,5 milliarder kroner i slike selskaper.

Også SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, trekkes frem som en versting av Ican. Den svenske banken har investeringer og lån til atomvåpentilknyttede selskaper på til sammen 4,5 milliarder kroner, ifølge Ican.

Feil om DNB og Handelsbanken

Ifølge både DNB og Handelsbanken er imidlertid Icans rapport basert på faktafeil.

- Ican sier at vi per i dag har utstedt et lån til Honeywell, men det stemmer ikke, sier informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, til E24.

- Vi avsluttet låneengasjementet med Honeywell i april 2012, nettopp på grunn av vår policy om å ikke yte finansiering til selskaper som assosieres med kjernevåpen, sier Westerveld. Han reagerer på at Ican ikke har oppdatert sine tall. (Se videre uttalelser fra DNB lenger ned).

Også Handelsbanken har ifølge Ican-rapporten gitt kreditt til et selskap på svartelisten, men også dette er basert på utdaterte opplysninger.

– Rapporten inneholder gamle tall. De to kredittene vi har hatt til foretak som produserer kjernevåpen ble avsluttet i fjor. Handelsbanken investerer ikke i foretak som produserer kjernevåpen, skriver Handelsbankens pressesjef Johan Wallqvist til E24.

5,9 milliarder

Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet, har på sin side i 2014 plassert 5,9 milliarder norske kroner i investeringer som ifølge ICAN bidrar til å opprettholde atomvåpenindustrien.

Pengene er fordelt på ti selskaper.

Den største investeringsposten til Oljefondet som får kritikk i Ican-rapporten, er 218 millioner dollar plassert i det tyske selskapet Thyssen Krupp.

Dette selskapet bygger for tiden seks ubåter for den israelske marinen som skal være ferdig i 2017. Ettersom disse undervannsbåtene er dimensjonert for å frakte missiler, mener Ican at selskapet bør utestenges fra Oljefondets portefølje.

Les også

- Det finnes ingen fond som er perfekte eller helt etiske

Ulike avgrensninger

Oljefondets investeringer vurderes i dag av det statlig oppnevnte Etikkrådet, som skal sikre ansvarlige investeringer. I de etiske retningslinjene står det blant annet at:

«Fondets midler ikke skal være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.»

– Dette er først og fremst et avgrensningsspørsmål, mener fagsjef i Etikkrådet Aslak Skancke.

– Ican har en videre forståelse av hva kjernevåpen er enn det Etikkrådet legger opp til. Samtidig er det noen selskaper som befinner seg i grenseland, sier han.

Å utestenge det tyske selskapet Thyssen Krupp, mener Etikkrådet er å trekke det for langt.

– Vi kan ikke utelukke et selskap som lager en båtmotor selv om den kanskje skal brukes på en båt som kan frakte kjernevåpen, mener Skancke.

– Generelt er vi takknemlige for all informasjon vi kan få som hjelper oss å gjøre riktige vurderinger.

– Tar til oss all ny informasjon

Skancke forteller at de går nøye gjennom det som står i Ican-rapporten, og vurderer om det er noe de kan gjøre annerledes enn i dag.

– Vi kan ikke utvide grensene våre for hva som regnes som kjernevåpen. Dette er retningslinjer som er utarbeidet politisk, og endringer må skje der. Vi gjør våre vurderinger ut fra den definisjonen vi har å forholde oss til.

– Samtidig kan det være ny informasjon om selskaper som kommer frem i rapporten som gjør at vi må gjøre endringer i våre vurderinger, sier Skancke.

Kronprinsfondet har penger i tobakksgigant

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB

DNB får ros

Samtidig som Ican oppgir feilaktige tall for DNB, gir rapporten samtidig DNB ros for arbeidet de har gjort for å gjøre mer etiske investeringer.

– Vi er glade for at rapporten også roser oss for det arbeidet vi har gjort på dette feltet, og vi registrerer at dersom rapporten hadde basert seg på oppdaterte fakta, ville DNB ha kommet på «Hall of fame»-listen, sier Westerveld.

Storebrand roses

«Hall of fame» er Icans liste over banker som klarer å holde seg borte fra atomvåpen.

Totalt er det åtte finansinstitusjoner på denne listen, og Storebrand er eneste norske bank.

– Vi er veldig glade for at vi havner i topplisten. Det er der vi skal være, sier leder for bærekraftige investeringer i Storebrand Christine Meisingset, til E24.

BEST I NORGE. Storebrand er eneste norske bank som havner på "Hall of Fame" listen i rapporten. Her ved leder for bærekraftige investeringer, Christine Meisingset.

– Jeg er kanskje litt overrasket over bransjen generelt for at det fortsatt investeres i kjernevåpen. Dette har vært tema i så mange år, at man skulle tro at det var under kontroll, sier Meisingset.

– Dette er noe vi har jobbet med i lang tid, så det er fint for både oss og kundene våre å få bekreftet at vi er der vi skal være når vi blir ettergått i sømmene, mener hun.

– Er det vanskelig å unngå å investere i atomvåpen i dag?

– For oss er dette en hygienefaktor. Vi skal ikke investere i kontroversielle våpen, det vil si komponenter både til atomvåpen, klasevåpen og landminer. Det må vi bare ha kontroll på. Det er ikke vanskelig, men man må ha kompetanse på området, og hele tiden holde seg oppdatert. Vi har jobbet med å definere grenselinjene for hva som er greit, sier Meisingset.

Flere banker

Danske Bank har siden 2011 investert til sammen 2,1 milliarder i atomvåpenselskaper, ifølge Ican. Pengene er fordelt på tre selskaper.

Disse selskapene er Honeywell International, Northrop Grumman og Thyssen Krupp.

- Vi synes det er ergerlig at rapporten er basert på historisk data, og gir ikke et nåtidig bilde av våre investeringer, sier Silje Arntsberg, kommunikasjonsrådgiver i Danske Bank til E2.

- Vi har retningslinjer for å sikre at vi ikke investerer kundenes penger i kjernevåpenselskaper og internasjonale prinsipper for samfunnsansvar. Og derfor har vi også ekskludert en rekke selskaper på grunn av involvering i kjernevåpen. Det er en hygienefaktor, som kundene forventer vi lever opp til, sier hun.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken var opplysninger om DNBs forbindelse til Honeywell oppgitt ukorrekt. Det korrekte er at DNBs lån til Honeywell ble avsluttet i 2012.

Om undersøkelsen: Den internasjonale rapporten «Don't bank on the bomb», er utarbeidet av organisasjonen Ican (International campaign to abolish nuclear weapons) sammen med PAX og Profundo, og ble første gang utgitt i 2012.

Totalt ble det identifisert 411 finansinstitusjoner som siden 2011 har investert i et av de 28 selskapene som Ican mener er involvert i produksjon av kjernevåpen. Åtte selskaper er på listen "Hall of Fame", mens 27 selskaper er "runner-ups" – som vil si at de har etablert systemer for å utelukke kjernevåpen, men fortsatt har en liten vei å gå for å havne helt i toppen.

Les også:

Bankene varsler om stadig flere forsøk på hvitvaskingStorbank: Vær beredt på rente mot 0 også i NorgeSender ut kredittkort som ikke virkerNordmenn har mindre tro på landets økonomi- Det finnes ingen fond som er perfekte eller helt etiske

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Rapport: Oljefond-aksjer i atomvåpenselskaper

  2. Stortinget må gjøre Oljefondet mer ansvarlig

  3. Oljefondet kaster ut våpengiganter

  4. Oljefondet tungt inne i selskap svartelistet av FN

  5. De lager bomber brukt mot Jemens sivile – nå har Oljefondet tatt selskapet inn i varmen