Norwegian Property hentet 557 mill. for å kjøpe Telenors hovedkontor

Storaksjonær John Fredriksen er med på kronerullingen når Norwegian Property nå har gjennomført en emisjon.

Arkivbilde av Telenors hovedkontor på Fornebu som Norwegian Property skal kjøpe
Publisert:

Den 20. oktober ble det kjent at eiendomsselskapet Norwegian Property hadde inngått en avtale med Telenor om å kjøpe telegigantens hovedkontor på Fornebu for fem milliarder kroner (5,45 milliarder før justeringer).

Nå har selskapet kjørt en rettet emisjon for å få inn 557 millioner kroner som en del av finansieringen som skal gjøre gigantkjøpet mulig, ifølge en børsmelding.

John Fredriksen og familie er gjennom investeringsselskapet Geveran Trading største aksjonær i Norwegian Property med drøye 80,5 prosent av aksjene. Nest største eier er Folketrygdfondet med 14,79 prosent av aksjene.

Norwegian Property har jevnt og trutt ekspandert de siste årene og har i dag tre hovedklynger med eiendom på Aker Brygge, Nydalen og Fornebu.

Børsmelding fra Norwegian Property

Ingen rabatt

Norwegian Property-aksjen har falt med 10 øre til 11,15 kroner per aksje i perioden etter at eiendomskjøpet ble kjent.

11,15 kroner er både sluttkursen på aksjen mandag og prisen som ble tilbudt de utvalgte investorene i den emisjonen – altså null i rabatt.

Det trykkes opp totalt 49,89 millioner aksjer, som er det antallet aksjer styret har fullmakt til å trykke opp i henhold til generalforsamlingens fullmakt. Dette gir selskapet 557,3 millioner kroner i brutto inntekter.

Emisjonen deles opp i to deler:

  • Den første transjen på 21,9 millioner aksjer er åpen for dem som tegner seg
  • Den andre transjen på 28,1 millioner aksjer er kun for Geveran Trading.

Fredriksen har gjennom Geveran tegnet seg for 40,86 millioner aksjer, og øker dermed eierandelen fra 80,52 prosent til 80,61 prosent.

Konsernsjef Bent Oustad har også tegnet seg i emisjonen for sin relative andel gjennom investeringsselskapet Yanka AS.

Aksjene i transje én vil bli notert på Oslo Børs så snart de er utstedt av selskapet. Aksjene i transje to vil først bli omsettbare på Børsen etter at Finanstilsynet har godkjent prospektet, som er ventet å skje i første halvdel av desember.

Det planlegges ikke noen reparasjonsemisjon for de aksjonærene som ikke får tegnet seg i denne emisjonen.

Selskapet påpeker imidlertid at de vil gjennomføre en reparasjonsemisjon for emisjonen som ble gjennomført i august. Denne skal etter planen skje i desember. Her tilbys de som var aksjonærer per 23. august å tegne seg for aksjer til 11,30 kroner stykket.

Telenor fortsetter som leietager

Da kjøpet ble annonsert uttalte Norwegian Property at man hadde inngått en 25-årig leiekontrakt med Telenor som sikret rundt en tredjedel av inntektene for komplekset.

Av netto kjøpesum på 5,0 milliarder skulle rundt 65 prosent (3,25 milliarder) komme fra et bilateralt lån på 10 år.

For de resterende 1,75 milliardene skisserte selskapet ulike finansieringskilder som:

  • Ubelånt eiendom på Aker Brygge som kan brukes som pant i banklån
  • Obligasjonslån
  • Selskapets egen kontantbeholdning (285,7 millioner ved utgangen av september)
  • og potensielt en emisjon, ettersom styret har fullmakt til å trykke opp inntil 49,89 millioner aksjer (noe som ville gitt 571,2 millioner i inntekter gitt sluttkursen 21. oktober)

På spørsmål om det også ville komme en emisjon, svarte konsernsjef Bent Oustad at «ingenting er bestemt ennå», men nå vil selskapet altså trykke opp aksjer og hente inn friske penger.

Publisert: