Børsåret 2022: Energi reddet det norske aksjemarkedet

Mens kursene raste i aksjeverdenen, var den norske Børsen ned ett prosent i 2022. Men Hovedindeksen skjuler en dragkamp mellom sektorer på Oslo Børs.

TURBULENT: Krig, inflasjon og renteoppgang har påvirket aksjemarkedet i 2022.
Publisert:

2022 er ved veis ende, og fasiten er klar: Børsene falt kraftig internasjonalt, mens Oslo Børs endte med en svak nedgang.

Eksperter peker på at børsåret har vært preget av høyere energipriser, raskere renteoppgang enn ventet og et skattesjokk i laks.

Oslo Børs endte året ned én prosent, målt ved Hovedindeksen, som består av et representativt utvalg aksjer på Børsen.

S&P 500, aksjeindeksen med 500 viktige børsnoterte selskaper i USA, er i samme periode ned 20,3 prosent.

Investeringsdirektør Alexander Miller i forvaltningsselskapet Odin sier det har vært et like stort børsfall i Oslo, hvis man ser bort fra energi og shipping.

– Det som skiller 2022 fra tidligere år er at det har vært en sektor eller to sektorer som har gjort det fryktelig godt på en dårlig børs. Det er plenty av aksjer som har falt svært kraftig på Oslo Børs, sier Miller.

Her ser du hvordan Hovedindeksen på Oslo Børs har gjort det sammenlignet med et knippe viktige utenlandske børsindekser, amerikanske S&P 500, britiske FTSE 100FTSE 100en aksjeindeks med de 100 mest verdifulle selskapene notert på London-børsen og tyske DaxDaxen aksjeindeks med 30 store selskaper notert på Frankfurt-børsen i Tyskland.

Krig og inflasjon

Hovedårsaken til den sterke utviklingen i energiaksjer er krigen i Ukraina og presset den har medført på energipriser.

Oslo Børs er som kjent svært oljetung. Equinor, den desidert viktigste aksjen på Oslo Børs, er opp 48 prosent i år.

– Mye av det som skjedde i år, skjedde i de første månedene, da man skjønte at inflasjonen kom til å bli mye høyere og at sentralbankene må heve rentene mer. Da toppet også energiprisene seg, forklarer Miller.

Putins Russland invaderte Ukraina 24. februar i år.

Den store overraskelsen i 2022 var ikke nødvendigvis at inflasjonen og renten ble høyere, men at økningen ble så stor som den ble, ifølge Miller.

– Både krigen, inflasjonen og høyere renter har gjort at viljen til å ta risiko har blitt mye lavere og man vil ha mer betalt for å ta risiko.

Investeringsdirektør Alexander Miller

Investorer som er forsiktige og engstelige søker selskaper som har god inntjening i dag, på grunn av dette skiftet i risikoappetitten, ifølge Miller.

Vekstselskaper og teknologiselskaper, som det er mange av i USA, har fått juling på børs.

– Dette er selskaper som har mer av inntjeningen et stykke frem i tid og dermed er mer risikable enn de selskapene som tjener penger i dag, påpeker Miller.

Svakere krone

Investeringsdirektør Tore André Lysebo i DNB Wealth Management peker på at en svakere kronekurs, spesielt mot dollar, har bidratt positivt.

– Vi har mye store eksportbedrifter med dollarinntekter, så inntektene har steget kraftig målt i kroner, sier Lysebo.

Investeringsdirektør Tore André Lysebo i DNB Wealth Management

Kronen er svekket med mer enn 12 prosent mot dollar året sett under ett.

Dollaren ligger nå på 9,86 kroner, viser tall fra Infront.

– En del har blitt skremt

Erik Haugland, daglig leder og forvalter i First Fondene, trekker frem innføringen av grunnrenteskatt på havbruk. Han reagerer på måten den har blitt innført på, blant annet ved at endringene trer i kraft 1. januar 2023 før høringsuttalelsene har kommet tilbake.

– Det er åpenbart at en del har blitt skremt og det har bidratt til å øke politisk risiko, sier Haugland.

Sjømatindeksen på Oslo Børs, bestående av lakseaksjer som Mowi og Salmar, er ned over 18 prosent for året. Nedgangen kom i hovedsak i høst, etter nyheten om innføringen av grunnrenteskatt.

Energi, shipping og sjømat er viktig for Oslo Børs og gjør at det norske aksjemarkedet skiller seg ut internasjonalt.

I grafen under ser du hvordan disse næringene har utviklet seg på Oslo Børs.

En sammenligning av utviklingen på et knippe viktige børser viser at London-børsen har gjort det bedre enn Oslo Børs i år – til tross for at det norske aksjemarkedet har klart seg godt i internasjonal sammenheng.

– Du må se hvor den kommer fra. Den har blitt jult opp et par år grunnet brexit og har også fått med seg pundsvekkelse, sier Lysebo i DNB Wealth Management om London-børsen.

Også høyere råvarepriser har i 2022 bidratt positivt for FTSE 100-indeksen i London, ifølge Reuters.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om