Norsk Hydro vil dele ut 13,5 milliarder

Norsk Hydro leverer svakere tall for fjerde kvartal enn året før, og peker blant annet på lavere priser og dyrere råvarer. 2022 ble likevel et rekordår, og selskapet vil betale ut 13,5 milliarder til eierne.

Dette bildet viser testing av aluminium på Hydro Karmøy.
Publisert:

Aluminiumsprodusenten leverer et justert brutto driftsresultat (ebitda) på 7,184 milliarder kroner for fjerde kvartal, fra 9,011 milliarder kroner i samme kvartal året før.

På forhånd var det ventet et justert brutto driftsresultat på 7,37 milliarder kroner, ifølge gjennomsnittet av estimatene til ni analytikere som Hydro selv har oppgitt på sine nettsider.

Omsetningen var på 44,075 milliarder kroner i fjerde kvartal, mens den var på 46,43 milliarder kroner i samme kvartal året før. Omsetningen var på forhånd ventet på 44,64 milliarder kroner.

Det at tallene ble svakere i fjerde kvartal enn året før skyldes blant annet lavere priser og høyere råvarekostnader, ifølge Hydro. Dette ble delvis utliknet av positive valutaeffekter og en gevinst på salg av overskuddskraft fra anleggene Husnes, Karmøy og Slovalco. Hydro hadde på forhånd ventet store inntekter fra dette kraftsalget.

Hydro fikk 2.246 dollar per tonn for aluminiumet sitt i fjerde kvartal, ned fra 2.675 dollar per tonn ett år tidligere. Selskapet har også solgt 75 prosent av aluminiumsproduksjonen for første kvartal på forhånd til 2.239 dollar per tonn.

Les også

Venter milliardinntekt fra stengte anlegg

13,5 milliarder til eierne

Hydro foreslår å dele ut 13,5 milliarder kroner til aksjonærene, i form av 5,65 kroner per aksje i utbytte og tilbakekjøp av aksjer for to milliarder. Dette kommer på toppen av et eksisterende tilbakekjøpsprogram på to milliarder kroner.

Til sammenligning betalte Hydro 1,25 kroner per aksje i utbytte i både 2018, 2019 og 2020. I 2021 betalte selskapet ut totalt 6,85 kroner per aksje i utbytte, hvorav 3,40 kroner per aksje var ordinært utbytte, ifølge Hydros egne nettsider.

Selskapets resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble på 287 millioner kroner i fjerde kvartal. Hydro bokfører blant annet et urealisert tap på kraft- og råvarekontrakter på 2,54 milliarder. I samme kvartal året før ble resultatet etter skatt og minoriteter på 7,13 milliarder kroner.

Bilmarkedet er viktig for Hydro, og der ser selskapet lysere utsikter for ekstruderingsvirksomheten (tidligere Sapa). Men markedene for bygging og industri har blitt svakere, ifølge selskapet.

– Rekordår

For hele 2022 var Hydros resultat rekordhøyt. Justert ebitda ble på 39,7 milliarder kroner, fra 28 milliarder kroner året før. Omsetningen ble på 208 milliarder kroner, opp fra 150 milliarder året før.

– Etter et sterkt fjerde kvartal i 2022, er jeg svært fornøyd med at Hydro har levert et rekordår både med hensyn til økonomiske resultater og sikkerhet. Dette viser at forbedringsarbeidet og god marginstyring gjennom hele organisasjonen gir resultater, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro ifølge en melding.

Vekstutsiktene har i det siste vært dempet av Ukraina-krigen, dyr energi og bekymringer for høy inflasjon og stigende renter.

– Framover i 2023 er utviklingen mer uforutsigbar, men utsiktene er likevel mer positive når det gjelder inflasjonspress og makroøkonomisk utvikling enn de var for bare noen måneder siden. På lengre sikt venter vi at etterspørselen etter våre grønnere produkter vil øke raskere enn den generelle etterspørselen etter aluminium, sier Aasheim.

På en kapitalmarkedsdag i desember skjerpet Hydro sitt forbedringsmål til 10 milliarder kroner innen 2025, og til 11 milliarder kroner innen 2027. Et tidligere mål var på fra 8,5 milliarder kroner i 2025.

Hydro la også frem sin årrapport tirsdag, og i en lønnsrapport kom det frem at Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim fikk totalt 15,7 millioner i lønn, bonus, pensjon og andre godtgjørelser i 2022, opp fra 12,3 millioner året før.

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro.
Les også

Hydro-sjefen tjente 15,7 millioner

Kuttet deler av produksjonen

Siden sommeren 2021 har europeisk industri slitt med høye energipriser og svakere etterspørsel. Hydro varslet i august nedstenging av produksjon ved et anlegg i Slovakia grunnet høye strømpriser. I september stengte Hydro ned noe av aluminiumproduksjonen på de norske verkene på Husnes og Karmøy etter svakere etterspørsel.

Resultatet i Hydros «Aluminium Metal»-segment bedret seg svakt i fjerde kvartal 2022 fra samme periode året før.

«Bedringen skyldes hovedsakelig sett positivt bidrag fra salg av kraft og positive valutaeffekter, men som delvis ble utliknet av lavere all-in metallpriser, lavere salgsvolumer og høyere råvarekostnader og faste kostnader», skriver Hydro.

Også Elkem har stengt ned deler av produksjonen i Norge midlertidig, og vist til svak etterspørsel og høye energipriser.

Selv om strømprisen var høyere i fjerde kvartal 2022 enn året før, leverte Hydros energi-enhet svakere tall. Selskapet bokfører tap knyttet til en intern fastpriskontrakt som ble inngått i oktober, og viser også til lavere produksjon og lavere prisforskjeller mellom prisområdene i Norge.

Kapitalmarkedsdagen i desember 2022: Norsk Hydro vil investere 13,5 milliarder i 2023

Store svingninger i prisene

De siste 20 årene har aluminiumsprisen i snitt ligget på rundt 2.000 dollar tonnet, men prisene har flyttet seg mye de senere årene.

Etter å ha vært helt nede i 1.500 dollar tonnet etter coronakrisen i starten av 2020, tikket prisen kraftig oppover og var oppe i nesten 4.000 dollar per tonn i mars 2022.

Prisene avtok igjen gjennom fjoråret, og avsluttet 2022 på rundt 2.400 dollar per tonn, ifølge Infronts tall.

Les også

Tredje kvartal 2022: Sterkere enn ventet fra Norsk Hydro

Publisert:

Her kan du lese mer om