Dollaren over 11 kroner

Den kraftige svekkelsen for den norske kronen bare fortsetter. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen tror dollaren kan etablere seg høyt oppe på 11-tallet.

Dollaren og euroen har bare blitt dyrere og dyrere og kjøpe med kroner i 2023. Økonomer og eksperter har slitt med å forklare hvorfor kronen har svekket seg så mye som den har gjort.
Publisert:

Den norske kronen har svekket seg kraftig mot viktige valutaer som dollaren og euroen de siste månedene. Det er særlig euroen som har blitt dyrere i perioden, men de siste to ukene har kronen hatt en markant svekkelse mot dollaren.

Akkurat klokken 13 onsdag svekket kronekursen seg akkurat nok til at én dollar kostet over 11 kroner.

Kort tid etter at kursen bikket 11 kroner var den så vidt under igjen. Dollaren koster 10,95 kroner rundt klokken 15. Én euro koster samtidig 11,82 kroner.

– Deler av forklaringen er ikke bare at kronen svekker seg så veldig mye mer, men også at det har vært en dollarstyrking i løpet av mai, sier Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Managment til E24.

Les på E24+

Luftpenger blåser Oljefondet opp i 15.000 mrd.

Sist dollaren bikket 11 kroner var i slutten av september i fjor, da den 28. september 2022 så vidt var over.

Før det må man tilbake til slutten av mars 2020, tidlig i coronapandemien, for å finne en dyrere dollar. På det meste var kursen oppe i over 12 kroner per dollar 19. mars 2020.

Les også

Nå kommer amerikanerne: – Gleder oss til å ta imot grønne sedler

– Blant de svakeste i verden

Oppgangen for dollaren handler ifølge Wilhelmsen mye om endringer i forventningene til renten i USA fremover. Markedet priser nå inn en ekstra renteøkning sammenlignet med tidligere, forklarer sjeføkonomen.

– Det har vært en bakenforliggende årsak, sier Wilhelmsen.

Høyere renter i utlandet enn i Norge kan slå negativt ut for kronen, da det er mest attraktivt å plassere pengene sine der man får mest igjen for det.

– Ser man 2023 under ett har den norske kronen svekket seg mye og er blant de svakeste i verden. Men akkurat nå er det vel så mye en dollar-historie som en krone-historie.

Han venter nå at dollaren kan etablere seg høyt opp på 11-tallet mot kronen.

– Dollaren tror jeg kan fortsette og øke. Den kan gå mot 12. Den amerikanske økonomien er ganske bra. Renteforventningene har steget, og i en sånn situasjon kan det bli mer dollarkjøp. Men ellers tror jeg ikke den norske kronen skal svekke seg ytterligere, sier Wilhelmsen.

Sliter med å forklare svekkelsen

Økonomer og eksperter har slitt med å forklare hvorfor kronen har svekket seg så mye som den har gjort i 2023.

– Det er ikke lett å forklare, sier Wilhelmsen.

Han trekker frem to faktorer som han tror har bidratt mer enn andre. Det ene er at rentenivået og renteforventningene i utlandet har tatt igjen nivået i Norge. Det andre er at oljeselskapene har kjøpt færre kroner i år enn i 2022, samt at fallet for oljeprisen har bidratt.

Uro i de internasjonale finansmarkedene og lavere oljepris er faktorer som tradisjonelt har vært trukket frem som negativt for kronen. Høyere renter og renteforventninger i utlandet pekes også på.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa ved forrige rentemøte at svekkelsen var større enn Norges Bank kan forklare med sine modeller basert på disse forklaringsfaktorer, og at det rett og slett er vanskelig å forklare valutabevegelser.

Kronesalgene til Norges BankKronesalgene til Norges BankNorges Banks kronesalg skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet. Isolert sett blir det gjerne fremhevet at lavere kronesalg taler for en sterkere krone. har også blitt trukket frem som en potensiell bidragsyter til kronesvekkelsen.

Økonomer har denne våren blant annet uttalt at man klør seg litt i hodet over svekkelsen, at det virker som kronen blir svakere uansett hva som skjer og at årsakene er sammensatte.

Sist dollaren var dyrere enn 11 kroner over flere dager var helt i starten av coronapandemien, i slutten av mars 2020.

Dyrere ferie og import

Svak krone betyr at alt man kjøper i utlandet blir dyrere. Det gjelder hotellopphold og restaurantbesøk når man er på ferie i land som bruker euro og dollar, men påvirker også netthandel i utenlandske butikker.

Prisene her hjemme påvirkes også av at andre valutaer blir dyrere. Alt som importeres til Norge koster da mer, og det bidrar derfor til den allerede kraftige prisveksten man har sett her til lands i lengre tid.

Norges Bank uttalte da at den svake kronekursen kan gi høyere rente enn sentralbanken tidligere har sett for seg.

Norske bedrifter som selger varer til utlandet får på den annen side mer igjen for produktene sine når kronen er svak. Sjømatsektoren er blant bransjene som har fått merke dette, med sjømatvekst tross lavere eksport.

Den svake kronen har også bidratt til at Oljefondets markedsverdi målt i kroner har økt. Den passert 15.000 milliarder kroner tidligere i mai.

Publisert: