Svakere fra Fjordkraft-eier Elmera

Strømkonsernets inntjening falt noe i årets tre første måneder.

Fjordkraft, nå Elmera, har vært notert på Oslo Børs siden 2018.
Publisert:

Elmera, tidligere Fjordkraft, legger torsdag frem tallene for årets tre første måneder:

  • Resultatet før skatt endte på 143 millioner kroner, mot 161 millioner kroner i samme periode året før.
  • Inntektene landet på 6,7 milliarder kroner, mot 4,1 milliarder kroner i fjorårets første kvartal.
  • Driftsresultatet ble 155 millioner kroner, mot 182 millioner kroner i første kvartal 2021.

Fjordkraft og andre strømleverandører driver kun med videresalg av strøm, og tjener derfor ikke automatisk mer penger selv om strømprisene er høye.

Tvert om anser bransjen høye strømpriser som noe negativt, siden det skaper mer prisbevisste og misfornøyde kunder som oftere bytter leverandør.

Gjentar forventinger

Elmera vil fra torsdag starte et aksjetilbakekjøpsprogram på maksimalt 5.717.590 egne aksjer, som tilsvarer fem prosent av aksjekapitalen, ifølge rapporten.

Ellers fastholder selskapet at netto omsetning ventes i området 1,6–1,65 milliarder i 2022 og 2023.

Selskapet venter videre fortsatt justert driftsresultat på 500-550 millioner i 2022 og 2023, tilsvarende en justert ebit-margin på 30-34 prosent. Det opplyses samtidig at det er ventet at 2022-driftsresultatet legger seg i den lave enden av intervallet.

Videre målsetter Elmera fortsatt driftsinvesteringer i området 65-70 millioner årlig, mensmålsettes i området 180-200 millioner årlig.

Aksjeras

Elmera-aksjen har stupt på Oslo Børs, med en nedgang på rundt 61 prosent det siste året.

Kursen ble blant annet straffet hardt etter at selskapet kunngjorde nye inntjeningsmål under kapitalmarkedsdagen i starten av april.

Elmera-aksjen stengte på 21,4 kroner onsdag.

Dermed er den godt under kursnivået da konsernsjefen Rolf Barmen ringte i børsbjellen i mars 2018. I etterkant fulgte flere år med nærmest kontinuerlig oppgang frem til toppnoteringen på 100 kroner per aksje i september 2020.

Siden den gang har imidlertid en giftig kombinasjon av ramsalt kritikk fra forbrukermyndigheter og volatile strømpriser satt både kundevekst og inntjening under press, og sendt aksjekursen i fritt fall.

Fjordkraft-konsernet gikk ut av første kvartal med 663.000 kunder i privatsegmentet, en nedgang på 29.000 fra foregående kvartal, og 98.000 færre enn toppen i tredje kvartal 2020.

Solgte seg ut

Etter at tidligere storaksjonær BKK har solgt seg ut av Fjordkraft på høye kurser de siste årene, er det Folketrygdfondet som nå er største eier, med 9,6 prosent av aksjene.

John Fredriksens Geveran Trading har vært med helt siden børsnoteringen, og eier fortsatt to av de tre millioner aksjene det opprinnelig kjøpte for 31 kroner per stykk.

E24 skrev tidligere i april at aksjefondet First Veritas da solgte seg ut med et tap på rundt 32 millioner kroner.

– Det ble dessverre en sørgelig historie, sa forvalter Thomas Nielsen.

Publisert: