Aker økte verdiene til rekordhøye 74,7 milliarder i første kvartal

Olje og gass bidro til at Akers verdier nådde nye høyder. Aker BP bidro med en verdiøkning på 7,9 milliarder kroner.

LEGGER FREM KVARTALSTALL: Aker-sjef Øyvind Eriksen.
Publisert:

Verdien av Aker og porteføljeselskapene økte med 4,9 milliarder kroner i løpet av årets tre første måneder, viser konsernets kvartalsrapport onsdag.

Dermed endte den verdijusterte egenkapitalen på 74,7 milliarder kroner, hvilket er det høyeste noensinne.

Dette er nettoverdien til selskapet, og regnes ut ved å ta eiendelene og trekke fra totale forpliktelser.

– Porteføljen vår fortsetter å vise evnen til å tilpasse seg volatile markedsforhold og til å drive vekst, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i kvartalsrapporten.

Løftet av olje og gass

Ifølge rapporten steg verdien av de industrielle investeringene med 3,9 milliarder kroner til 71,5 milliarder, drevet av oljeselskapet Aker BP og oljeserviceselskapet Aker Solutions.

Aker BP har blitt løftet av høye olje- og gasspriser, og sto for en verdiøkning på 7,9 milliarder kroner.

Samtidig økte verdien av Akers finansielle investeringer til 13,4 fra 12,5 milliarder kroner.

Eriksen trekker frem at olje- og gassprisene har steget kraftig etter Russlands invasjon av Ukraina, og at dette har vist sårbarheten i verdens energisystem.

Oljeprisen er for øyeblikket på over 105 dollar per fat, etter at den ble handlet over 130 dollar fatet på det høyeste i mars.

Venter økt fart i det grønne skiftet

– Samtidig som det er umulig å spå den langsiktige effekten av krigen i Ukraina, virker det sannsynlig at krigen vil øke farten i overgangen bort fra fossil energi, sier Aker-sjefen.

Han peker på EUs planer om å kutte importen av russisk gass med to tredjedeler innen slutten av året, blant annet ved å øke importen av gass fraktet på skip og øke satsingen på fornybar energi.

Dette vil koste mye, fremholder Eriksen.

– Uansett, dette markerer et fundamentalt skifte i energimarkedene, sier han og peker på at det vil øke hastigheten i den grønne omstillingen ytterligere.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om