Nils K. Selte blir ny Orkla-sjef – tar over for Jaan Ivar Semlitsch

Semlitsch har vært toppsjef i Orkla siden 2019 og går nå på dagen. Han blir erstattet av Nils K. Selte, sjefen for Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica.

GÅR AV: Jaan Ivar Semlitsch fikk i underkant av tre år som Orkla-topp.
Publisert:

Det fremgår av en melding fra selskapet mandag morgen.

Semlitsch har ledet konsernet siden august 2019, da han gikk fra stillingen som toppsjef i Elkjøp Nordic som han hadde hatt i seks år.

– ja, jeg skulle gjerne ha fortsatt lenger som konsernsjef, sier Semlitsch til E24 og forklarer:

– Orkla har levert god leveringsevne og kontantstrøm gjennom hele pandemien og nå også gjennom krigen i Europa. I tillegg er gode strukturelle oppkjøp på syv milliarder gjennomført i 2021. Så Orkla er godt rustet for fremtiden for en spennende reise med svært dyktige ansatte og med mange muligheter for ytterligere lønnsom organisk vekst.

– Er dette noe som har ligget i kortene lenge?

– Min forståelse er at dette ikke har vært en langvarig prosess, sier Semlitsch.

Nils K. Selte begynner som toppsjef allerede mandag 11. april, og har siden 2001 vært ansatt i Stein Erik Hagens familieselskap Canica, både som finansdirektør og administrerende direktør.

– Jaan Ivar Semlitsch har ledet selskapet gjennom en krevende pandemi-tid, hvor Orkla har klart å opprettholde god leveringsevne og kontantstrøm. Orkla har hatt en god utvikling innenfor prioriterte vekstområder og gjennomført flere strategiske oppkjøp, sier Orklas styreleder Stein Erik Hagen.

Solid sluttpakke

Konserndirektør for kommunikasjon og bedriftsforhold Håkon Mageli i Orkla bekrefter overfor Nettavisen at Semlitsch først får seks måneder med vanlig lønn, før han får etterlønn i ett år tilsvarende det samme som han i dag har i årslønn.

Han hadde en ordinær årslønn på 8,17 millioner kroner i fjor, ifølge Orklas årsrapport. Inkludert bonus og naturalytelser var den samlede godtgjørelsen på 12,37 millioner kroner.

Forutsatt at den faste årslønnen som Semlitsch hadde ved utgangen av 2021, er uendret, vil han få utbetalt over 12 millioner kroner etter at han går av som konsernsjef i Orkla.

BYTTER ORKLA-TOPP: Orklas største aksjonær og styreleder meddeler mandag morgen at Jaan Ivar Semlitsch går av som toppsjef til fordel for Nils K. Selte.

– Trenger en ny form for ledelse

– Vi går nå inn i en fase hvor det kreves en ny form for ledelse. Orklas styre har sammen med Semlitsch blitt enige om at det beste for Orkla er at det blir et lederskifte, sier Hagen i børsmeldingen.

Semlitsch henviser spørsmål fra E24 om den nye retningen til styreleder.

– Hvordan har forholdet til styreleder (Stein Erik Hagen, journ.anm.) vært?

– Jeg har opplevd et godt forhold til både styreleder og hele styret. Jeg vil takke for samarbeidet, sier Semlitsch.

– Har du noen planer fremover?

– Jeg har ingen umiddelbare planer. Første skal jeg noen dager på fjellet i påsken med mye trening og en god bok. Og så tar jeg det derfra etter påsken.

Åpen for å børsnotere virksomheter

Han forklarer at strategien som ble kommunisert på Orklas kapitalmarkedsdag i fjor høst ligger fast, men at styret ønsker å farten opp i implementeringen.

– Vi ønsker å etablere en mer verdiskapende struktur og kultur i konsernet med større selvstendighet og ansvar for de enkelte virksomhetene. Nils K. Selte kjenner Orkla godt. Han har lang erfaring i å lede store strukturelle endringer og utvikle porteføljeselskaper, sier Stein Erik Hagen.

Den nye Orkla-sjefen skriver at selskapet er åpne for partnerskap og børsnoteringer av virksomheter i tiden som kommer.

Selte har vært ansvarlig for mange av Hagens investeringer og oppkjøp gjennom Canica over en årrekke.

Han har også vært medlem av Orklas styre siden 2014, og i tillegg har han i samme periode ledet Orklas revisjonsutvalg.

Orkla melder videre at Atle Vidar Nagel Johansen er utnevnt til konserndirektør for Orklas merkevarevirksomhet, som vil bestå av fire forretningsområder: Orkla Foods, Orkla India, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care.

Nagel Johansen har vært i Orkla siden 1993 og i konsernledelsen siden 2012.

– Jeg er glad for at Johansen har sagt ja til å lede merkevarevirksomheten vår. Det er tøffe tider, hvor Ukraina-situasjonen vil påvirker tilgjengelighet og prisen på råvarer og andre innsatsfaktorer. Videre ser vi en økning i energipriser fra allerede høye nivåer, sier Selte i meldingen.

Publisert: