Krise på krise for Norges Bank: Mener sentralbanksjefen og styret bør gå – uansett

Mens det er bred enighet om at sentralbanken burde konsentrere seg om å lose økonomien gjennom coronakrisen, er det delte meninger om hva som vil skje hvis ledelsen trekker seg. Aldri tidligere har en norsk sentralbanksjef gått av midt i en krise.

TAKLE CORONAKRISEN: Økonomiprofessor Knut Anton Mork ønsker at sentralbanken fikk ro til å konsentrere seg om pengepolitikken gjennom coronakrisen.
Publisert: Publisert:

NTNU-professor og samfunnsøkonom Knut Anton Mork mener sentralbanksjefen og hovedstyret bør trekke seg, uansett utfallet av stormen rundt ansettelsen av ny oljefondssjef.

– Jeg synes det ville være naturlig jeg nå, av det som har skjedd de siste ukene og månedene, i og utenfor Stortinget, at hovedstyret inkludert sentralbanksjefen går av, sier Mork til E24.

Mork var selv en av søkerne til stillingen som sentralbanksjef tilbake i 2016.

– Jeg er overrasket over at Nicolai Tangen ikke har trukket sitt kandidatur, og jeg er overrasket over at sentralbanksjefen sitter, sier han videre.

Les på E24+

Fra Sting-konsert til Stortinget: Dette er saken om Nicolai Tangen

Tre kriser på én gang

– Er det ikke mulig å se for seg en annen løsning?

– Jo, det er mulig, men det er det jeg synes er den naturlige løsningen nå.

Økonomiprofessoren sier Norges Bank nå sitter med tre kriser på en gang: Ansettelsen av ny oljefondssjef, pengepolitikk i en pandemisituasjon og forvaltning av Oljefondet i en global krisesituasjon.

– Hva slags arbeidsro har egentlig sentralbankens ledelse hatt til å sette seg inn i den pengepolitiske situasjonen, med det som har foregått omkring ansettelsessaken? Det er veldig foruroligende at denne saken bare har fått gå og gå i en krisesituasjon som den vi har nå, sier han.

Mork er «urolig for hvor gode og hvor gjennomtenkt beslutningene egentlig kan være».

– Jeg vil se på en utskifting som at ting kunne falle til ro, komme tilbake. Ikke til normalt, men til å kunne konsentrere seg om to kriser istedenfor tre, sier Mork.

Han sier det ville vært «verdifullt at bankens egentlige virksomhet da ville kunne få arbeidsro».

Hovedstyret i Norges Bank.

Sentralbanksjefens uavhengighet er et sentralt prinsipp i denne saken, men det har vært usikkerhet om dette også gjelder ansettelsen av oljefondssjefen.

Fredag konkluderte lovavdelingen i Justisdepartementet med at finansminister Jan Tore Sanner antagelig kan instruere Norges Bank i denne saken. Mork er av samme oppfatning.

– Jeg vil si at her har egentlig norske politikere malt seg inn i et juridisk hjørne, som lovavdelingen gir dem en mulighet til å komme ut av – og det er jeg glad for, sier Mork, og fortsetter:

– Sentralbankens uavhengighet skal bare gjelde pengepolitikken. Det er ingen velfundert økonomisk teori for at det skal gjelde forvaltningen av fondet.

Presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank skriver i en e-post at sentralbanken ikke har kommentarer til utspillet fra Mork.

NHH-professor Karin Thorburn.

Risiko for tillitsbrist

NHH-professor Karin Thorburn tror ikke at sentralbankledelsens eventuelle avgang vil svekke tilliten til pengepolitikken.

– Jeg tror ikke tilliten til håndteringen av pengepolitikken kommer til å lide, men generelt kan det ha betydning for Norges omdømme og svekke tiltroen til investeringsvilkårene her i landet, sier hun til E24.

Hun påpeker at sentralbanksjefen generelt sitter sterkt, men at sentralbanken ikke er strukturert for å håndtere slike saker.

– Det vil være en risiko for brist på tilliten til pengepolitikken, men at man skifter ut noen personer er ikke all verden, sier hun.

Thorburn trekker også fram Norges Banks rentekomité, som fra i år har hatt ansvar for rentesettingen, og som eventuelt kan sikre kontinuitet på dette feltet.

– Jeg er ikke bekymret for pengepolitikken og det er tiltro til Norge som et stabilt land. Problemet er bare at det sår tvil om forutsigbarheten i rammevilkårene, for kravene til Tangen har kommet etterpå, og det er det som er problemet, sier hun.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

Venter ikke kroneras

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets understreker at ingen er uunnværlig, men håper i det lengste på et kompromiss.

– Det er en veldig uheldig situasjon, men dette er ikke ødeleggende hverken for norsk økonomi, kronekurs, finansmarkeder eller tilliten til pengepolitikken i Norge, sier han til E24.

Han tar likevel forbehold om at vi ikke har noen erfaring fra slike situasjoner hverken i Norge eller utlandet.

– Kan en eventuell avgang skremme utenlandske investorer bort fra norske kroner?

– Jeg tror det skal veldig mye til for at vi kommer til å se et stort kroneras som vi i lang tid husker i forbindelse med denne skandalen. Det blir neppe noen store utslag i markedene.

Han tror ikke dette er nok til å rokke ved troen på at det institusjonelle systemet i Norge fungerer.

– Hadde vi hatt mange slike skandaler, ville det vært noen annet, men vi er ikke en bananrepublikk, vi har et solid oppsett som gjør at vi tåler denne runden uten varig dårlig rykte.

Sjeføkonomen viser også til at kronekursen den siste tiden har styrket seg mer enn oppgangen i oljepris og andre økonomiske drivere skulle tilsi.

– Hvis markedet hadde vært bekymret for at norsk pengepolitikk skulle komme ut av kontroll, så måtte vi tro at kronekursen skulle falle, og det har den ikke gjort, sier han.

Andreassen tror heller ikke det er noe fare for rentesettingen, der Norges Bank har varslet at det ikke vil skje noen endringer de nærmeste årene.

Han mener derimot at denne situasjonen viser hvor vanskelig det er at Oljefondet ligger under sentralbankens ledelse.

– Dette viser at det å ha Oljefondet i banken ikke er noen enkel sak. Det er en sammenblanding av to helt ulike funksjoner som ikke er hensiktsmessig. Norges Bank har vært et trygt hjem og skjermet fra politisk overstyring, men det har hatt sin pris, sier Andreassen.

Les også

Sanner risikerer at Hovedstyret går hvis han instruerer Norges Bank

UiO-professor Einar Lie.

– Mye står på spill

Professor Einar Lie ved Universitetet i Oslo (UiO) sier at situasjonen er så sjelden at det ikke er noen regler eller etablert handlemønster for hvordan den skal håndteres.

– I verste fall får vi en dramatisk situasjon hvor sentralbanksjef og styre går av eller må gå av, men et uttrukket scenario er ikke så mye bedre, sier han til E24.

Professoren frykter en langtrukken situasjon utover høsten, for eksempel med diskusjon av det faktiske rommet for instruksjon, mens man egentlig burde konsentrere seg om coronakrisen.

– Det vi gi mindre effektivitet i arbeidet med pengepolitikken, og man kan frykte at tilliten til pengepolitikken og institusjonen vil komme i fare. Det er vanskelig å si hva som da skjer, men nedsiden er veldig stor.

Han tror imidlertid ikke at det skjer.

– Det er så mye som står på spill, og det er behov for kontinuitet i økonomien i coronakrisen. Da er det viktig med tillit og stabilitet på lang sikt. Når det kommer til stykket, er det ikke mange som vil rokke ved det, sier han til E24.

Lie ser en reell fare for avgang, noe han mener er ille nok i seg selv, men tror altså mest på en løsning.

– Noe annet ville være uvanlig i norsk sammenheng, men her er det skarpe fronter, og sånn som situasjonen er, så er det ikke så lett å se hvordan man skal lande på bena.

Publisert: