Verdifall for Aker etter volatilt kvartal

Kjell Inge Røkkes Aker-gruppe minsker verdiene etter et kvartal preget av børsuro og oljeprissvingninger.

Terje Pedersen / NTB scanpix
 • Camilla Knudsen
Publisert:

I tredje kvartal rapporterer Aker at nettoverdien minsker til 43,1 milliard kroner fra 44,8 milliarder kvartalet før. Så langt i år har verdiene økt med 1,4 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkkes Aker-gruppe er et porteføljeselskap, med store direkte og indirekte eierposter i selskaper som Aker Solutions, Kværner, Ocean Yield og Aker BP. Derfor brukes nettoverdien i selskapet som mål på resultatutviklingen.

Verdiene i Aker-porteføljen steg i første kvartal, men fikk seg en knekk på 11,4 milliarder i andre kvartal grunnet børsuro og kursfall.

– Vår portefølje er utsatt for volatile industrier og resultatene vil svinge med stemningen i kapitalmarkedene og råvarepriser, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i pressemeldingen.

Ny strategi i Ghana

Aker Energy vil fortsatt være en prioritet for selskapet, med fokus på prosjektet i Ghana. Selskapet vil imidlertid endre strategien i Ghana, noe som trolig vil føre til forsinkelser.

– Endring i strategi vil sannsynligvis utløse forsinkelser, men jeg er sikker på at det vil redusere risikoen i prosjektet og dermed beskytte betydelige verdier i Ghana, sier Eriksen.

Den neste milepælen vil være å få godkjent planene for utbygging og drift av hovedfeltet Pecan i Ghana og gjøre en endelig investeringsbeslutning.

Aker Energy vil også vurdere muligheter for fusjoner og oppkjøp i Ghana.

Venter moderat aktivitetsnivå

Rundt 75 prosent av Akers investeringer er knyttet til olje- og gassektoren, mens resten i hovedsak er i maritime industrier. Oljeprisen er dermed en avgjørende faktor for Akers resultater.

«Aker venter at det samlede aktivitetsnivået vil forbedre seg, men sannsynligvis
holde seg på et moderat nivå, fordi oljeselskapene fortsetter å ta en forsiktige
tilnærming til nye investeringer, noe som reflekterer den høye oljeprisvolatiliteten og usikkerheten om fremtidig vekst i oljeetterspørsel», skriver selskapet.

Aker ser fortsatt positivt på olje- og gassinvesteringer på mellomlang og lang sikt, og vil derfor fortsette å evaluere strategiske alternativer og muligheter i sektoren.

Selskapet påpeker også på at investorer og långivere fokuserer stadig mer på bærekraftige og ansvarlige investeringer (ESG), noe som kan gi høyere oljepriser fremover.

«Det økende fokuset på ESG-prinsipper kan begrense globale investeringer i olje og gassprosjekter i en slik grad at den globale tilbudsveksten blir svakere enn etterspørselsveksten, og dermed støtte markedsprisene», skriver Aker.

Det ventes uansett at oljeprisene vil svinge mye også i årene som kommer, men at Aker har gode forutsetninger for å dra nytte av det.

NewsWeb
Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Aker
 2. Ocean Yield
 3. Aker BP
 4. Kjell Inge Røkke
 5. Kværner
 6. Aker Solutions
 7. Regnskap og resultater

Flere artikler

 1. Aker økte verdiene med 6,9 mrd. før oljesmellen

 2. Røkke og Aker endrer Ghana-planene

 3. Akers oljeprosjekt i Ghana kan få grønt lys neste år: – Balanseprisen er blant de mest attraktive i bransjen

 4. Verdiene til Kjell Inge Røkkes Aker falt til 31 milliarder

 5. Røkke har gått fra 2 til 12 milliarder kroner i fornybar-verdier i år