Nytt fra børsselskapene

Nel får sterk kritikk for informasjonshåndtering

Hydrogenselskapet får refs etter å ikke ha varslet Oslo Børs tidlig nok om en emisjon.

Fredrik Hagen / NTB scanpix
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:,

Oslo Børs mener det er «sterkt kritikkverdig» at hydrogenselskapet ikke varslet Børsen så snart prosessen rundt en kapitalinnhenting ble iverksatt i januar. Det skriver Børsen i et nylig offentliggjort vedtak.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Tilbake i januar i år valgte Nel å starte prosessen med en rettet emisjon ved utstedelse av inntil 84,9 millioner nye aksjer. Dette ble varslet i en børsmelding først etter børsdagens slutt 30. januar.

Samme ettermiddag varslet selskapet om en kontraktsinngåelse rundt leveranse av stasjonsløsning for «Heavy Duty Vechicles». Denne kontrakten ble inngått 28. desember i fjor, og 4. januar varslet selskapet Børsen om at det var tatt en beslutning om å utsette offentliggjøringen av denne kontrakten, da selskapet mente det inne innebar innsideinformasjon.

Selskapet får kritikk av Oslo Børs for informasjonshåndteringen rundt begge disse meldingene, som selskapet har anført at har en nær sammenheng.

«I seg selv kritikkverdig»

Børsen skriver i sin vurdering at de mener det er «grunn til å stille spørsmål om selskapets vurdering av når H2Station-kontrakten utgjorde innsideinformasjon er korrekt». Videre fremhever Børsen at det ble opprettet en innsideliste knyttet til kontrakten 2. januar, altså to dager før varselet om at det var besluttet utsettelse av offentliggjøring.

«Hverken i innsidelisten eller ved varselet til Oslo Børs er det tatt forbehold om at forholdet ikke utgjorde innsideinformasjon. Oslo Børs mener dette indikerer at selskapet mente at forholdet utgjorde innsideinformasjon allerede tidlig i januar 2019», skriver Oslo Børs i vedtaket.

Videre heter det at dersom selskapets anføring er korrekt betyr det at selskapet feilinformerte Børsen når beslutning om offentliggjøring ble meddelt 4. januar.

«Dette er i seg selv kritikkverdig», skriver Børsen.

Når det gjelder emisjonen ble beslutningen om å iverksette denne tatt i et styremøte på formiddagen 30. januar.

Nel
Les saken om avtalen Børsen reagerte på: Nel vurderer emisjon og sikrer kontrakt til 51 mill.

Avventet klarhet fra kjøper

Nel har anført at denne beslutningen først blir tatt da som følge av at selskapet først på dette tidspunktet har nok oversikt rundt inngåelsen av kontrakten til at emisjonen med «rimelig grunn kunne ventes å inntreffe». Dette som følge av at kjøperen hadde mulighet for å terminere avtalen, på tidspunktet den ble inngått.

I løpet av måneden hadde Nel gjentatte ganger kontrakt med kjøper, som på sin side forhandlet med en tredjepart. Kjøperen hadde utover måneden gitt klarere og klarere signaler om at kontrakten ville bli materialisert utover måneden.

På formiddagen 30. januar fikk selskapet så signaler om at kjøperen og tredjepart var nær en avtale. Utover ettermiddagen fant Nel at det var overveiende sannsynlig at kontrakten ville materialisere seg, noe som førte til at selskapet kunne og burde avgi børsmelding.

Kort tid senere ble det tatt en beslutning med tanke på den rettede emisjonen, hvor konklusjonen var at emisjonen burde lanseres samme dag.

Overprøver ikke under «sterk tvil»

Oslo Børs på sin side mener arbeidet med emisjonen var kommet så langt allerede 28. januar at selskapet på dette tidspunktet «så en klart tiltagende sannsynlighet for at H2Station-kontrakten ville bli endelig, og at emisjonen dermed ville bli gjennomført.»

«Oslo Børs har imidlertid under sterk tvil valgt ikke å overprøve selskapets anførsel om at emisjonen og H2Station-kontrakten ikke utgjorde innsideinformasjon på dette tidspunktet», heter det i vedtaket.

Videre trekker Børsen frem at den ikke fikk varsel om styrets beslutning om å iverksette arbeidet med å gjennomføre emisjonen på formiddagen 30. januar. Oslo Børs finner dette «sterkt kritikkverdig».

I vedtaket kommer det frem at mer enn 60 personer hos én av tilretteleggerne var informert om prosessen før børsdagens slutt. Børsen legger til at faren for misbruk eller spredning av innsideinformasjon øker med kretsen av personer som mottar informasjonen, men understreker at deling av informasjon med tilretteleggere og investorer i seg selv ikke er uvanlig.

«Det alvorlige i denne situasjonen er at informasjonen om emisjonen ble spredd uten at Oslo Børs var informert og derfor ikke kunne gjennomføre intensivert overvåkning av handelen i selskapets aksje», heter det videre.

Vedtaket fra Oslo Børs

Her kan du lese mer om

  1. Nytt fra børsselskapene
  2. Nel
  3. Oslo Børs

Flere artikler

  1. Tre nye styremedlemmer trekker seg fra Dof Subsea-styret

  2. Kahoot har inntatt børsen: Markedsverdien passerer 5 mrd.

  3. Altor vil selge TGS-aksjer for 1,2 milliarder kroner

  4. Annonsørinnhold

  5. Varsler krisepakke på 7,1 milliarder kroner

  6. Razzia hos Yara i Spania