Aker og Oceanwood vil kjøpe Norske Skog AS

Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til Norske Skogindustrier.

MOT SALG: Enheten som rommer Norske Skogs driftsenheter skal ut på auksjon. Her selskapets fabrikk på Skogn i Nord-Trøndelag.

Foto: NTB scanpix
 • Marius Lorentzen
 • Anders Park Framstad
 • Johann D. Sundberg
Publisert:,

En time etter at Aker og Norske Skogindustrier slapp sine kvartalstall kom det en ny børsmelding fra Aker.

Der kommer det frem at Aker, sammen med hedgefondet Oceanwood, vil by på aksjene i Norske Skog AS, datterselskapet som eier fabrikkene til det børsnoterte selskapet Norske Skogindustrier ASA.

Oceanwood er kreditor og har kjøpt seg opp i Norske Skogs pantesikrede lån. De sitter nå på all gjelden i det såkalte NSF-lånet til Norske Skog, som har sikkerhet i papirfabrikkene. Oceanwood eier også majoriteten av det sikrede SSN-lånet, hvilket betyr at de kan «ta pantet» som følge av at Norske Skog ikke har betjent gjelden sin siden i sommer.

Les også

Sveaas: Helt nytt for styret

Deretter vil overtagelsen skje ved at låneagent Citi i London tar kontroll og fordeler verdiene. Oceanwood skriver at denne prosessen trolig vil ta flere uker.

Prosessen vil mest sannsynlig lede til at fabrikkene legges ut på auksjon. Aker og Oceanwood har inngått en avtale der de oppretter et felles selskap som skal by på aksjene i denne auksjonen.

Mistet tålmodigheten

Dagens nyhet betyr at aksjonærenes verdier i Norske Skogindustrier ASA i realiteten er tapt, inkludert for styreleder og største aksjonær Christen Sveaas. Selskapet hadde før børsnyheten en markedsverdi på 184 millioner kroner.

E24 skrev om hvordan en slik auksjonsprosess kan foregå i september. Når pantet nå kreves inn fra kreditorhold, vil det børsnoterte selskapet Norske Skogindustrier ASA sitte igjen som et «tomt» selskap uten fabrikker.

– Vi har over en lengre periode jobbet konstruktivt med styret og ledelsen i Norske Skogindustrier ASA og stilt med ytterligere finansiering til virksomheten. Det har imidlertid blitt klart at selskapet har vanskeligheter med å løse situasjonen gjennom en bredt forankret løsning, sier John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood Capital Management i en pressemelding.

– Derfor har vi besluttet at den beste måten å beskytte driftsselskapene vil være å ta grep og bevege prosessen fremover, sier han videre.

Til auksjon

Oceanwood var tidligere minoritetseier i SSN og eide ingenting NSF-lånet, men nå har de altså kjøpt ut andre kreditorer.

E24 har tidligere omtalt Oceanwood som én av flere sikrede kreditorer, sammen med GSO Capital Partners, Cyrus Capital Partners og Bluebay Asset Management. Disse hadde sammen en andel på omtrent 65 prosent av Norske Skogs sikrede obligasjoner.

Oceanwood er en hedgefondforvalter med tilknytning til London og Malta. Selskapet er basert på en investeringsstrategi der man både går inn i egenkapital (aksjer), ulike former for kriserammede (distressed) eiendeler og kreditt. Om sistnevnte skriver Oceanwood på sine nettsider at det blant annet ser etter «selskaper der restrukturering er nært forestående».

Selskapet ble skilt ut fra Tudor Group i 2006, og ledes ifølge flere kilder av Christopher Reginald Gate.

I kvartalsrapporten til Aker som ble offentliggjort torsdag kom det frem at Røkkes investeringsselskap har sikret seg 2,1 milliarder i nye kredittfasiliteter siden oktober. Etter emisjonen i Aker BP har Aker nå om lag 3,9 milliarder i likviditetsreserver, som kommer godt med når man må vil ta over Norske Skog-fabrikkene.

Her kan du lese mer om

 1. Aker
 2. Norske Skog

Flere artikler

 1. Norske Skog-kreditor klager på auksjonsprosess

 2. Ser ingen vei utenom auksjon

 3. Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs

 4. Annonsørinnhold

 5. Usikret kreditor tror ikke Norske Skog-investeringen er tapt

 6. Norske Skogindustrier-styret kan slå selskapet konkurs i dag