IMFs Lagarde spår nedgang, men senere svak oppgang

Veksten i den globale økonomien blir trolig enda svakere enn ventet i år, sier IMF-sjef Christine Lagarde. Men det er håp om svak oppgang mot slutten av året.

Foto: Andrew Harnik AP
Publisert:

I en tale i forkant av vårmøtene neste uke i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet IMF sa Lagarde tirsdag at verdensøkonomien er sårbar for følgene av brexit-kaoset, høye gjeldsnivåer og spenningen i verdenshandelen, foruten uro på finansmarkedet.

– Den ventede oppgangen i global vekst i år er usikker. Dette er en delikat tid som krever at vi opptrer forsiktig, sa hun i en tale til det amerikanske handelskammeret.

Les også

IMF: Norske boliger fortsatt overpriset

Lagarde varslet at IMF neste uke vil nedjustere sine spådommer om vekst enda mer enn det som ble gjort i januar.

Bakteppet for møtene til IMF og Verdensbanken neste uke i Washington er de vanskelige forhandlingene mellom Kina og USA for å få slutt på sin åtte måneder lange handelskonflikt.

Pessimisme i forbindelse med svakere vekst i Asia, Europa og USA har også bidratt til nervøsitet på markedene.

Men Lagarde pekte likevel på noen små lyspunkter, blant annet at store sentralbanker, inkludert USAs Federal Reserve, har saktnet farten på de ventede rentehevningene, og at Kina har innført tiltak for å stimulere økonomien.

Les også

IMF-topp: Vi er ikke godt nok forberedt på neste resesjon

Les også

IMF nedjusterer forventninger til den økonomiske veksten globalt

Les også

IMF gir Argentina ekstra lån

Her kan du lese mer om