Handelsbanken: Norges Bank må avlyse rentehevinger etter 2019

Handelsbanken tror Norges Banks neste og siste renteheving kommer i september, og venter derfor bare en kortvarig kronestyrking før norsk vekst dabber av.

SPÅR VEKSTBREMS: Handelsbanken tror det bare er rom for én norsk renteheving til i perioden frem til ut 2021, ifølge nye prognoser.

Foto: Stian Lysberg Solum NTB scanpix
Publisert:,

I sin ferske rapport om utsiktene for norsk økonomi er Handelsbanken mer pessimistisk enn Norges Bank, og spår bare én renteheving til – i september.

– Sammenlignet med Norges Banks prognoser, forventer vi svakere global vekst og et mer moderat lønnspress i norsk økonomi, skriver meglerhuset.

Kari Due-Andresen er sjeføkonom i Handelsbanken. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Norges Bank hevet renten for første gang på over syv år i fjor høst, og fulgte opp med en ny heving til 1,0 prosent i mars. Samtidig ble det varslet at renten sannsynligvis skal videre opp i juni, med mulighet for nok en heving mot slutten av året.

– Vi forventer at veksten i fastlands-BNP vil avta markert fra og med neste år. Dette som følge av svekkede impulser fra petroleumsinvesteringene, kombinert med fortsatt svak etterspørsel blant våre handelspartnere, skriver meglerhuset.

I 2019 ventes det en fastlandsvekst på 2,6 prosent, opp fra 2,2 prosent i fjor, før veksten avtar til 1,6 prosent neste år og 1,2 prosent i 2021.

– I sum tilsier dette at veksten i norsk økonomi vil avta til under trendvekst, som igjen demper Norges Banks muligheter for å heve renten, skriver Handelsbanken.

Rentetopp på 1,25 prosent, sterkere krone

Handelsbanken tror renten vil nå toppen på 1,25 prosent i september. Til sammenligning ser sentralbanken en topp på 1,75 prosent innen utgangen av 2022. DNB Markets, som la fram sin rapport mandag morgen, tror derimot siste heving blir i mars 2020 til 1,50 prosent.

Neste rentemøte er 9. mai, men det er et såkalt mellomliggende møte uten nye prognoser og pressekonferanse.

Les også

DNB Markets spår høyere vekst, sterkere krone

– En lavere rentebane sikrer også mot en for rask appresiering (styrking) av kronekursen, som alternativt kunne lagt en større demper på både vekst- og inflasjonsutsiktene, skriver Handelsbanken.

Meglerhuset tror kronen styrker seg til 9,50 mot euro om ett år – 13 øre sterkere enn dagens kurs. Hovedgrunnen er at renteforskjellen vil øke, fordi eurosonen trolig holder renten uendret ut 2021.

– Prognosen om en kronestyrking de neste to kvartalene er også basert på at risikoaversjonen i globale finansmarkeder ikke blåser opp på nytt og blir av mer langvarig karakter.

På lengre sikt venter Handelsbanken at kronekursen vender tilbake til dagens nivå mot euro.

– Det henger sammen med vi venter at den norske styringsrenten når toppen i september og at veksten i den norske fastlandsøkonomien avtar til noe under trendvekst i løpet av neste år.

Tror på mer moderat boligprisvekst

Les også

IMF: Norske boliger fortsatt overpriset

Handelsbanken venter en nominell boligprisvekst på 2–3 prosent i år.

– Vi legger til grunn økt lønnsvekst den nærmeste tiden, som isolert sett taler for økte boligpriser. Men en ny renteheving fra Norges Bank, vil ha en dempende effekt på denne prisoppgangen, heter det i rapporten, som påpeker at den høye gjeldsgraden blant husholdningene fører til at selv små rentehevinger merkes godt.

Andre faktorer som demper boligprisveksten er et fortsatt relativt høyt antall nye boliger og svakere befolkningsvekst som følge av lavere arbeidsinnvandring.

Global nedbremsing, rentekutt fra Fed

– Den globale økonomien er i ferd med å kjøles ned, og vi venter at farten skal avta videre. For å unngå en resesjon, ser vi for oss at Federal Reserve vil senke styringsrentene gjennom neste år, mens Den europeiske sentralbanken vil måtte la renten forbli på et rekordlavt nivå, skriver Handelsbanken.

Les også

USAs sentralbank avblåser rentehevinger

Politisk usikkerhet vil trolig fortsette å tynge den internasjonale veksten, men nye stimulanser i Kina og mer ekspansiv pengepolitikk globalt vil bidra til å dempe nedgangen og redusere risikoen for en full resesjon. Handelsbankens anslag for global vekst er et fall til 2,9 prosent i 2021 fra 3,7 prosent i fjor.

– Selv om vi ikke ser for oss en resesjon, er risikoen vektet mot nedsiden ettersom handlingsrommet i den økonomiske politikken er begrenset mange steder.