Agasti inngår forlik med 24 saksøkere

Forliket belaster regnskapet med 12 millioner.

FIKK TIL AVTALE: Agasti Holding, her ved administrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness, har inngått et forlik med flere saksøkere.

Morten Holm
  • Anders Park Framstad
  • Karl Wig
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Acta Kapitalforvaltning AS og Acta Asset Management AS, datterselskaper av Agasti Holding, har inngått forliksavtaler med 24 saksøkere.

Dette opplyser Agasti Holding - tidligere Acta Holding - i en børsmelding mandag morgen.

Selskapet skriver videre at de 24 saksøkerne krevde 53 millioner kroner. Partene er enige om å holde detaljene i forliksavtalene konfidensielle.

- De er nedkjørte

Palmar Blindheim er leder av Investorgruppen 2011. Han inngikk selv forlik med Acta for to år siden.

- Jeg kjenner til at det har blitt inngått forlik, men vet ikke mye mer enn det. Det ser ut som at Acta har akseptert saksøkernes krav, sier Blindheim til E24.

- Men jeg vil at de skal få pengene på konto før jeg sier noe mer. Disse menneskene er helt nedkjørte. De vil bare vekk fra Acta, sier Blindheim.

- Er du lettet over at saken nå er over for deres del?

- Dersom de er fornøyde, så er jeg fornøyd, svarer Blindheim.

Dine Penger har tidligere beskrevet bakgrunnen for søksmålet. De tidligere kundene krevde erstatning for det de mener er mangelfull rådgivning og villedende markedsføring.

Ifølge saksøkerne har Acta solgt spareprodukter som ikke hadde noen realistisk mulighet til å oppnå slik verdistigning som kundene ble forespeilet.

Spareproduktene skal i tillegg ha vært lite likvide og vanskelige å forstå for kundene, som ikke var profesjonelle investorer.

450 gjenstår

Kommunikasjonsdirektør Tor Arne Olsen i Agasti vil ikke opplyse noe nærmere rundt forliksummen, annet enn å referere til at det skal belastes 12 millioner kroner i regnskapet for tredje kvartal.

- Det er belastningen på regnskapet som er bakgrunnen for denne børsmeldingen, og ikke forliket i seg selv ettersom det er noe partene pleier å holde konfidensielt, sier Olsen til E24.

- Hva gjenstår nå av rettslige konflikter etter Acta?

- Hele den gamle virksomheten er under avvikling, forteller Olsen og referer til restene av Acta som i nyere tid har gått under navnet Navigea i Agasti-konsernet.

- Når det er gjennomført, utover høsten gjenstår det primært 450 svenske investorer som har saksøkt Acta Kapitalforvaltning. Det søksmålet er knyttet til obligasjoner fra Lehman Brothers, som ble videreformidlet av Acta og mange andre foretak, sier Olsen.

Det børsnoterte finansforetaket Lehman Brothers kollapset høsten 2008 og har blitt et av de mest kjente symbolene på finanskrisen. I Agasti er de forholdsvis optimistiske om utfallet.

- Vi har fått en uttalelse fra svenske forbrukermyndigheter som sier at hverken Acta eller andre kan holdes ansvarlig (for obligasjonene som Lehman solgte, journ. anm.). Så der anser vi risikoen som relativt lav, men saken er ennå ikke konkludert, sier Olsen.

Publisert:

Flere artikler

  1. Agasti inngår forlik med svenske Acta-kunder

  2. Inngår nytt Acta-forlik med svenske saksøkere

  3. Blackstone gjør storinnhogg i Agasti

  4. Annonsørinnhold

  5. Forbrukerrådet tar Acta til retten

  6. Forbrukerrådet tar Acta til retten