Super-Mario holder renten i ro

Den europeiske sentralbanken holder renten uendret, men jekker opp anslaget for veksten i eurosonen neste år.

EUROSONENS RENTESJEF: Mario Draghi leder den europeiske sentralbanken, som torsdag kom med rentebeslutning i likhet med både Norges Bank og Bank of England.
Publisert:

Den europeiske sentralbanken (ESB) holder renten uendret på null og innskuddsrenten uendret på minus 0,4 prosent.

Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

– Styret venter at ESBs renter vil holde seg på dette nivået i en lenger periode, og godt etter perioden med støttekjøp, sier banken.

Euroen var bortimot uendret på 1,18 mot dollaren etter rentebeslutningen.

Sentralbanksjef Mario Draghis fagfolk jekker derimot opp vekstanslagene for eurosonen, til 2,4 prosent i år, fra 2,2 prosent i et lignende anslag i september.

Veksten neste år er oppjustert fra 1,8 prosent til 2,3 prosent, mens veksten i 2019 er oppjustert fra 1,7 prosent til 1,9 prosent. Banken venter videre en vekst på 1,7 prosent i 2020.

– Utsiktene for veksten i brutto nasjonalprodukt har blitt justert opp betydelig, sier Draghi.

Viktig beskjed i høst

I forrige møte den 26. oktober holdt Draghi også renten i ro, men da kom han også med en viktig beskjed.

ESB skulle nemlig skrelle kraftig i støttekjøpene sine av rentepapirer. Kjøpene reduseres fra 60 milliarder euro til 30 milliarder euro i måneden fra nyttår.

Les mer: Draghi varsler kutt i verdipapirkjøpene

ESB skal fortsette å kjøpe rentepapirer for å stimulere økonomien frem til september neste år, og perioden kan forlenges hvis det trengs.

Tar forbehold

Sentralbanksjefen tok likevel forbehold om at veksten i eurosonen må fortsette for at han skal kunne trappe ned stimulansen av økonomien.

– Hvis utsiktene blir mindre gunstige fremover eller uforenelige med inflasjonsmålet vårt, er vi beredt til å øke støttekjøpene igjen, sa Draghi etter møtet 26. oktober.

Denne ordbruken gjentar ESB også etter onsdagens rentemøte. Banken sier at støttekjøpene vil fortsette til september, eller lenger hvis det er nødvendig.

ESB sier at banken ønsker å se en varig styrking av inflasjonen opp mot inflasjonsmålet på to prosent før den trapper ned stimulansen.

Inflasjonen lå på 1,5 prosent i november, ifølge Eurostat.

Draghi venter at inflasjonen vil svekkes i de kommende månedene, særlig på grunn av energiprisene, før de stiger igjen.

Hvis økonomien i eurosonen svekkes, lover banken å være klar til å trappe opp stimulansen og forlenge perioden for støttekjøpene «så lenge som nødvendig».

Publisert: