Store kutt for SAS-ansatte: Dette må de ofre

Selv om fagforeningene og SAS-ledelsen til slutt ble enige om spareplanen som skal redde flyselskapet, er det ikke sikkert at siste ord er sagt.

IKKE SOM I GAMLE DAGER: Kuttene de ansatte i SAS nå har godtatt markerer at glansperioden på 80-tallet definitivt er over. Bildet viser SAS sitt nye image på 80-tallet da selskapet ble kåret til verdens beste flyselskap.
Publisert:

Den danske kabinforeningen (CAU) holdt flypassasjerer, ansatte, banker og aksjonærer på pinebenken i hele 15 timer over den opprinnelige fristen før de til slutt kom til enighet med SAS-ledelsen.

Selv om fagforeningene for piloter og kabinpersonale nå har godtatt dype kutt i lønn, pensjon og andre goder, er ikke nødvendigvis fasiten klar.

Ulike avtaler

SAS-ledelsen ønsket i denne prosessen i utgangspunktet å få til like avtaler med de ansatte på tvers av de tre skandinaviske landene.

Dette skulle forenkle hverdagen for SAS, slik at norske, danske og svenske ansatte ikke lenger hadde forskjellige regler på hvor lenge de måtte jobbe hver uke for eksempel.

Les også: SAS-kassa har ikke vært så slunken på ti år

E24 har gjort en gjennomgang av de tilgjengelige detaljene fra de nye avtalene. Den viser at det fortsatt er forskjeller mellom de forskjellige fagforeningene.

FØRSTEMANN: Anneli Nyberg i SAS Norge Kabinforening var den første som ble enig med SAS-ledelsen. Hun forteller at alle detaljene fortsatt ikke er avklart i de nye avtalene.

- Det er fortsatt en del som er usikkert når det gjelder detaljene. Nå skal SAS-ledelsen jobbe med å få oversikt over alt. Derfor kan det komme endringer, sier Anneli Nyberg, leder av SAS Norge Kabinforening til E24.

Ifølge fagforeningslederen vil SAS nå trolig prøve å få et felles system innenfor avtalene som er inngått.

- De vil vel jobbe mot et slags minste felles multiplum, sier Nyberg.

Hun legger til at de ikke har fått noen informasjon når dette arbeidet kan være ferdig.

Kutter over hele linjen

Pilotene i SAS har godtatt kutt i godtgjørelsene over hele linjen. Med den nye avtalen forsvinner de luftigste pilotlønningene i SAS.

Jens Lippestad, leder av Norske SAS-flygeres forening, var forhandlingsleder for pilotene i de tre skandinaviske landene og han ble til slutt enig om at:

 • De fem øverste lønnstrinnene forsvinner
 • Lønnen kuttes med én månedslønn (drøye åtte prosent)
 • De skal jobbe åtte prosent mer (11 flere flydager i året)
 • Diettgodtgjørelsen reduseres med én tredjedel
 • Overgang fra ytelses- til innskuddspensjon
 • Pensjonsalderen er hevet fra 62 til 65 år (ble hevet fra 60 år i 2011).
 • Pilotene kan nå bli bedt om å jobbe inntil 47,5 timer i uken. Ved forsinkelser eller ekstreme forhold kan dette økes til 60 timer.
FORHANDLINGSLEDER: Jens Lippestad representerte de fleste SAS-pilotene i forhandlinger med ledelsen. Til vanlig leder han Norske SAS-flygeres forening.

Ifølge Lippestad gjør kuttene at pilotene blir 30 prosent billigere for SAS.

Gjennom avtalen bidrar pilotene til å ta noe av pensjonsbyrden til SAS som er beregnet til å være på over 12 milliarder svenske kroner.

- Vi har bidratt med å kutte pensjonsbomben med et milliardbeløp, sa Lippestad til E24 da avtalen var i havn mandag.

Selv om pilotene nå har fått like vilkår i Norge, Sverige og Danmark kan det være at pensjonen vil variere noe. Dette er fordi de nasjonale pensjonssystemene er litt forskjellige, opplyser Gunnar Mandahl, leder i den svenske pilotforeningen til E24.

Les også: - Vil aldri tilgi at ledelsen satte selskapet på spill

Den andre pilotgrupperingen i SAS er ScanNor Pilotforening, ledet av Jon Levi Skogvang. Han bekrefter overfor E24 at de tidligere Braathens-pilotene har godtatt de samme vilkårene.

Flere parter

De kabinansatte hadde ikke noen felles forhandlingsleder og endte opp med forskjellige resultater i forhandlingene. Alle har derimot godtatt å gå over til innskuddspensjon.

15 timer etter at fristen egentlig hadde gått ut ble de rundt 1.400 danskene i Cabin Attendants Union (CAU) enige om:

 • Lønnskutt på én månedslønn.
 • Maksimal arbeidsdag økes til 12 timer.
 • Antallet arbeidstimer per uke økes fra 44 til 47,5 timer.

- At løsningen kom så sent skyldes at vi ble invitert med i forhandlingene svært sent og at ledelsen i SAS har brukt kruttet på å snakke til oss og medlemmene via media, sier kommunikasjonssjef i CAUs hovedorganisasjon FTF, Flemming Andersen, til E24.

De 600 svenske kabinansatte i fagforeningen Unionen godtok disse vilkårene mandag morgen:

 • Ingen kutt i fastlønnen. Lønnsnivåene («lønnsstigen») i tariffavtalen beholdes.
 • Lønnsforhandlingene i 2013 og 2014 avlyses. Ordinære forfremmelser i lønnsstigen beholdes.
 • Diettgodtgjørelser, ansiennitetregler og bonus for livsopphold endres.
 • Pensjonsalderen økes til 65 år, med overgangsordninger for de over 56 år.
SKJERMER DE YNGSTE: Elisabeth Goffeng i Norsk Kabinforening forhandlet frem et lønnskutt der de med lavest lønn skjermes fra kutt.

Like etter klokken åtte mandag morgen ble Elisabeth Goffeng, leder i Norsk Kabinforening, enige om:

 • Lønnskutt mellom opp til 8,5 prosent. (De nyeste kabinansatte som ligger under Norwegians lønnsskala skånes). I tillegg forsvinner garantiprovisjonen.
 • Nye ansatte får en ny lønnskala med færre trinn.
 • Pensjonsalderen ble hevet til 62 år i den nye kollektivavtalen fra september.
 • Overgang til innskuddspensjon fra 2013.
 • Diettgodtgjørelsen kuttes med 27 prosent.
 • Total arbeidsuke blir 47,5 timer.
 • Generelt økning og større fleksibilitet i arbeidstiden.

Anneli Nyberg i SAS Norge Kabinforening var den alle første til å bli enig med SAS-ledelsen like over midnatt søndag. Nybergs medlemmer godtok:

 • En arbeidsuke på 47,5 timer
 • Normal arbeidsdag er 10,5 timer og opp til 13 timer på lange flyginger (kan bli endret)
 • Utover det har de fått den samme avtalen som Norsk kabinforening, med de samme lønnskuttene, pensjonsalderen og kutt i diettgodtgjørelser.

Sentraliserer til Stockholm

Administrasjonen i SAS skal sentraliseres i Stockholm. Per i dag har SAS store kontorer i Oslo, København og Stockholm, noe som ifølge selskapet byr på unødvendige kostnader.

Sentraliseringen betyr at rundt 800 årsverk vil forsvinne i løpet av prosessen. Det vil ramme Norge og Danmark hardest.

Les også: SAS: – Når Norwegians kostnadsnivå om tre år

I tillegg til kutt i antall ansatte skal også SAS kvitte seg med mye eiendom som de eier. Blant disse er en del bygningsmasse SAS eier rundt Gardermoen.

KUTTER PÅ MILLIONLØNNEN: SAS-sjef Rickard Gustafson går ned 20 prosent i lønn i forbindelse med sparepakken. Resten av toppledelsen skal også kutte lønnen.

De bakkeansatte i SAS Ground Handling har ikke deltatt i denne runden med forhandlinger om kutt. Det er fordi SAS skal selge hele denne bakkevirksomheten som en del av sparepakken som ble lansert i forrige uke.

Toppene kutter

Toppledelsen og styret i SAS har også akseptert å gå ned i lønn.

Toppsjef Rickard Gutafson går ned 20 prosent, mens resten av toppledelsen går ned rundt 17 prosent.

Styret i SAS får kuttet godtgjørelsene sine med 30 prosent.

Les også

SAS-styret kutter i egen godtgjørelseReisebyråtopp: - SAS er blitt en utfordrer til NorwegianKonkurstrussel bremset SAS´billettsalgSAS-styret: - Flere har meldt interesse for WiderøeGiske: - Jeg er veldig lettet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om