Nyhetsbyrå: Kan selge Aker Solutions

Aker vurderer å selge oljeserviceselskapet Aker Solutions, ifølge Bloomberg, men Aker vil ikke kommentere rykter og spekulasjoner.

MULIG SALG: Aker vil ikke bekrefte at Aker Solutions er til salgs, noe nyhetsbyrået Bloomberg skriver tirsdag kveld.
Publisert:

Nyhetsbyrået viser til kilder med kjennskap til saken, som sier at Aker er i diskusjoner med Goldman Sachs om å fungere som rådgiver ved et eventuelt salg.

Oljeserviceselskapet Aker Solutions har steget 70 prosent i verdi de siste tolv månedene og er nå verdt 11,4 milliarder kroner. Det har lenge vært spekulert på om selskapet er til salgs.

– Aker Solutions har i flere år vært nevnt som en interessant kandidat for oppkjøp eller sammenslåing innenfor oljeservice. Denne Bloomberg-artikkelen viser til kilder som hevder at en slik prosess er i gang, men fortsatt i en tidlig fase, sier Pareto Securities-analytiker Synnøve Gjønnes til E24.

De største eierne i Aker Solutions er Aker Kværner Holding, som eies av staten og eierselskapet Aker i fellesskap. Aker ASA har også en eierpost utenom dette. Andre store eiere er Folketrygdfondet og Ferd, ifølge Aker Solutions' egne nettsider.

Ifølge Bloomberg forsøker Aker å finne ut om det er interesse i markedet, og selskapet har ikke tatt noen endelig avgjørelse om å selge. Det kan være flere kandidater i markedet, tror Gjønnes.

– En kandidat som har tidligere har vært utpekt har vært GE Oil and Gas, sier hun.

Les også

Hovedtillitsvalgt om nye Aker Solutions-kutt: – Det er aldri en hyggelig beskjed

– Sannsynligheten for en sammenslåing ble ansett som noe lavere etter den annonserte fusjonen med Baker Hughes ifjor, men vi mener at denne ikke utelukker en potensiell fremtidig sammenslåing. Det vil også være andre mulige kandidater som kan være interesserte, legger hun til.

– Rykter og spekulasjoner

Aker vil ikke bekrefte at Aker Solutions er til salgs.

– Det er en artikkel som står for Bloombergs regning, sier Akers pressetalsmann Atle Kigen til E24.

Akers konsernsjef Øyvind Eriksen har flere ganger sagt at Aker er åpen for allianser, hvis dette er til det beste for selskapene som er involvert og aksjonærene.

– Vi verken ønsker eller vil kommentere rykter og spekulasjoner om mulige strukturelle grep og transaksjoner, sier Atle Kigen.

– Aker er som investeringsselskap største eier i syv børsnoterte selskaper, og er i kontakt med flere meglerhus og investeringsbanker. Vi snakker med mange, men vil ikke uttale oss om hva vi diskuterer, sier han.

– Langsiktige eiere

Dersom Aker vil selge Aker Solutions, må man trolig bli enig med staten om hvordan dette skal gjennomføres.

– Det ligger en avtale om eierskap i Aker Solutions mellom staten og Aker ASA gjennom selskapet Aker Kværner Holding. «Lock up»-avtalen utløper i juni, men det er vanskelig å spekulere i hva som vil skje deretter, sier Synnøve Gjønnes.

Les også

650 ansatte kan miste jobben i Aker Solutions

– Både staten og Aker er ansett for å være langsiktige eiere, men Aker selv sier jo at de er åpne hvis det dukker opp et interessant tilbud, sier hun.

Næringsdepartementet sier til E24 at det er Aker Solutions styre og ledelse som har ansvar for forretningsmessige beslutninger.

– For spørsmål om selskapets strategi viser vi til ledelsen i selskapet, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet til E24.

– Generelt vil staten gjøre en konkret vurdering av eventuelle henvendelser fra selskapene der staten eier aksjer eller andre om eventuelle transaksjoner med videre, sier Viken.

Statens rolle

Aksjonæravtalen mellom staten og Aker om eierskapet i blant andre Aker Solutions regulerer en rekke forhold og er offentlig tilgjengelig, sier Viken.

– Vedtektene for Aker Kværner Holding omhandler blant annet hvor mange aksjer selskapet skal eie i de tre underliggende selskapene, herunder Aker Solutions. Dersom dette skal endres trengs tilslutning fra både Aker og departementet, jamfør aksjonæravtalen, sier han.

– Vi viser ellers til avtalen, der det fremgår at stand still-klausulene i denne som knytter seg til eierskapet i Aker Kværner Holding opphører i juni 2017, mens avtalen ellers løper videre, sier Viken.

Stortinget har ikke gitt regjeringen fullmakt til å selge statens aksjer i Aker Kværner Holding.

Les også

Røkke-selskap med milliardsalg til oljeserviceselskap

Mange sammenslåinger

I 2014 ble Aker Solutions delt i to, og Akastor ble børsnotert separat på Oslo Børs.

Det har vært en rekke sammenslåinger og oppkjøp i oljeservicebransjen de siste årene, blant annet slo Schlumberger og Cameron seg sammen i 2015, Halliburton og Baker Hughes var i 2014 i diskusjoner om sammenslåing, men lyktes ikke. Technip og FMC slo seg sammen i fjor, og det samme gjorde GE Oil and Gas og Baker Hughes, ifølge Pareto.

Pareto har en kjøpsanbefaling på Aker Solutions-aksjen, med et kursmål på 45 kroner. Aksjen endte på 41,95 kroner ved stengning tirsdag.

Publisert: