Oljefondets vinneraksje: Apple

Teknologiaksjen Apple er blant Oljefondets største bidragsytere. Selskapet har vært på «topp 3»-listen over fondets beste aksjeinvesteringer i tre av de siste fem årene.

LØNNSOMT SELSKAP: Apple-aksjen har vært en av de beste for Oljefondet i flere av de siste årene. Her annonserer Apple-sjef Tim Cook den nye iPhone 7 i San Francisco i september.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

I årsrapportene fra Oljefondet de siste årene er det en aksje som peker seg ut.

Teknologiaksjen Apple har nemlig vært blant de tre beste aksjene – de som har bidratt mest til fondets avkastning – i tre av de fem årene mellom 2012 og 2016.

– Det er jo klart at Apple har oversteget markedets forventning gang etter gang, sier direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management til E24.

Målt i kroner har Oljefondets beholdning av Apple-aksjer mer enn doblet seg i verdi siden 2012, til 44,97 milliarder kroner. Målt i dollar har den økt med 40 prosent til 5,22 milliarder dollar i samme periode.

Les også

Så mye er Oljefondet egentlig verdt

Fondets eierskap i Apple har samtidig vokst noe, til 0,86 prosent i fjor, fra 0,74 prosent i 2012.

– Det var jo mye diskusjon om at de ville ha store problemer etter Steve Jobs. Det har vært mye diskusjon om at de ville ha store problemer fordi de ikke kom med nye produkter, og at det har vært en veldig stor del av inntjeningen som har kommet fra Iphone og ikke fra de andre produktene, sier Slyngstad.

– Men så langt så har vi hatt god avkastning på vårt relativt store eierskap i Apple, sier han.

STIGER MYE: Oljefondet har tjent godt på Apple-aksjen de siste årene. Aksjen var inne på fondets topp tre-liste over beste aksjer i 2012, 2014 og 2016. De siste årene har aksjens verdi målt i kroner steget særlig mye, på grunn av en svakere krone mot dollaren.

Ett av de største

Slyngstad omtaler sjelden enkeltaksjer, men sier at Apple ofte kommer høyt opp på fondets liste, rett og slett fordi det eier så mye i selskapet.

– Det kommer opp som det største selskapet av våre amerikanske investeringer. Derfor, når vi ser hvem som har bidratt mest til avkastningene, så er det ofte Apple, sa Slyngstad da han la frem kvartalstallene for Oljefondets første kvartal den 7. april.

Apple var på fondets «topp tre»-liste over de aksjeinvesteringene som ga mest avkastning i både 2012, 2014 og 2016.

Les også

Oljefondet økte med 357 milliarder

Har tjent på Blackrock

Selskapet Blackrock har vært på listen over fondets tre beste investeringer to ganger de siste fem årene.

– Det har det vært. Og det er jo da et selskap hvor vi har en betydelig eierandel, så selv om det er et mye mindre selskap enn Apple så har det slått inn på vår avkastning i positiv forstand, sier Slyngstad.

– Dere har solgt dere ned i Blackrock de siste årene, hvorfor det?

– Vi kommenterer ikke hvorfor vi kjøper eller selger i enkeltselskap, men det vi kan si generelt er at dette har vært et selskap som har gitt meget betydelig bidrag til fondets avkastning, sier NBIM-direktøren.

Fondet har gradvis redusert sin beholdning i Blackrock, fra en eierandel på 8,81 prosent i 2012 til et eierskap på 5,18 prosent av selskapet i fjor.

Det var i 2013 og 2014 at Blackrock var blant fondets tre beste aksjer. I disse årene gjorde finansaksjer også det generelt bedre enn andre aksjer.

HAR REDUSERT: Oljefondets aksjebeholdning i Blackrock Inc er noe redusert de siste årene.

Teknoaksjer gjør det bra

Apple er ikke den eneste teknologiaksjen som har gjort det bra de siste årene. I 2015 var for eksempel både Google-eier Alphabet og netthandelseksapet Amazon.com på fondets liste over de tre beste aksjeinvesteringene.

Men Oljefondet eier en mindre andel teknologiaksjer enn det ville gjort hvis det var jevnt fordelt mellom de globale markedene.

Årsaken er at fondet har en større andel av sin verdi plassert i Europa og mindre i USA enn det de ulike markedenes størrelse skulle tilsi. Dette påvirker hvor mye aksjer det eier i ulike sektorer, siden noen bransjer veier mer i USA enn i Europa.

Fondet eier blant annet 77 milliarder kroner mindre i teknologiaksjer enn det ville ha gjort hvis fondet var vektet etter markedets størrelse, ifølge årsrapporten for 2016.

Les mer: Oljefondet eier «for lite» i Google og Apple

Les også

Regjeringen vil ikke la Oljefondet kjøpe infrastruktur

Trofast mot Nestlé

Oljefondets største aksjepost har gjennom mange år vært Nestlé, mens fondets største prosentvise eierskap har vært i Smurfit Kappa. Det har fondet tjent bra på.

– Det har begge vært veldig gode investeringer som vi har hatt betydelig avkastning på, og som begge har bidratt vesentlig til meravkastning, sier Slyngstad.

Fondet har en maksgrense for hvor mye det kan eie i ett enkelt selskap, nemlig ti prosent. Smurfit Kappa-eierskapet er blant de få som stanger mot taket. Fondet hadde en andel på 9,57 prosent i selskapet ved utgangen av 2016.

Beste og verste sektorer

Oljefondets årsrapporter lister opp vinnere og tapere både blant enkeltaksjer og sektorer.

– Vi har en indeksnær forvaltning som gjør at avkastningen i stor grad drives av de samme sektorene som markedet generelt, sa Slyngstad under kvartalspresentasjonen 7. april.

Les også

Oljefondet eier «for lite» i Google og Apple

– Det siste femårsløpet så har det vært råvaresektoren, olje og gruvedrift, som har vært det svakeste. Så har det vært den helt andre enden, som teknologi og helse, som har vært den sterkeste, sier han.

Dette er de sektorene der Oljefondet har hatt sterkest aksjeavkastning siste fem år:

 • 2012: finans, 29,7 prosent avkastning
 • 2013: finans, 23,8 prosent avkastning
 • 2014: finans, 9,9 prosent avkastning
 • 2015: helse, 14,1 prosent avkastning
 • 2016: olje og gass, 29,1 prosent

Dette er de sektorene der Oljefondet har hatt svakest aksjeavkastning siste fem år:

 • 2012: kraft- og vannforsyning, 4 prosent avkastning
 • 2013: materialer, 5,1 prosent avkastning
 • 2014: olje og gass, minus 10,5 avkastning
 • 2015: olje og gass, minus 13,7 prosent avkastning
 • 2016: helse, minus 4,6 prosent
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Aksjer
 3. Apple
 4. Teknologi
 5. USA
 6. Google
 7. Alphabet

Flere artikler

 1. Dette er Oljefondets toppaksjer

 2. Oljefondets største poster: Apple tilbake på topp

 3. Ble Oljefondets vinneraksje igjen: Så mye eier du i Apple

 4. Oljefondets største aksjeposter

 5. Microsoft og Apple kniver om toppen: Dette er Oljefondets toppaksjer