Aker Solutions tror på flere grønne lys etter sommeren

Hele leverandørindustrien har ventet og ventet på at oljeselskapene skal begynne å kjøre i gang nye prosjekter. Allerede til høsten kan det begynne å løsne på norsk sokkel igjen, tror Aker Solutions-sjefen.

DET VERSTE KAN VÆRE OVER: Kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani fulgte konsernsjef Luis Araujo og finansdirektør Svein Stoknes (t.h.) da de la frem kvartalstallene til Aker Solutions torsdag. Ledelsen tror ikke det kommer noen flere store nye nedbemanninger i år.
Publisert:

FORNEBU (E24): - Det er veldig vanskelig å gi et entydig svar, men vi forventer at med den betydelige reduksjonen i kostnadsnivået som vi har sett, så vil vi se at flere greenfield (nye utbygginger, journ.anm.) og tie-backs (satellittutbygginger, journ.anm.) sanksjoneres fra andre halvår, sa Aker Solutions-sjef Luis Araujo.

Han hadde akkurat blitt spurt om når han tror de mange utredningene og prosjektstudiene som selskapet har blitt hyret inn til å gjennomføre vil gå fra tegnebrettet til å bli satt ut i live.

I selskapets kvartalsrapport som ble lagt frem torsdag skjedde det nemlig en liten, men viktig endring i fremtidsutsiktene. Man har nemlig fjernet den generelle ordlyden om at «prosjekter utsettes i hele bransjen», som var med i prognosene de offentliggjorde etter både andre og tredje kvartal i fjor.

Nå ser man nemlig en moderat lysning innen Field Design-segmentet, mens inntektene er ventet å fortsette å falle innen undervannssegmentet (Subsea).

Det er spådommen etter et år der omsetningen falt i begge divisjonene.

Aker Solutions-sjefen pekte blant annet på hva som har skjedd med Statoils kommende utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet, for å illustrere poenget sitt. Aker Solutions er hyret inn for å utrede forskjellige utbyggingskonsepter.

Les også

Statoil om havvind: Kan bruke 12 mrd. per år

Statoil planlegger å offisielt sanksjonere utbyggingen til høsten, og feltet er dermed et av prosjektene Aker Solutions-sjefen peker på.

I 2013 satte tidligere Statoil-sjef Helge Lund bremsene på utbyggingen og sendte det tilbake til tegnebrettet. For ett år siden kunne den nåværende Statoil-sjefen fornøyd konkludere med at de hadde fått kostnadene ned fra 100 til 50–60 milliarder og at feltet krevde under 45 dollar i oljepris for å være lønnsomt.

Etter enda mer finpussing har man fått lønnsomhetskravet ned i under 35 dollar per fat og utbyggingskostnaden ned til mellom 45 og 50 milliarder, som Statoil fortalte om på kapitalmarkedsdagen sin i London denne uken.

Ikke alt går oppover

Selv om utbyggingen i Barentshavet og en del andre forskjellige prosjekter går videre er det på ingen måte gull og grønne skoger som ledelsen nå forutser, men det er likevel et lite taktskifte på gang.

– Vi fortsetter å se et utfordrende subsea-marked i 2017, særlig fordi anbud utsettes, sa finansdirektør Svein Oskar Stoknes under presentasjonen, før han kom med en ganske annen virkelighetsbeskrivelse av den andre divisjonen:

– Vi venter en moderat bedring i Field Design i 2017, med en omsetningsvekst på rundt 10 prosent, takket være en bedring på norsk sokkel og med oppkjøpet i Brasil.

Les også

Kværner og Aker Solutions får Sverdrup-jobb for 900 millioner

Det Aker Solutions kaller Field Design-segmentet inneholder blant annet vedlikehold- og modifikasjonsavdelingen (MMO), som har måttet gjennomgå store kutt og nedbemanninger. I tillegg er det her selskapets Engineering-avdeling holder til, som tegner og utvikler plattformer og produksjonsskip. Det er et slikt skip Statoil skal bruke på Johan Castberg.

– Syklusene i de to segmentene er veldig forskjellige, og Subsea ligger vanligvis senere i syklusen sammenlignet med Engineering, forklarer konsernsjef Luis Araujo til E24.

Han sier at det er flere faktorer som nå spiller inn. Blant annet mener han at flere oljeselskaper begynner å bli bekymret for produksjonen sin i årene fremover, og at den letteste måten å ordne det på er å sette i gang satellittutbygginger til eksisterende felt, eller ombyggings- og modifikasjonsprosjekter, fremfor store nyutbygginger.

– Dette reflekterer også en høyere og mer stabil oljepris, og folks tro på at markedet nå balanserer seg. Det gjenspeiler også at kostnadene hos oss og i bransjen har kommet ned.

– Aktører legger fortsatt bånd på kapitalbruken og investeringsforpliktelsene sine, men med brownfield forplikter man seg til mindre investeringer enn med nye, store prosjekter, sier Araujo.

Trolig slutt på store nedbemanninger

Det har vært noen tøffe år for de ansatte i Aker Solutions, og svært mange har mistet jobben. Så sent som i januar annonserte selskapet en ny nedbemanning på opptil 650 ansatte, hvorav 270 i Norge kan bli rammet.

Dette kommer på toppen av en reduksjon i antall ansatte fra 15.221 til 14.071 i fjor. Totalt kostet restruktureringen selskapet 163 millioner i fjor, mot hele 416 millioner i 2015.

Under kvartalspresentasjonen kom det samtidig en litt mer oppløftende nyhet for de ansatte, for selskapet forventer ingen store nedskrivninger eller restruktureringer i år, ifølge finansdirektøren.

– Betyr dette at dere er ferdige med nedbemanningene?

– Vi forventer ikke noen store restruktureringer i år, men man kan aldri slå fast at nedturen er over før den er over, sier konsernsjef Luis Araujo til E24, og legger til at de fortsatt følger nøye med på markedsutviklingen og bemanningen.

– Men nå handler det mer om eventuelle justeringer på enkeltsteder, og ikke de brede justeringene som vi har hatt over hele linjen.

Araujo mener også regnskapstallene gir et noe misvisende bilde av hvordan det faktisk ser ut ute i organisasjonen.

– Vi har justert arbeidsstyrken for den arbeidsmengden vi har foran oss. Det er også viktig å merke seg at selv om omsetningen vår er ned, så har ikke arbeidsvolumet hatt den samme utviklingen, blant annet fordi kostnadene har kommet så mye ned og effektiviteten er så mye bedre.

– Så det underliggende volumet er relativt stabilt nå?

– Det vil jeg si. Vi trenger fortsatt nye kontrakter og mer arbeid, og har kapasitet på anleggene våre til å ta nye kontrakter, men jeg ser at situasjonen begynner å snu.

Ny organisasjonsmodell

Aker Solutions har med effekt fra 1. januar omorganisert strukturen i selskapet igjen etter at selskapet ble delt i Aker Solutions og Akastor høsten 2014.
Fra å ha to divisjoner, Subsea og Field Design, skal selskapet nå deles i Projects og Services.
Her samler man all kompetansen innen nybygg og ombyggingsprosjekter subsea og over vann i én enhet, mens service, vedlikehold og det nyinnkjøpte fabrikasjonsanlegget i Brasil, C.S.E., samles i den andre enheten.

– Er det en fare for at dere deler opp kompetansemiljøene innen subsea i den nye strukturen?
– Nei, det mener jeg ikke. Før så man på services som et komplement, men jeg mener vi nå integrerer oss bedre for kunden. Selve byggingen og installasjonen av et subsea-anlegg tar kanskje 2 år, mens service-biten kan vare i 20 år, så for kunden er dette nesten enda viktigere, sier Araujo, og fortsetter:

– Det vi har sett er at vi slet med å flytte folk mellom prosjektavdelingene før, og hvis vi har en veldig god prosjektleder på Subsea, hvorfor kan vi ikke da bruke den personen på en ny, stor plattform. Det vil ikke gjelde de ingeniørene som er spesialisert på et spesifikt område på samme måten, men på logistikk, ledelse, HR og andre aspekter vil det være veldig nyttig.

Les også

Dropper utbytte i år også

Les også

Statoils USA-sjef: – Nå er vi på 66 dollar fatet

Les også

Svakeste omsetning siden 2012: Kongsberg Gruppen kutter i utbyttet

Publisert:

Her kan du lese mer om