Slik fikk E24 to mill. i forbrukslån på fire dager

Uten sikkerhet i bolig og med 400.000 kroner i studielån fikk E24s journalist to millioner kroner i forbrukslån. Snittrente: 20,6 prosent.

DYR AVTALE: På et blunk fikk E24s journalist innvilget en halv million kroner i forbrukslån hos Bank Norwegian. Lånepapirene viser at lånet ville koste nesten 900.000 kroner i renter og avgifter dersom nedbetalingstiden på 15 år ble fulgt.
Publisert:

De siste par ukene har E24 satt søkelys på den eksplosive veksten i nordmenns forbrukslån.

Forbrukerrådet er blant aktørene som mener det er for enkelt å ta opp usikrede lån med høye renter.

Forbrukerøkonom: – For lett å ta opp forbrukslån

Studiegjeld og leiebolig

For å undersøke hvor enkelt det er, har E24 forsøkt å ta opp så mye forbrukslån som mulig.

I løpet av en knapp arbeidsuke fikk vi nær to millioner kroner i usikrede forbrukslån med en snittrente på 20,5 prosent.

– Dette illustrerer det Forbrukerrådet har sagt i mange år – at det er behov for mer koordinert atferd blant aktørene og et godt gjeldsregister, sier Elisabeth Realfsen, daglig leder av nettsiden Finansportalen, som drives av Forbrukerrådet.

Med 470.000 kroner i inntekt, 405.000 i studiegjeld og ingen bolig eller formue søkte E24 om totalt 5,9 millioner kroner fra 15 ulike aktører. Søknadene ble sendt omtrent samtidig, og vi oppga at vi ikke hadde forbrukslån fra før.

Les også

– Viser at det er for lett å ta opp forbrukslån

– Det at et menneske med under 500.000 kroner i inntekt kan få innvilget to millioner i forbrukslån, som innebærer at hele bruttoinntekten kan måtte gå til å betale renter, bekrefter at situasjonen er uheldig og at det trengs tiltak, sier Realfsen videre.

TIPS OSS: Har du høy forbruksgjeld? Da vil E24 gjerne komme i kontakt med deg. Send e-post til E24 her!

«Gratulerer, du har fått innvilget lån!»

I første omgang fikk E24 innvilget 1,2 millioner kroner. Selv om vi oppga de samme opplysningene til alle bankene, var det stor variasjon i hva vi fikk (se liste lenger ned i saken).

Den eneste som umiddelbart ga oss maksbeløpet på 500.000 kroner, var Bank Norwegian. I kredittvurderingen som Bank Norwegian gjorde av E24s journalist, ble det vurdert som «høy/middels risiko» å gi forbrukslån.

Likevel dukket følgende melding opp sekundet etter at søknadsskjemaet var utfylt: «Gratulerer, du har fått innvilget lån!».

Pengene ville bli utbetalt så snart vi signerte lånedokumentene med BankID, samt sendte inn selvangivelse fra 2015 og siste lønnsslipp, opplyste banken.

Effektiv rente var 18,5 prosent og nedbetalingstiden 15 år, som var den nedbetalingstiden som allerede lå klart i Bank Norwegians søknadsskjema.

Hvis E24 hadde fulgt planen, ville det ha kostet til sammen 897.000 kroner i renter og avgifter.

Siv Seglem, daglig leder i Finansnæringens autorisasjonsordninger, stiller spørsmål ved Bank Norwegians lånetilbud.

– 500.000 i forbrukskreditt til en sånn pris er ikke bra dersom det ikke skal innfris med en gang, sier hun.

Realfsen i Forbrukerrådet er enig.

– Jeg vil være forsiktig med å kritisere enkeltaktører, men når en person med 470.000 kroner i årlig inntekt får innvilget et forbrukslån på 500.000 med nesten 20 prosent rente, kan man stille spørsmål ved om det har vært god saksbehandling, sier hun.

Vil ikke kommentere

Bank Norwegian ønsker ikke å kommentere lånet.

– Vi kommenterer ikke individuelle kredittsaker eller søknader. Vi har en fullt ut forsvarlig kredittpraksis, som inkluderer en manuell vurdering av søknaden, sier Pål Svenkerud, finansdirektør i banken.

– Søknaden var bare et forsøk. Hvorfor ønsker dere ikke å kommentere den?

– Av policyårsaker ønsker vi ikke å kommentere enkeltsøknader, sier Svenkerud.

Han sier imidlertid at E24s sak viser at det er behov for et gjeldsregister som oppdateres fortløpende.

– For å forhindre lignende tilfeller med mange låneopptak samtidig bør myndighetene utforme gjeldsregisteret slik at det inneholder all gjeld, er realtidsoppdatert samt at det registrerer og tilgjengeliggjør antall søknader, sier Svenkerud.

Finansdirektøren påpeker også at de først gir en betingen innvilgelse, og at søkeren må sende inn lønnsslipp og selvangivelse før pengene utbetales.

– Under 15 prosent av kredittsakene blir utbetalt. Dette er kortsiktige lån som vanligvis nedbetales i løpet av tre til fire år, sier Svenkerud.

Les også

Reklamerer for forbrukslån til egenkapital

To millioner i forbrukslån

Noen banker avslo E24s søknad, og andre innvilget et lavere beløp enn det vi søkte om.

Etter den første runden sendte E24 inn ny dokumentasjon til flere av bankene om en fremtidig årlig inntekt på 700.000 kroner i året. Det gjorde at vi fikk ytterligere 800.000 kroner i lån.

Monobank tilbød 445.000 kroner og en effektiv rente på 17,3 prosent. Komplett Bank tilbød på sin side 250.000 kroner med 21 prosent i effektiv rente.

En av bankene som avslo søknaden i begge runder, var Opp Finans (Gjensidige Bank).

Kommunikasjonssjef for banktjenester Christian Haraldsen opplyser at det ikke var noen enkeltårsak til avslaget.

– Det var en kombinasjon av en rekke faktorer som samlet gjorde at det ble avslag. Jeg kan legge til at det ble avslag med god margin, sier han.

E24 signerte aldri lånedokumentene, og vi forpliktet oss dermed ikke til å ta opp lånene.

Da lånetilbudene ble liggende ubesvart, fulgte flere av bankene opp en rekke ganger for å minne oss på å signere papirene. Fra onsdag i forrige uke til tirsdag denne uken har Bank Norwegian sendt oss totalt fire SMS-er, fire e-poster og ett brev i posten.

Bank/låneformidler Søknadsbeløp Innvilget beløp Innvilget beløp etter ny inntekt Effektiv rente
Bank Norwegian 500.000500.000500.000 18,53 %
Komplett Bank 400.0000250.00021,07 %
Monobank500.0000445.00017,31 %
Instabank500.000200.000200.00022,36 %
yA Bank 500.000200.900300.90016,44 %
Santander350.000 150.000150.00018,44 %
Collector (via Real Finans og My Credit) 500.00040.000 (to ulike lån på 20.000) 40.00026,29 % og 25,13 %
DNB (via Real Finans) 500.000110.000110.00019,74 %
Totalt 5,9 mill. (inkludert avslag) 1.200.9001.995.900Snittrente: 20,59 %

Merknad: Opp Finans (Gjensidige), Thorn Finans, Bank2, Nordax Bank, Remember og Ikano Bank avslo søknaden. Vi sendte ikke ny inntekt til alle aktørene. Vi opplyste ikke om ny inntekt til Bank Norwegian, DNB eller Collector.

Helautomatisk behandling

Når man søker om forbrukslån, foregår det ofte automatisert. I mange av E24s søknader fikk vi svar på sekundet om vi ville få innvilget lånet eller ikke.

Ofte bestemmer forhåndsskrevne algoritmer, ut ifra det kunde oppgir, samt en kredittvurdering, om lånet skal gis.

Siv Seglem påpeker at den helautomatiserte praksisen reiser vanskelige problemstillinger.

– Digitalisering gir mange fordeler for kundene, men det er også en del risikoer. Det jobbes mye med dette, både i Norge, EU og næringen. På EU-nivå diskuteres det om det finnes enkelte type produkter som ikke burde leveres digitalt, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge ønsker ikke å kommentere enkeltbanker i E24s undersøkelse, men sier at dersom kunden tar så stor skade av lånet at banken har såkalt frarådingsplikt, gjelder denne plikten selv om søknaden er robotisert.

– Det at systemene er helautomatiske, gjør ikke at banken kan frasi seg ansvar. Det er ikke sånn at banken har mindre krav på å sjekke kredittverdigheten selv om det er en helautomatisert prosess, sier han.

– Ikke en helt reell situasjon

Administrerende direktør Bent H. Gjendem i Monobank påpeker at E24 ikke ville fått to millioner i forbrukslån dersom vi hadde oppgitt innvilgede lånesøknader fortløpende.

– Dette er ikke en helt reell situasjon. Dersom man som kunde tar opp lån nr 1, så må dette oppgis i søknad til bank nr 2 og så videre. I så tilfelle tar det ikke lang tid før man blir stoppet i en slik kjede, sier Gjendem.

– Øvelsen viser at det er flere tilbydere av forbrukslån, noe som er til gode for kundene. Det er konkurranse og flere å velge mellom, sier Gjendem videre.

Les også: Gir forbrukslån med 75 prosent rente

Administrerende direktør Robert Berg i Instabank mener at de gjorde en grundig og korrekt vurdering da de tilbød et forbrukslån på 200.000 kroner – 300.000 mindre enn det E24 søkte om.

– I bankens behandling av søknaden har to kredittrådgivere gjennomgått opplysningene oppgitt i søknaden, søkers selvangivelse for 2015, lønnsslipp og arbeidskontrakt. Det er foretatt kredittsjekk gjennom et kredittvurderingsbyrå, det er foretatt sjekk av eiendomsregisteret for eventuelle aktive eller historiske anmerkninger og det er gjort oppslag i løsøreregisteret for sjekk av eventuelle løsørepant, sier Berg, som også understreker at de tok utgangspunkt i at E24s journalist ikke hadde forbrukslån fra før.

Sjekket betalingsevne etter husleie

Han sier videre at de sjekket betalingsevne etter at husleie, husholdningsutgifter og nedbetaling av studielån var trukket fra.

– Deler av kontrollene er gjort automatisk og deler er gjort manuelt. Det er ikke funnet noen negative anmerkninger og banken har på bakgrunn av en helhetsvurdering gitt søker et tilbud om å låne kr. 200.000, sier Berg.

– En forutsetning for denne vurderingen er imidlertid at søker er sannferdig i sin lånesøknad, hvilket ikke ville vært tilfelle dersom søker hadde fått utbetalt noen av de øvrige lånene han hadde søkt om. Instabank utsettes jevnlig for forsøk på lånebedrageri, de groveste tilfellene blir politianmeldt, legger bankdirektøren til.

VIL HA GJELDSREGISTER: Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB mener E24s undersøkelse understreker behovet for et gjeldsregister.

Kommunikasjonsdirektør Even Westerveld i DNB sier at de fikk inn en søknad (via en agent som E24 søkte hos) om et lån på 300.000 kroner, og han påpeker at de kun innvilget rundt en tredjedel av dette.

– Det er innenfor våre kredittprosedyrer. E24 har for øvrig konsekvent oppgitt null på spørsmål om de har forbruksgjeld fra før, og det gjør dessverre at forsøket ikke gir et troverdig bilde av tilgangen til forbrukslån. Det vil si – det gir et bilde av hvor mye man kan få i forbrukslån dersom man lyver om annen gjeld. Derfor er det viktig å få på plass et gjeldsregister så raskt som mulig, sier Westerveld.

Administrerende direktør Rune Strande i yA Bank påpeker at E24s lån først ville blitt utbetalt hvis vi hadde kunnet dokumentere at opplysningene vi oppga stemte.

Han sier at dagens system åpner for uærlighet, fordi selvangivelser som inneholder gammel informasjon, er den eneste sikre informasjonen om kundens gjeldsforhold bankene har å forholde seg til.

– Vi ser fram til å få på plass et velfungerende gjeldsregisteret. Med velfungerende mener jeg et register hvor all gjeld, ikke bare forbruksgjeld, blir registrert løpende med hyppig innrapportering fra alle aktører. Inntil dette er på plass er det etterrettelig informasjon fra kundene og godt kreditthåndverk hos aktørene som er løsningen, skriver han i en e-post.

Les også

Finanstilsynet-rapporten: – Forbrukslån kan lett føre mange inn i økonomisk uføre

Les også

Frykter gjeldsspiral for unge

Les også

Professor avviser drastisk boliglånhopp: Spår lav rente i lang tid

Publisert: