Brasil-forsker frifunnet i Hydro-søksmål

En føderal dommer i Brasil har frifunnet forskeren Marcelo Lima etter at den norske aluminiumsgiganten tok ut søksmål for falske påstander og ærekrenkelse.

Hydro har saksøkt forsker Marcelo Lima ved Instituto Evandro Chagas (IEC). Han var den første som beskyldte Hydro for å forgifte drikkevannet i Barcarena, Brasil med sine utslipp, men Hydro mener han har gått for langt i sine konklusjoner. Nå er forskeren frifunnet av en føderal dommer i Brasil.
Publisert: Publisert:

Frifinnelsen fra den føderale dommeren Rubens Rollo D'Oliveira kom torsdag.

Søksmålet kom fra Hydros gigantiske aluminafabrikk Alunorte, som ennå går på halv maskin på grunn av krisen i Barcarena i Brasil. Alunorte beskylder forskeren Marcelo Lima ved forskningssenteret Instituto Evandro Chagas (IEC) for å ha spredd falske påstander og krenket selskapets ære.

Dommeren i saken, som er ekspert på miljøkriminalitet, ser ikke at det er hold i anklagene mot Lima. Selv om påstandene hans går mot interessene til Alunorte, har målet til forskeren vært å opplyse befolkningen om hva som skjedde i Barcarena, mener D'Oliveira.

Les også

Hydro saksøker forsker i Brasil

Forskerens ordvalg «leder en ikke til å tro at en kriminell handling ble utført», er blant konklusjonene i dommen.

Det ville derimot vært annerledes hvis han gikk direkte til mediene med sine uttalelser om situasjon – uten å ha fått et oppdrag fra brasilianske myndigheter.

Hydro er dømt til å betale saksomkostningene, men kan anke avgjørelsen til en føderal domstol i hovedstaden Brasília.

– Hydro er selvsagt uenige i dommerens konklusjon, men tar den til etterretning. Nå vil vi bruke litt tid på å gå gjennom grunnlaget for dommen, før vi vurderer hva vi skal gjøre videre, sier Hydros kommunikasjonssjef Øyvind Breivik til E24.

Saksøkte forsker personlig

Kraftig regnvær for et år siden sendte Hydros gigantfabrikk ut i en dyp og dyr krise.

Flaggskipet Alunorte ble beskyldt for å forgifte lokalbefolkningen gjennom ulovlige utslipp, men det har hele tiden hersket usikkerhet rundt alvorlighetsgraden til utslippene.

Forskningssenteret IEC, der Lima jobber, fikk i oppdrag av myndighetene å lage flere rapporter i Barcarena-området og kom raskt med noen av de hardeste beskyldningene mot Hydro.

Lima har blant annet påstått at Hydro har sluppet ut rødslam direkte fra sine deponier i det lokale drikkevannet, noe det norske selskapet – og flere andre forskere – har benektet.

Hydro har derfor valgt å saksøke Lima personlig – ikke forskningssenteret han representerer.

– Vi mener at Lima har konkludert og sagt ting i intervjuer og andre offentlige settinger som det ikke er belegg for ut fra måledataene i Evandro Chagas-rapporten, sa Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland til E24.

Les også

Strid om bakteppet for Hydros forsker-søksmål

Tok forskeren i forsvar

IEC har overfor E24 avvist Hydro-selskapets beskyldninger på det sterkeste. Forskningssenteret bestrider også Hydros versjon av bakteppet for søksmålet.

Det brasilianske myndighetsorganet Ministério Público Federal, som ga IEC oppdraget med å teste vannet i Barcarena, har også uttalt at forskeren burde frifinnes.

Organet har mange av funksjonene som både et sivilombudsmannen og et statsadvokatembete har i Norge.

Publisert:

Her kan du lese mer om