Oljefondet har passert 12.000 milliarder kroner for første gang

Tirsdag ettermiddag passerte Oljefondets markedsverdi for første gang 12.000.000.000.000 kroner.

Publisert:

Oljefondet har med det økt over 1000 milliarder kroner siden nyttår.

Det er  det uoffisielle telleverket på fondets nettsider som viser at en ny milepæl er nådd.

Oljefondet har vokst i takt med opptur på verdens børser og en svekket krone mot andre valutaer.

Så sent som ved inngangen til 2013 var Oljefondets verdi på rundt 3.800 milliarder kroner.

Med en verdi på 12.000 milliarder kroner tilsvarer Oljefondets verdi rundt 2,4 millioner kroner per person i Norge i dag.

Les også

Svak krone gjør utenlandsferien dyrere

Svak krone gir sterkt Oljefond

– Det er nok en merkedag for fondet, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets.

Han påpeker likevel at verdien er resultatet av store svingninger, både i aksjemarkedet, kronekursen og obligasjonsmarkedet.

– Kronekursen har styrket seg en del nå. Vi har en nominell kronekurs som er mye svakere enn snittet de siste ti årene, sier Andreassen.

Siden Oljefondet kun eier verdier utenfor Norge, verdsettes disse i utenlandsk valuta, som euro eller dollar. Når kronekursen er svak får man flere kroner per euro eller dollar.

En svakere kronekurs gir derfor vanligvis en høyere verdi i kroner på Oljefondet.

Du kan i dag veksle én dollar mot 8,73 kroner. De siste tre tiår har kronen kun vært så svak under corona-utbruddet i fjor, oljeprisfallet midt på 2010-tallet og i kjøvannet av dot com-boblen i 2001.

Les også

Her tikker millionene inn i rekordfart

Advarer mot å ta gleden på forskudd

Sjeføkonomen i Sparebank 1 Markets har også en kalddusj til de som feirer milepælen for Oljefondet.

– Det er irrelevant å regne på at vi har 12.000 milliarder i dag. Vi kan våkne opp en dag og være på et helt annet sted, sier Andreassen.

Han peker på svingningene i markedet som grunn til at gleden ikke bør tas på forhånd.

– Fondet er 40 prosent høyere enn gjennomsnittet de siste ti årene, så vi har fått mye gratis på grunn av at aksjekursene har steget mye i det siste. Det er heller verdien på fondet i en normalsituasjon vi burde ta utgangspunkt i, sier Andreassen.

Les også

Oslo nattestenger sparkesykler fra klokken 23

Vil kutte ned handlingsregelen

Han sier at Oljefondet like så godt kunne stått i 9000 milliarder i dag, hvis det ikke var for det særdeles høyt verdsatte aksjemarkedet for tiden.

Sjeføkonomen mener derfor forventet avkastning på fondet og handlingsregelen burde kuttes.

– Statsobligasjoner, som står for 30 prosent av Oljefondet, har en realavkastning på minus én prosent nå, på grunn av de lave rentene og inflasjonen. Det er ikke grunn til å forvente at aksjene drar så mye opp at man ender på den forventede avkastningen i dag.

Andreassen mener derfor at man bør redusere målet om forventet avkastning fra tre til to prosent, og kutte handlingsregelen tilsvarende.

Han peker på at sentralbanksjef Øystein Olsen var den som først foreslo å gå fra fire til tre, og nå i januar også foreslo å gå fra tre til to.

– Vi burde sikte på et lavere nivå for å ivareta intensjonen bak Oljefondet, hvor gleden og avkastningen skulle vare evig og ikke brukes opp av de som lever i dag, sier han.

Les på E24+

Nå har Røkkes utbytte-maskin igjen blitt en billig aksje

Publisert: