Nel-shorternes gevinst passerer 300 millioner kroner

Papirgevinsten til shortselgerne i Nel presses videre opp etter børsfallet til det laveste kursnivået på over ett år torsdag.

Nel-sjef Jon André Løkke presenterer resultatet for andre kvartal 19. august.
Publisert: Publisert:

Hydrogenaksjen ble i slutten av mai den med størst veddemål mot seg på Oslo Børs – etter at shortsalget tårnet seg opp på kort tid.

Siden har Nel svingt markant på børs og tidvis var flere av shortselgerne, som tjener penger ved kursfall, i minus på Nel-posisjonen i begynnelsen av juli.

Siden begynte imidlertid kursen å falle igjen, og etter et fall på over 12 prosent de to siste dagene, passerer den samlede papirgevinsten torsdag formiddag 300 millioner kroner, ifølge analysetjenesten Short Nordic.

100 mill. siden børsåpning

I de 27 selskapene på Oslo Børs der det er registrert shortposisjoner i Finanstilsynets lister, er det kun i Nel at papirgevinsten til shortselgerne er i nærheten av dette nivået.

I seismikkselskapet PGS, som er aksjen med nest høyeste shortinteresse, er shortselgernes papirgevinst på 38 millioner kroner, mens den i solselskapet Scatec er på 63 millioner kroner.

Siden børsåpning er papirgevinsten for Nel-shorterne på rundt 100 millioner kroner.

Finanstilsynets shortoversikt registrerer kun beholdninger på over 0,5 prosent av et selskaps aksjer. Samlet er det syv aktører, for det meste større fond, som står oppført med slike posisjoner i Nel. Veddemålene deres har en eksponering mot Nel-aksjen på 1,5 milliarder kroner, eller 7,19 prosent av aksjene.

Meglerhus: Selg unna

Nel-fallet onsdag og i dag skjer etter en oppfordring fra Sparebank 1 Markets, omtalt av Infront TDN Direkt, om å selge hydrogenaksjen i forkant av kvartalsrapporten senere i august

Meglerhuset understreker at investorer ikke burde bruke så mye av sin oppmerksomhet på Nels kvartalsrapporter ettersom verdivurderingen av selskapet er basert på et langsiktig investeringscase, men legger til at de anbefaler salg i forkant av rapportslippet av tre grunner:

  • Svake kvartaler har en tendens til å ha betydelig negativ effekt på aksjeprisen.
  • Nels lave ordreinngang i løpet av andre kvartal 2021, og året som helhet, gjør meglerhuset mindre sikre på deres mellomlangsiktige estimater, og gjør de usikre på om Nel vil klare å opprettholde sin posisjon som en av markedslederne.
  • Meglerhuset kan kun klare å rettferdiggjøre dagens aksjekurs om enten IEA eller IRENAs netto nullutslipps-scenarioer spiller seg ut, noe de finner usannsynlig.

Sparebank 1 Markets har et kursmål på 8,5 kroner Nel-aksjen.

Les også

Nel tar over som mest shortet på Børsen: – Prisingen er for høy

Bratt ned

Nel har lenge vært en populær «grønn» aksje blant både norske og tyske småsparere, som har bidratt til å sende kursen betydelig oppover.

Siden årsskiftet har hydrogenaksjen imidlertid fått seg en knekk på rundt 50 prosent til kurs 14,6 kroner torsdag – det laveste nivået siden mai i fjor.

Markedsverdien er 21 milliarder kroner.

Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet, men å tjene penger på det er ikke lett. Nels potensielle inntjening ligger i fremtiden, og i 2020 tapte det samlet 415 millioner kroner på driften.

Nels hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energiformål, hydrogenstasjoner for transportsektoren, samt lagringsløsninger for fornybar energi.

Publisert: