Kampen om luften

Flyr-ledelsen sier fra seg deler av emisjonen

Tirsdag kveld varslet et selskap eiet av hovedaksjonær Erik G. Braathen og Flyr-ledelsen salg av seks millioner tegningsrettigheter i den pågående kapitalutvidelsen i Flyr.

Administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid (t.v.) og finansdirektør Brede Huser i Flyr.
 • Fredrick Chr. Ekeseth
Publisert:

Flyselskapet Flyr henter i disse dager inn 250 millioner kroner i en emisjon garantert av styreleder og hovedaksjonær Erik G. Braathen samt investorer som Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen, med flere.

Fredag ettermiddag utløper fristen for å tegne seg for nye aksjer. Hver Flyr-aksjonær har i forkant mottatt rundt 1,75 tegningsrettigheter per eide Flyr-aksje.

Tegningsrettighetene er notert på Oslo Børs, og er fritt omsettelige frem til klokken 16.30 onsdag.

Solgte rettigheter

Tirsdag kveld varslet en av Flyrs største aksjonærer, Diva Dugnad AS, et salg av seks millioner tegningsrettigheter.

Tegningsrettighetene ble solgt til kurs 0,228 kroner per stykk, noe som innbrakte nær 1,4 millioner kroner.

«Nettoprovenyet fra salget av tegningsrettigheter er tiltenkt benyttet av Diva Dugnad til å tegne seg for aksjer i tegningsrettsemisjonen», heter det i børsmeldingen.

Diva Dugnad, et selskap eiet av hovedaksjonær Erik G. Braathens Ojada, samt flere selskaper kontrollert av Flyr-ledelsen privat, har blitt tildelt over 26 millioner tegningsrettigheter.

Dette basert på at Diva eier 15 millioner Flyr-aksjer, tilsvarende ti prosent av selskapet.

Etter salget står Diva Dugnad igjen med rundt 20,3 millioner tegningsrettigheter, som med tegningskurs på 0,95 kroner vil si at selskapet skyter inn rundt 19,3 millioner kroner ved kjøp av emisjonsaksjene.

– Ikke mulighet

Flyr-ledelsen eier i overkant av 36 prosent av Diva Dugnad gjennom ulike selskaper (se aksjonærliste i Proff-boks). Dermed hefter ledelsen for nær syv millioner kroner av Divas aksjekjøp på 19,3 millioner kroner.

Dette er også bakgrunnen for salget av tegningsrettigheter, opplyser finansdirektør Brede Huser i Flyr til E24.

«Ledelsen samlet sett har ikke mulighet til å benytte alle tegningsretter som eies via Diva Dugnad, derfor selges noen av tegningsrettene som ikke vil bli benyttet», skriver Huser i en e-post.

Han påpeker at midlene fra salget vil bli brukt til aksjekjøp.

«Midlene som kommer fra dette vil benyttes til å finansiere aksjekjøp, i tillegg til det de enkelte i ledelsen skyter inn av ny kapital».

Les også

Analytiker: Flyr unngikk å dumpe prisene i desember

Ledelsen garanterer

Ifølge emisjonsprospektet har både Huser og administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid garantert for én million kroner hver i kapitalinnhentingen. Flere andre i ledelsen har garantert for 250.000 kroner.

Totalt har ledelsen og styremedlemmer stilt garantier for 4,75 millioner kroner, ifølge prospektet.

Finansdirektøren svarer følgende når bedt om å forklare «det de enkelte i ledelsen skyter inn av ny kapital».

«Ny kapital fra ledelse kan både komme i form av ny kapital inn i Diva Dugnad og via eksisterende aksjeinnehav (utenom Diva Dugnad), og dette må sees i sammenheng med garantier gitt», skriver Huser.

Les også

Overtok returnerte Norwegian-fly: – Vi traff bunnen i markedet

Må ut med millioner

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid eier 750.000 aksjer i Flyr og Huser eier i overkant av én million aksjer, som også juridisk/strategidirektør Frode Berg, ifølge prospektet.

Kommersiell direktør Thomas Ramdahl eier cirka 749.000 aksjer, driftsdirektør Asgeir Nyseth og bakkesjef Bjørn-Erik Barmann-Jenssen rundt 749.000 aksjer hver og IT-direktør Alf Sagen nær 450.000 aksjer.

Med rundt 1,75 tegningsrett per aksje, har ledelsen mottatt fra cirka 790 000 til omkring 1,75 millioner tegningsrettigheter hver.

Det innebærer aksjekjøp fra rundt 750 000 til 1 660 000 til kurs 0,95 kroner per aksje, for å opprettholde respektive eiendeler etter emisjonen.

Les også

Omikron fremtvinger «spøkelsesfly»: – Det skal ikke skje det her

Frist i dag

Tegningsperioden for å sikre seg aksjer i Flyr-emisjonen utløper fredag, mens handelen i rettighetene utløper i dag onsdag.

«Tegningsrettigheter som ikke er solgt før klokken 16.30 i dag, 19. januar 2022, eller brukt til å tegne seg for aksjer i rettighetsemisjonen før utløpet av tegningsperioden 21. januar klokken 16.30 vil ha ingen verdi og utløpe uten kompensasjon til eieren», heter det i en børsmelding onsdag.

I alt skal det utstedes over 263 millioner nye aksjer til tegningskurs 0,95 kroner, som brutto vil utgjøre 250 millioner kroner.

Stort forbruk

Etter meglerkostnader og et garantisthonorar på tre prosent, vil det sørge for rundt 230 friske millioner i Flyr-kassen.

Finansdirektør Brede Huser i Flyr gjentok overfor E24 nylig at emisjonen vil være tilstrekkelig frem til Flyr når positiv kontantstrøm i 2023.

– Ja, svarte Huser på spørsmålet i en e-post da.

Flyr varslet i prospektet i forbindelse med emisjonen at selskapet hadde en kontantbeholdning på 173 millioner kroner ved utgangen av første uke i januar.

Dermed vil kontantbeholdningen øke til rundt 420 millioner kroner.

Flyr har hatt et månedlig kontantforbruk på over 50 millioner kroner siden første flyging 30. juni i fjor.

I en børsmelding sent onsdag ettermiddag varsler Diva Dugnad å ha solgt ytterligere 12,85 millioner tegningsrettigheter i Flyr til kurs 0,1355 kroner. Salget innbrakte rundt 1,74 millioner kroner, med samme formål.

Diva Dugnad står igjen med nær 7,5 millioner tegningsrettigheter, som ved bruk og tegningskurs 0,95 kroner per aksje, innebærer et kjøp og innskudd på nær 7,1 millioner kroner i emisjonen.

Les også

Flyr brenner av over 50 millioner kroner i måneden

Les også

Mener omikron avsporer SAS-comeback

Les også

Fortsatt langt færre flypassasjerer: – Svært krevende tider

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Kampen om luften
 2. Luftfart
 3. Flyr
 4. Emisjon
 5. Aksjer
 6. Erik G. Braathen
 7. Arne Fredly

Flere artikler

 1. Flyr-emisjonen i boks: Rundt ti prosent til garantistene

 2. Her er de største aksjonærene etter Flyr-emisjonen

 3. Flyr brenner av over 50 millioner kroner i måneden

 4. Flyr har hentet 1,1 milliarder – prises til 720 mill. på børs

 5. Flyr-topp om kraftig emisjonsrabatt: – Vi synes vi hadde uflaks