Sterkere fra Norsk Hydro i første kvartal

Enda en gang legger Norsk Hydro frem sterke kvartalstall, etter en periode med høye priser på råvarer som aluminium.

Norsk Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.
Publisert:

Aluminiumsprodusentens foretrukne nøkkeltall i kvartalsrapporten er justert brutto driftsresultat (ebitda). I dette tallet har selskapet justert bort støy og engangseffekter for å gi et bilde av selskapets underliggende utvikling.

Hydros justerte brutto driftsresultat ble på 11,17 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 5,18 milliarder kroner ett år før.

På forhånd var det ventet en justert ebitda på 10,58 milliarder kroner, ifølge anslag fra 13 analytikere som Hydro har publisert på sine nettsider.

Det justerte resultatet for første kvartal er også bedre enn tilsvarende tall for fjerde kvartal, som var på 9,0 milliarder kroner. Fremgangen fra fjerde kvartal skyldes blant annet høyere priser på metall, sterkere nedstrømsresultater og høyere energipriser som gagnet selskapets kraftvirksomhet. Dette ble motvirket av økte råvarekostnader og lavere volumer.

Selskapet melder om rekordresultat i flere segmenter i første kvartal, inkludert Aluminium Metal, Energy og Extrusions.

– Hydro leverer sterke økonomiske resultater og god framdrift mot vår strategiske ambisjon om å styrke vår posisjon innen lavkarbonaluminium og vokse innen fornybar energi, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro i en melding.

Fremgang på bunnlinjen

Norsk Hydros bunnlinje er noe svakere enn i fjerde kvartal, men kraftig opp sammenlignet med fjorårsperioden. Selskapets resultat etter skatt ble på 5,74 milliarder kroner i første kvartal, fra 1,44 milliarder kroner ett år tidligere.

Omsetningen i første kvartal ble på 46,62 milliarder kroner, mens den var på 31,95 milliarder kroner ett år tidligere. Inntektene var ventet på 49 milliarder kroner, ifølge Hydros konsensus-tall.

Norsk Hydro oppnådde en pris på aluminium på 2.662 dollar per tonn i kvartalet. Selskapet var på forhånd ventet å ha oppnådd en pris på aluminium på 2.803 dollar tonnet i første kvartal, opp fra 1.994 dollar tonnet i samme periode året før.

Gjennom første kvartal steg prisen på aluminium fra 2.800 dollar tonnet til en topp på 3.840 dollar i starten av mars. Ved utgangen av mars var prisen på 3.468 dollar tonnet, ifølge tall fra Infront.

Frem til i høst hadde prisen på aluminium bare vært over 3.000 dollar per tonn noen korte perioder, blant annet i 2006 og 2008. De siste tiårene har prisen som regel handlet i området 1.000 dollar til 2.500 dollar tonnet.

De ustabile prisene i kvartalet skyldes blant annet krigen i Ukraina og de høye energiprisene, ifølge Hydro.

«Den russiske invasjonen av Ukraina har ført til frykt for sanksjoner mot russiske produsenter og betydelige forstyrrelser i forsyningen av metall. Økende priser på gass og kraft har også gitt økte produksjonskostnader i Europa, som har ført til flere kutt i smelteverkskapasitet», skriver selskapet.

Tar mot ukrainere i Polen

Norsk Hydro fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, og opplyser om at Hydro ikke har ansatte, virksomhet eller investeringer i Russland. Selskapet sier at det heller ikke vil inngå nye kontrakter med russiske motparter.

«Hydro har redusert sine kontraktsforpliktelser og er i ferd med å redusere de gjenværende forpliktelsene for 2022 ytterligere», skriver selskapet.

Norsk Hydros polske virksomhet har lagt til rette for at de av selskapets 400 ukrainske ansatte som ønsker det kan hente familiene sine til Polen. Selskapet har også organisert transport til og fra Ukrainas grense.

«Pressverkene har også tilbudt midlertidig innkvartering for familiene som kommer til Polen, og ansatte har meldt seg frivillig til å støtte de mange som flykter fra Ukraina», skriver Norsk Hydro.

Stadig usikkerhet

Norsk Hydro sier at den økonomiske veksten særlig i Europa blir påvirket av en rekke faktorer som skaper usikkerhet. I flere viktige markeder for Hydro er det rapportert om den høyeste prisveksten på 20 år.

«Den russiske invasjonen av Ukraina, svakere kinesisk vekst, flaskehalser i den globale forsyningskjeden, høye energipriser og bekymringer knyttet til inflasjon har skapt fortsatt usikkerhet i første kvartal 2022», skriver Hydro.

Ifølge selskapet var første kvartal preget av stramme markeder med høye priser og høy volatilitet. Invasjonen av Ukraina har også utfordret tilgangen på råvarer til metallindustrien.

«Den russiske invasjonen av Ukraina førte til at aluminaraffineriet i Mykolaiv måtte stenge, og dette har, sammen med Australias forbud mot eksport av bauksitt og alumina til Russland, ført til en reduksjon på 3-4 millioner tonn i globale handelsstrømmer for alumina», skriver Hydro.

Norsk Hydro meldte i forrige uke om at selskapet hadde lagt inn et bud på polske Alumetal. Eiere av 39 prosent av selskapet har forpliktet seg til å akseptere budet.

Etter at første kvartal var over kom nyheten om at Hydro og Altor tar en andel på 30 prosent hver i selskapet Vianode, som skal produsere batterimaterialer i Porsgrunn. Elkem beholder 40 prosent. Partnerne planlegger milliardinvesteringer på industrianlegget Herøya i Porsgrunn.

Les også

Elkem, Hydro og Altor blir partnere: Satser på Vianodes batterimaterialer

Les også

Sterke tall fra Norsk Hydro også i fjerde kvartal

Publisert:
Gå til e24.no