Kjos og Kises selskap solgte Norwegian-aksjene: Tapte 709 millioner i fjor

De tidligere Norwegian-toppene Bjørn Kjos og Bjørn Kises investeringsselskap HBK Holding solgte i fjor unna aksjer i flyselskapet. Fasiten ble et tap på over 700 millioner kroner, ifølge årsregnskapet.

Dette er tidligere konsernsjef i Norwegian Bjørn Kjos (t.v.) og tidligere styreleder Bjørn H. Kise etter en generalforsamling i Norwegian i fjor. Investeringsselskapet deres, HBK Holding, tapte over 700 millioner kroner i fjor.
Publisert:

HBK Holding AS eies av Kjos og Kise og deres familie, og melder om et årsresultat på minus 709 millioner kroner i 2020.

Året før gikk investeringsselskapet med et overskudd på to millioner kroner, ifølge regnskapet.

– Årsaken til tapet er realisering av Norwegian-aksjer, sier Bjørn Kise til E24.

HBK Holding var i sin tid storeier i Norwegian. Ved inngangen til 2018 satt Kjos og Kises selskap på mer enn en fjerdedel av aksjene i flyselskapet. Ett år senere hadde andelen falt til 17 prosent. På dette tidspunktet var Bjørn Kjos fortsatt konsernsjef i selskapet, mens Bjørn Kise var styreleder.

Norwegian ble i likhet med andre flyselskaper sterkt rammet av fjorårets coronakrise, da mange land stengte ned og luftfarten nærmest sto stille. I fjor solgte Kjos og Kise seg gradvis ned i selskapet.

Tapene i HBK Holding ble omtalt allerede i fjorårets regnskap. Der ble det sagt i en note at selskapet hadde skrevet ned verdien av Norwegian-aksjene sine med 185,7 millioner kroner i 2019, og at det i 2020 hadde solgt (realisert) alle aksjene med et ytterligere tap på 587,7 millioner kroner.

I regnskapet for 2020 står HBK Holding oppført med kun 100 aksjer i Norwegian ved årets utgang, sammenlignet med en aksjebeholdning på 24,6 millioner aksjer i Norwegian ett år tidligere.

Les også

Kjos og Kise ikke lenger blant Norwegians 50 største aksjonærer

– Fortsatt aktivt som investeringsselskap

I HBK Holdings regnskap står det at egenkapitalen er tapt, men at det likevel er grunnlag for å drive selskapet videre.

Bakgrunnen er at det sitter på merverdier på rundt 160 millioner kroner i datterselskapet Fornebu Næringseiendom 1 AS, som eier Norwegians hovedkvarter på Fornebu utenfor Oslo.

– Verdiene har svinget opp og ned, men selskapet er absolutt oppegående, sier Kise.

– Hvordan kan dere drive videre?

– Det er fordi det er skjulte verdier i de aktiva selskapet har. Dermed er det fortsatt positiv egenkapital i selskapet, sier Kise.

– Da man realiserte aksjene i Norwegian, satt man igjen med likvide midler. Selskapet er fortsatt aktivt som investeringsselskap med fondsplasseringer og bankinnskudd og aksjer i Norwegian og Norse, sier Kise.

I Norse er HBK i de ferskeste aksjonærlistene oppført med en million aksjer, noe som gjør det til 15. største aksjonær i flyselskapet.

Verdien av selskapets eiendeler er oppgitt til 273,6 millioner kroner ved utgangen av 2020, fra 1,55 milliarder kroner ett år tidligere. Gjelden i selskapet var på 281,5 millioner kroner ved utgangen av 2020, fra 892,7 millioner ett år før.

Les også

Sladdet dokument viser at Kjos og Kise hostet opp millioner midt i coronakrisen

– Selvfølgelig ikke som før

Flyselskapet Norwegian havnet naturlig nok i store problemer da grensene ble stengt etter coronakrisen i mars i fjor. Flytrafikken ble hardt rammet. Etter flere redningsoperasjoner kunne selskapet imidlertid i mai i år heise flagget på Fornebu, og forlate konkursbeskyttelsen med friske milliarder på bok.

I sommer ble det kjent at Kjos og Kise har gjort comeback på eiersiden i Norwegian. Det er imidlertid ikke nok til å være blant de 50 største eierne, og selskapet eier dermed eier mindre enn to millioner aksjer, som med dagens kurs betyr at de eier for mindre enn 20,6 millioner kroner.

Kise vil ikke si så mye om hva han tenker om Norwegian fremover.

– Når man først får en pandemi og man må kjøre en realisering av aksjene, så er det klart at man får en verdinedgang. Jeg tror det er noe som alle har sett og forstått. Men HBK er ikke i noen krise hverken når det gjelder likvide midler eller verdier. Men det er selvfølgelig ikke som før, sier han.

Les også

«Nye» Norwegian er klar: Forlater konkursbeskyttelsen med friske milliarder

Les mer om Norwegian i E24
Publisert: