Vår Energi går på børs med «Røkke-rabatt»

Vår Energi produserer mer olje og gass enn Aker BP, men får en lavere verdi på børs. - Må finne seg i å gi en rabatt, sier forvalter.

PÅ VEI MOT BØRS: Vår Energi. Bildet viser oljeselskapets produksjonsskip Balder i aksjon i 2018.
Publisert:

Onsdag i neste uke er det duket for årets foreløpig største børsnotering, når Vår Energi og konsernsjef Torger Rød ringer i børsbjellen.

Selskapet skal ikke utstede nye aksjer, og de som tilbys for salg kommer fra de eksisterende eierne, oppkjøpsfondet Hitecvision og det italienske oljeselskapet Eni.

Da noteringsplanene ble kjent i fjor høst, spekulerte Dagens Næringsliv i at selskapet kunne få en børsverdi på over 120 milliarder kroner.

Anslaget ble gjort med bakgrunn i at Vår Energi har en høyere produksjon enn Aker BP, og dermed lå an til å bli priset minst like høyt som sistnevnte, som da hadde en verdi på over 120 milliarder.

Nå viser det seg at børsverdien av Vår Energi havner langt under dette nivået.

I forrige uke ble det annonsert at oljeselskapets egenkapital verdsettes til mellom 70 og 79 milliarder kroner i forbindelse med noteringen.

Det er minst 20 milliarder under dagens børsverdi av Aker BP, selv om det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet har falt på børs de siste månedene.

PRISES HØYERE: Aker BP, med Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker som største eier.

Stumme analytikere

Er 79 milliarder et røverkjøp for Vår Energi? Det har det ikke vært så lett for E24 å finne ut av.

Hele ni meglerhus er hyret inn for å selge eiernes aksjer og hjelpe selskapet på børs, inkludert fem norske. Disse har dermed ikke lov til å uttale seg mens transaksjonen pågår.

Men heller ikke resten av de norske meglerhusene som dekker oljesektoren vil si noe.

– Hei, jeg har noen spørsmål om noteringen av Vår Energi?

– Ingen kommentar, sier aksjeanalytiker Anders Rosenlund, som dekker oljesektoren for SEB.

– Men jeg har jo ikke stilt spørsmålene ennå?

– Beklager, jeg har ingen kommentar til dette.

E24 får samme svar hos Arctic og Nordea Markets. Danske Markets har ikke besvart henvendelsen.

Anslag: Rabatt på 13–20 prosent til Aker BP

I oljebransjen er det vanlig å bruke en såkalt «EV/production»-multippel (se faktaboks) som en av flere metoder til å vurdere den relative verdsettelsen av selskaper.

Basert på oppgitt netto rentebærende gjeld per utgangen av fjerde kvartal, prises Aker BP til en selskapsverdi på 113,7 milliarder, og har en daglig produksjon på 207.000 fat oljeekvivalenter, noe som gir en EV/production på rundt 549.000 kroner.

Vår Energi, som hadde betydelig mer gjeld enn Aker BP per tredje kvartal, prises på sin side til en selskapsverdi på 109–118 milliarder kroner.

Med en daglig produksjon på 247.000 fat oljeekvivalenter, gir det en EV/production på 433.000–469.000 kroner for Vår Energi.

Det utgjør en rabatt på 13–20 prosent til Aker BP, som Hitecvision og Eni er i ferd med å aksepterte gjennom sitt aksjesalg.

Målt mot Equinor, som handles til en EV/Production på rundt 427.000 kroner ifølge E24s anslag, prises imidlertid Vår Energi til en knapp premie på 2–10 prosent.

– Må finne seg i å gi rabatt

Aksjefondet Alfred Berg Gambak er blant de største eierne i Aker BP.

Porteføljeforvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg bekrefter til E24 at Vår Energi er priset med en rabatt målt mot Aker BP, og med en mindre rabatt i forhold til Equinor.

Det er basert på et gjennomsnitt av nøkkeltall som fri kontantstrøm, utbytteavkastning og verdien av feltene.

– Man skal ikke bare sammenligne med Aker BP. Man må også sammenligne med Equinor, sier Eriksrød.

RABATT GIR MENING: Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød.

Han sier at prisingen av Vår Energi «virker fornuftig i den konteksten».

– Valget av hvem man sammenligner seg med er ofte litt taktisk, sier Eriksrød.

Han peker på flere forhold som understøtter at Vår Energi skal prises til en rabatt til andre Oslo-noterte konkurrenter.

– Aker BP har en historikk med å være flinke til å betale utbytte. De har gjort seg fortjent til en god prising. Et selskap som er nytt på børs, og ikke har den historikken å vise til, må egentlig finne seg i å gi rabatt i en børsnotering. Det er nok delvis derfor man velger å sammenligne seg med Aker BP, fordi da fremstår aksjen mest mulig attraktiv, sier forvalteren.

Eriksrød vil ikke si om fondet han forvalter har tegnet seg for aksjer i transaksjonen.

– Det er ikke naturlig for oss å flagge pågående prosesser, sier han.

Advarer mot begrenset omsetning

Skyhøye priser på olje og gass gjør at produsentene vasser i penger om dagen.

Vår Energi har utbetalt 27,4 milliarder kroner i utbytte til eierne i perioden 2019–2021, og har varslet et utbytte på minst syv milliarder kroner for 2022.

Det er drøye 1,4 milliarder ned fra nivået i 2021, men én milliard mer enn Aker BPs varslede utbytte for inneværende år.

Hitecvision og Eni planlegger å selge mellom 220 og 316 millioner aksjer, avhengig av etterspørsel, og vil dermed sitte igjen med en samlet eierandel på 87–91 prosent.

MILLIARDSALG: For Hitecvision og sjef Ole Ertvaag.

Avhengig av endelig kurs og antall aksjer solgt vil salget innbringe et sted mellom 6,2 og 9,9 milliarder kroner.

Vår Energi vil få en svært lav andel med fritt omsettelige aksjer på 9–13 prosent, såkalt fri flyt, og har søkt Oslo Børs om tillatelse til å slippe kravet om 25 prosent, noe det selv venter blir innvilget.

Lav fri flyt «kan påvirke handelsvolumet i aksjen negativt. Investorer kan havne i en posisjon der de ikke får solgt aksjene sine raskt, eller til markedspris, hvis det er ingen eller begrenset aktiv handel i aksjene», heter det i Vår Energis børsprospekt.

Hitecvision ønsker ikke å svare på E24s spørsmål om verdsettelse og lav fri flyt i Vår Energi, og viser til strenge regler for kommunikasjon i forkant av en børsnotering.

«Vi har ikke anledning til å svare på dette mens transaksjonen pågår og må henvise til informasjons- og tegningsmaterialet», skriver Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Vår Energi, i en e-post til E24.

Les også

Vår Energi prises inntil 79 milliarder kroner

Les også

Vår Energi går på børs: Sikter mot rause utbytter

Les også

Ole Ertvaag har klassiske biler for 146 millioner

Publisert: