Spetalen er allerede ute av Flyr, Fredly har halvert

Investorene Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen har redusert sin eksponering i Flyr etter å ha blitt tildelt smuler i emisjonen.

Investorene Arne Fredly (t.v.) og Øystein Stray Spetalen var blant de største garantistene i Flyrs kapitalinnhenting.
Publisert:

Mens Spetalen ikke lenger er å finne blant de 50 største aksjonærene i Flyr, har den Monaco-baserte investoren Arne Fredly halvert sin eksponering.

Det fremgår av en oppdatert aksjonærliste torsdag.

Onsdag kunne E24 melde at Fredly hadde tegnet seg for rundt seks millioner kroner i Flyrs kapitalinnhenting, og var registrert med 6,3 millioner aksjer. Det gjorde ham til selskapets 10. største aksjonær med 1,5 prosent.

Les også

Her er de største aksjonærene etter Flyr-emisjonen

Ute

Torsdag er Fredly via sitt Apollo Asset Ltd. oppført med 3,15 millioner aksjer, tilsvarende 0,76 prosent, ifølge aksjonærlisten. Dermed faller han to plasser, og er nå selskapets 12. største aksjonær.

Spetalens Tycoon Industrier var onsdag oppført med rundt 5,2 millioner aksjer, tilsvarende 1,3 prosent, hvilket gjorde ham til Flyrs 12. største aksjonær.

Torsdag er Spetalen ute av listen over de 50 største aksjonærene, fremgår det.

Ute av listen er også investor og tidligere Arctic-megler Grunde Eriksen.

Via sitt Altitude Capital stod Eriksen med 0,73 prosent eller tre millioner aksjer onsdag. Det gjorde ham til Flyrs 14. største aksjonær.

Fikk betalt

Fredly og Spetalen garanterte for henholdsvis 60 og 25 millioner kroner i Flyrs kapitalinnhenting av i alt 250 millioner kroner brutto. Eriksen garanterte for 15 millioner kroner.

Garantistene mottok et honorar på tre prosent for tjenesten, hvilket ga Fredly 1,8 millioner kroner, Spetalen 750.000 kroner og Eriksen 450.000 kroner.

Ettersom aksjonærene tegnet seg for rundt 90 prosent av de tilbudte aksjene til kurs 0,95 kroner i emisjonen, ble det smått igjen for garantister som ikke eide aksjer fra før.

– Smuler

Det fremgikk også av onsdagens aksjonærliste, som viste at Fredly hadde tegnet seg for seks millioner aksjer, og Spetalen knappe 5,3 millioner aksjer, mens Eriksen fikk tre millioner aksjer.

Forvalter Jan P. Sissener i Sissener AS, Flyrs fjerde største aksjonær før emisjonen, garanterte for 20 millioner kroner i emisjonen.

– At de kun har mindre eierposter tyder på at aksjonærer med retter tok det meste og at de som nummer to i tildelingsprosessen kun fikk smuler, skrev Sissener i en e-post til E24 onsdag.

Hans posisjon er uendret torsdag. Sissener faller likevel ned én plass.

Ifølge aksjonærlisten har Nordnet Livsforsikring økt sin eksponering fra 4,67 prosent til 5,1 prosent, tilsvarende 21,1 millioner aksjer. Det sikrer dem tredjeplassen foran Sissener.

Også Investeringsfondet Viking har redusert sin posisjon, fra 2,55 prosent til 2,05 prosent torsdag. Det gjør Viking til selskapets 8. største aksjonær.

Les også

Flyr-emisjonen i boks: Rundt ti prosent til garantistene

Kontantbehov

Nykommeren Flyr varslet i fjor høst ytterligere kapitalbehov på 250 millioner kroner gjennom en tegningsrettsemisjon garantert av hovedaksjonær og styreleder Erik G. Braathen med flere.

Etter garantisthonoraret på tre prosent, tilsvarende i alt 7,5 millioner kroner, samt meglerkostnader, tilfaller omkring 231 millioner kroner Flyrs kasse.

Flyr ned fra 51.000 passasjerer i desember til 30.000 i januar

Fly på bakken

En langt tøffere oppstart i kjølvannet av coronapandemien har sørget for å ha brent av over 50 millioner kroner i måneden hittil.

Torsdag meldte selskapet at kun tre av fem fly var i drift i januar som følge av svakere etterspørsel i kjølvannet av omikron-utviklingen.

Per utgangen av første uke i januar hadde Flyr en kontantbeholdning på 189 millioner kroner. Etter emisjonen vil dermed flyselskapet ha en kontantbeholdning på rundt 420 millioner kroner.

Flyr har overfor E24 tidligere uttalt at det skal være tilstrekkelig frem til selskapet oppnår positiv kontantstrøm i 2023.

Ettersom aksjonærlister normalt har et par dagers etterslep, kan beholdningene ha endret seg. Det fremkommer heller ikke hvorvidt aksjonærene har kjøpt eller solgt aksjer i forkant av gjeldende liste.

Les også

Har papirtap på 100.000 kroner i Flyr: – Mange har fått seg en bratt læringskurve

Les også

Flyr advarer regjeringen: – Situasjonen vi nå befinner oss i er dypt alvorlig

Publisert: