Tangen varsler nye grep, men lover: – Oljefondet skal ikke bli et hedgefond

Oljefondet vil i større grad velge bort aksjer det mener ikke vil tjene penger, men avviser at det vil bli et mye mer aktivt fond enn før. – Oljefondet skal ikke bli et hedgefond, sier fondets sjef Nicolai Tangen.

Oljefondets direktør Nicolai Tangen.
Publisert:

Onsdag la Oljefondet frem en fersk strategiplan for 2021 og 2022.

Der melder fondet om flere grep det vil ta innenfor dagens mandat, som skal bidra til å sikre best mulig avkastning.

Samtidig avviser fondets sjef Nicolai Tangen at Oljefondet vil bli en mye mer aktiv investor under hans ledelse.

Fondet varsler at det blant annet vil ta mer aktive posisjoner knyttet til hendelser i enkeltselskaper eller i markedet.

«Vi vil øke vår aktive posisjonering i forbindelse med selskapshendelser og
kapitalmarkedshendelser for å øke porteføljeavkastningen», skriver fondet.

Fondet vil også i større grad redusere beholdningene sine i aksjer som de ikke tror vil gjøre det bra.

«Vårt mål er å utvide strategiene for negativ seleksjon ved å undervekte aksjer som vi forventer vil gjøre det dårligere enn markedet. Vi vil gjøre dette gjennom inngående regnskapsanalyse av utvalgte selskaper», skriver fondet.

– Hvorfor skal vi eie alt?

Ifølge Oljefondets sjef Nicolai Tangen betyr ikke disse grepene at fondet tar en vesentlig ny retning. Det er mer snakk om at det vil utnytte noe av handlingsrommet sitt innenfor dagens mandat til å plukke bort «råtne epler».

– Jeg tenker: Hvorfor skal vi eie alt? Vi trenger ikke å eie alt, vi trenger ikke å låne penger til alle. Vi kan være litt mer selektive, og få bort litt råtne epler og sånt. Det tenker jeg er en god strategi, sier Tangen til E24.

Det har blitt spekulert på om fondet ville bli mer aktivt etter at Tangen tok over som sjef. Tangen var i mange år en aktiv investor i spissen for hedgefondet sitt, London-baserte AKO Capital.

Men Tangen har ingen planer om å ta fondet i den retningen.

– Oljefondet skal ikke bli et hedgefond, sier Tangen.

Les også

Henter psykologiekspert for å bedre avkastningen til Oljefondet

– En viss endring

Espen Henriksen ved Institutt for finansiell økonomi på BI er enig i at den nye strategiplanen ikke medfører noen vesentlig endring i forvaltningen av fondet.

– Men gitt den lille friheten som Norges Bank Investment Management har til å manøvrere, så er dette en viss endring, sier Henriksen til E24.

– For alle praktiske formål er Oljefondet fortsatt et indeksfond. De avgjørelsene som i størst grad påvirker avkastningen tas fortsatt av Finansdepartementet. Så er det et spørsmål om hvordan fondet vil bruke det handlingsrommet de har. Det kan se ut som om Tangen er mindre opptatt av å over- og undervekte fondet mellom regioner, og mer opptatt av å fokusere på enkeltaksjer, sier han.

– En litt annen måte

Fondet har sagt tidligere at det bruker mer kapasitet enn før på å analysere selskaper. Nå vil fondet trappe omfanget av selskapsanalyser ytterligere opp, ifølge strategiplanen for 2021–2022.

«Vi utfører en grundig intern analyse av enkelte selskaper, og har som mål å øke vår interne dekning til å gjelde ett tusen selskaper», skriver fondet, som så langt oppgir å ha analysert rundt 800 selskaper i året.

Nylig varslet fondet også at det vil at eksterne forvaltere skal ta seg av en større andel av fondet enn før. Dette gjentas i den nye strategiplanen.

Fondet vil dessuten fortsette med å låne ut aksjer til shortselgere, som spekulerer i fallende aksjekurser. Enkelte fond har sluttet med å låne ut aksjer til dette, men Oljefondet har tidligere ment at dette bidrar til prissettingen i markedet. Nå vil fondet låne ut mer.

«Vi vil utvide den direkte utlånsvirksomheten for å diversifisere vår eksponering og øke inntektene på verdipapirutlån», skriver fondet i den nye strategien.

Les også

Vil la Oljefondet øke andelen eksterne forvaltere

– Ikke mer aktivistisk

På en pressekonferanse onsdag fikk Tangen også spørsmål om fondet vil bli mer aktivistisk etter den nye strategiplanen.

– Det er ikke mer aktivistisk enn det har vært tidligere. Måten vi nærmer oss selskaper på er gjennom forventingsdokumentene blant annet, og i dialog med selskapene, sier Tangen.

Fondet har endret stemmegivningen sin i år, og vil heretter varsle på forhånd hva det vil stemme på generalforsamlinger.

– Det kan man kanskje si er litt mer aktivt, men vi er ikke et aktivistfond, sier Tangen.

Les også

Tar grep for mer åpenhet fra Oljefondet

Publisert: