Norwegians styreleder: Første del av topplederbonusene ble utbetalt i dag

De rundt 30 millionene i den ukjente ekstrabonusen til toppledelsen i Norwegian er nå på vei over til konto. Første del ble utbetalt fredag og resten betales ut i juli, opplyser selskapets styreleder.

Norwegians nye styreleder Svein Harald Øygard ble valgt inn i starten av juni. Han betaler nå ut millionbonusene som det forrige styret vedtok.
Publisert:

Styreleder Svein Harald Øygard i Norwegian sier at de omstridte bonusene til toppsjefene Jacob Schram og Geir Karlsen ble utbetalt fredag.

– Første del av bonusene ble utbetalt 25. juni 2021, og den øvrige delen vil ventelig bli utbetalt i juli 2021, alt etter utløpet av låneavtalen hvor disse forholdene var regulert, skriver Norwegians styreleder Svein Harald Øygard i en SMS til NTB.

Øygard har også gitt samme uttalelse til DN.

Tidligere denne uken kunne E24 fortelle om de da ukjente millionbonusene til toppledelsen i Norwegian. Disse kom på toppen av lønn- og bonusordninger som tidligere var blitt presentert i årsrapporter og til årets generalforsamling i selskapet.

Tidligere har det blitt omtalt at bonusene ble vedtatt og utbetalt i mai, men styrelederen opplyser nå altså at den faktiske utbetalingen skjer nå, etter vedtaket i mai.

Både investorer i selskapet, tillitsvalgte og politikere har reagert kraftig på bonusene.

Næringsminister Iselin Nybø har gjort det klart overfor E24 at hun og departementet hverken har blitt orientert om, eller blitt bedt om et samtykke, til bonusene.

Etter at hun ble kjent med bonusene gjennom E24s avsløring har Nybø via advokatfirmaet Wiersholm torsdag sendt et brev til Norwegian, der hun ber om en full redegjørelse i bonussaken.

Les også

Næringsministeren krever full bonus-redegjørelse fra Norwegian

Kriserammede Norwegian har den siste tiden vært under rekonstruksjon, der selskapet har fått en ny runde statlig krisehjelp i form av 1,2 milliarder i ny hybridkapital.

Øygard viser til at det at rekonstruksjonen ble gjennomført var en betingelse for bonusene.

– Uten en gjennomført rekonstruksjon, som inkluderte innhenting av privat kapital, ville ingen bonus ha blitt utbetalt. Alt dette var først klart nå, skriver han.

Les også

Norwegians toppledelse mottok hittil ukjent millionbonus i mai

Vil vite om statens bonus-forbud er brutt

Et av de sentrale spørsmålene Nybø vil ha svar på er om statens vilkår for å gi Norwegian 3,0 milliarder i krisehjelp i form av lånegarantier er brutt.

I lånegarantiordningen som ble tilbudt norske flyselskaper i fjor vår er det nemlig et vilkår om at selskapene som benytter ordningen ikke kan utbetale utbytter eller bonus til ledende ansatte.

Spørsmålet blir altså om et vedtak er gjort før 26. mai og om dette i så fall er et brudd på vilkårene eller ikke.

Nybø uttalte til E24 torsdag at Næringsdepartementet mener at garantiordningen og bonusvilkåret opphørte å eksistere 26. mai i år, da restruktureringen av selskapet formelt ble gjennomført.

– Vi har mottatt brevet fra Næringsdepartementet, og brevet vil bli besvart så snart som mulig, skriver Øygard til NTB.

– En nærmere redegjørelse vil bli gitt i vårt svar på brevet fra Næringsdepartementets rådgiver, skriver han videre.

Både Øygard og tidligere Styreleder Niels Smedegaard, som var med på å tildele bonusene, har uttalt at deres oppfatning er at man ikke har brutt vilkåret.

– Min forståelse er at dette spørsmålet ble vurdert av det daværende styret i tilknytning til dets vedtak i mai. Om dette er dog Niels Smedegaard rette vedkommende, sa Øygard til DN torsdag, og viste til sin forgjenger som styreleder.

– Styret har vurdert spørsmålet underveis, og det er funnet i orden, sa Smedegaard til avisen.

Les også

Pilot- og kabinforeningene raser over Norwegian-bonusene: «Usmakelig» og «umusikalsk»

Karlsen lovpriset som Norwegians redningsmann

Smedegaard har forsvart bonusene med at de ble påtenkt i fjor høst, da Norwegian hadde fått nei til mer statlig hjelp og i praksis var konkurs. Selskapet søkte konkursbeskyttelse i november.

Den nye styrelederen har lovet en ny kurs. Øygard uttalte til E24 tidligere denne uken at «under det nye styret vil være uaktuelt med ordninger på et slikt nivå som tildelt den tidligere konsernsjefen», Jacob Schram.

– Det store samlede omfanget av godtgjørelser var og en del av grunnen til at det nye styret sterkt ønsket enighet om en annen løsning, et initiativ som dessverre ikke førte fram, sier Øygard til E24, som samtidig forsvarte utbetalingene til Geir Karlsen:

– Finansdirektørens godtgjørelse for å ha gjennomført restruktureringen kan dog etter mitt syn forsvares, hensyntatt den enorme arbeidsinnsatsen alle har opplevd at han har lagt inn, hvilket bidro til at selskapet nå igjen er klar til å tilby flere tusen flyginger og bevare selskapet og mange arbeidsplasser.

Karlsen har både av Øygard, Schram, Smedegaard, investorer og en rekke utenforstående aktører blitt sett på som Norwegians «finansielle redningsmann».

Næringsminister Iselin Nybø har hatt hyppig
Les også

Ber Iselin Nybø svare om Norwegian-bonus: – Grovt tillitsbrudd

Toppsjefene fikk 11 millioner hver

Det var i mai at det ble besluttet bonuser til Norwegians nå avgåtte konsernsjef Jacob Schram, og den nye konsernsjefen Geir Karlsen, som tidligere var finansdirektør.

Oppsigelsen av Schram ble vedtatt av styret i Norwegian søndag 20. juni og annonsert morgenen etter i en børsmelding.

Både Schram og Karlsen fikk 11 millioner hver i bonuspakken. I tillegg fikk de andre konserndirektørene i selskapet til sammen åtte millioner kroner i bonus – totalt 30 millioner kroner.

Bonusene kommer i tillegg til øvrige ble besluttet av det forrige styret, som ble erstattet 4. juni.

Torsdag denne uken sendte næringsministeren via Næringsdepartementets juridiske rådgiver, advokatfirmaet Wiersholm, sendt et brev til Norwegians styre der hun blant annet krevde å få svar på når bonusene ble utbetalt.

Publisert:
Gå til e24.no