Seks av åtte konserndirektører i Telenor er borte etter at Brekke kom

Hilde Tonne (50) er den sjette konserndirektøren – av åtte mulige – som er forsvunnet fra Telenors toppledelse siden Sigve Brekke (57) tiltrådte som konsernsjef 17. august i fjor.

HAR FORLATT TELENOR-SJEFEN: Seks konserndirektører har forsvunnet siden Sigve Brekke ble konsernsjef i august i fjor. Fra øverst til venstre: Kjell Morten Johnsen, Pål Espen Wien, Katja Nordgaard, Hilde Tonne, Henrik Clausen og Richard Olav Aa.
Publisert: Publisert:

Etter åtte år som øverste sjef for Telenors virksomhet i Asia, ble Brekke hentet hjem til å lede Norges nest største selskap. Fra hovedkvarteret på Fornebu startet han raskt arbeidet med å gjøre store endringer i toppledelsen.

Fra ledergruppen som Brekke arvet fra tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas for snart ni måneder siden, er det nå kun to igjen:

Administrerende direktør Berit Svendsen (53) i Telenor Norge, og Jon Erik Haug (54), konserndirektør for People Development.

Her er de seks konserndirektørene som har forlatt jobben i løpet av de siste ni månedene:

1. HILDE TONNE (50)

Hilde Tonne.

– Det ble ikke riktig for meg å fortsette i selskapet slik ting utviklet seg. Det har for min del ingenting med Vimpelcom-saken å gjøre, men det har med roller og selskapsledelse å gjøre. Jeg ønsker ikke å utdype dette ytterligere, sier Hilde Tonne til VG.

BAKGRUNN: Dette er Vimpelcom-skandalen

Tonne var konserndirektør og leder for Group Industrial Development siden 2011, da hun i juni i fjor ble utnevnt til toppsjef i Telenor og TeliaSoneras nye, sammenslåtte prestisjeselskap i Danmark. EU-kommisjonen sa imidlertid nei til fusjonen i 11. september i fjor, og Telenor kastet inn håndkleet.

Likevel ble ikke sivilingeniøren hentet tilbake til Sigve Brekkes nye ledelse som ble presentert 12. oktober i fjor. Brekke hadde hatt en måneds tid til å ta med Tonne i sin nye ledelse, men valgte å ikke gjøre det.

Tonne har siden fusjonen gikk fløyten bodd og jobbet i København og fokusert på strategiske løsninger for de nordiske markedene, og har rapportert til Sigve Brekke.

– Nå ser jeg frem til nye ledermuligheter og vil takke alle gode Telenor-kolleger for mange spennende år i selskapet. Telenor er et fantastisk selskap med mye flinke folk som jeg har satt stor pris på å jobbe sammen med. Jeg ønsker dem alt godt, sier Tonne.

Les også: Telenor-kvinner ble aldri innkalt til intervju om konsernsjef-jobben

På spørsmål om hun har tillit til Sigve Brekke, sier Tonne:

– Alt har sin tid og nå er min tid i Telenor over. Jeg har hatt ni flotte år i Telenor både i Norge og globalt, men nå ser jeg frem til å finne noe nytt å bruke mitt lederskap og energi på.

Utover det ønsker Tonne ikke å utdype.

De siste månedene har Tonne fått to prestisjetunge styreverv – i Danske Bank og Vattenfall.

Berit Svendsen la ut følgende kommentar på Twitter lørdag:

2. RICHARD OLAV AA (49)

Har vært såkalt Chief Financial Officer (CFO) i Telenor de siste seks årene. Da Telenors styre skulle ansette ny konsernsjef etter Jon Fredrik Baksaas i fjor vår, sto det i sluttrunden igjen kun to kandidater som ble intervjuet av et samlet styre, foruten Brekke. Den ene var Richard Olav Aa.

En måned etter at Brekke utpekte sin nye ledelse i fjor, ble Aa permittert på grunn av sin rolle i Vimpelcom-saken. Advokatfirmaet Deloitte ble gitt i oppdrag å undersøke hvordan Telenor hadde håndtert opplysninger gitt av en intern varsler i 2011, om mulig korrupsjon i det russiskbaserte selskapet der Telenor var minoritetsaksjonær.

Statsråden om Telenor-rapporten: Bekrefter at dette er en svært alvorlig sak

Permitteringen, som også rammet konserndirektør Pål Wien Espen, var svært kontroversiell innad i Telenor. Det endte med at både Aa og Espen sa opp sine stillinger.

– Det er ikke noe i Vimpelcom-saken eller gjennomgangen av den som tilsier at jeg burde gå av. Sigve Brekke og jeg ble enige om at tiden var inne for å gå hver til vårt, sier Richard Olav Aa til VG.

– Har du tillit til Sigve Brekke etter det som har skjedd?

– Der må jeg bare gjenta at Brekke og jeg ble enige om å gå hver til vårt. Jeg ville gå videre etter den spesielle situasjonen som har vært, sier Aa.

– Hva har Telenor tapt på at seks av åtte medlemmer av konsernledelsen har forsvunnet ut siden oktober i fjor?

– På generell basis er opp til en ny konsernsjef å sette opp sin konsernledelse. Utover det må du ta spørsmålene med Telenor.

– Mener du at konsernsjef Sigve Brekke hadde saklig grunnlag for å permittere deg i fjor høst, eller var dette etter din mening en gal beslutning?

– Nei, det forelå ikke saklig grunn for permisjon. Jeg valgte allikevel å akseptere en permisjonsavtale med full lønn når Brekke ba om det.

Men da Brekke annonserte sin konsernledelse 12. oktober 2015, ble Aa i realiteten oppgradert fra sin forrige posisjon.

– Jeg fortsatte da i min stilling som CFO, i tillegg ble jeg av Brekke tillagt flere nye ansvarsområder ved annonseringen. Dette gjaldt både utvidet oppfølging av Telenors større datterselskap, men også nytt ansvar for tre avdelinger som ble overført til min funksjon i tillegg til de jeg allerede hadde ansvar for. Disse tre avdelingene arbeidet henholdsvis med spektrumkjøp, porteføljeutvikling og regulatoriske forhold.

En måned etterpå ble han likevel permittert.

– Jeg startet permisjonen 11. november 2015, sier Aa til VG.

3. PÅL WIEN ESPEN (50)

16. mai 2014 offentliggjorde Telenor Group tre nye medlemmer av konsernledelsen: «Pål Wien Espen har i lengre tid deltatt i konsernledelsens møter i kraft av å være selskapets juridiske direktør.

Ved å utnevne ham til konserndirektør understrekes viktigheten av Telenors juridiske arbeid. Espen tiltrer med umiddelbar virkning. Pål Wien Espen har arbeidet i Telenor siden 1995.

Han har også vært advokatfullmektig hos det norske advokatfirmaet BAHR og dommerfullmektig ved tingretten i Lillestrøm», skrev Telenor på sine hjemmesider.

Espen har til nå ikke ønsket å la seg intervjue om avgangen 30. april.

«Jeg har dessverre ikke noe å bidra med i denne saken på nåværende tidspunkt», skrev Pål Wien Espen i en tekstmelding til VG søndag.

4. KATJA NORDGAARD

Ble headhuntet fra Utenriksdepartementet, der hun var Norges ambassadør til Thailand, Kambodsja og Myanmar, og tiltrådte Telenors konsernledelse så sent som 4. august 2014.

Da Sigve Brekke satte sammen sin egne og sterkt utvidede konsernledelse – bestående av 18 menn og tre kvinner – i oktober i fjor, hadde Nordgaard falt ut av konsernledelsen.

Hun ble tilbudt en stilling på lavere nivå, ment takket nei.

– Jeg synes det var synd å slutte etter så kort tid, og litt irriterende fordi jeg var i gang med mange ting som jeg mener var viktig for selskapet. Samtidig aksepterer jeg at det er en ny sjefs privilegium å sette sammen den ledelsen han ønsker, sier Katja Nordgaard til VG.

– Hva synes du om å være en av de seks i konsernledelsen som har måttet slutte?

– Jeg merker meg jo at det er såpass få igjen i den gjengen som utgjorde ledelsen frem til oktober i fjor, og at disse hver for seg og sammen hadde stor kompetanse, erfaring og kjennskap til selskapet og markedene. Det er jo litt iøynefallende. Men det viktige nå er at selskapet får ro til å fokusere på videre drift. Telenor er en utrolig viktig bedrift som operer i en ekstremt konkurranseutsatt bransje. Et virkelig flaggskip for Norge, sier Nordgaard.

I august går hun tilbake til sin gamle arbeidsplass, UD, der hun begynte i 1988.

5. HENRIK CLAUSEN (52)

Dansken ble hentet inn i konsernledelsen samtidig som Espen og Nordgaard, som leder for Strategi og Digital.

«Henrik Clausen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Telenors malaysiske mobiloperatør DiGi. Siden Clausen ble toppsjef i DiGi i 2010 har selskapet kontinuerlig levert solide resultater og tatt markedsandeler i Malaysia. Selskapets vekst har vært drevet av økt etterspørsel etter mobildata som følge av den høye populariteten til nye innholdstjenester.

Selskapet har vært en pioner i å levere Internett for Alle, som nå er et av Telenors tre strategiske fokusområder. Under Clausen ledelse har DiGi lykkes med å kombinere vellykket forretningsdrift med en bedriftskultur som oppmuntrer til deltagelse og begeistring», skrev Telenor på sine hjemmesider.

1. juli tiltrer Clausen i den prestisjefylte jobben som konsernsjef i luksuselektronikkselskapet Bang & Olufsen, som ifølge Bloomberg er verdsatt til rundt tre milliarder danske kroner.

6. KJELL MORTEN JOHNSEN (48)

Etter å ha vært sjef for Telenor Serbia, ble han i 2012 utnevnt til konserndirektør og leder for europeiske operasjoner. Den gang var Sigve Brekke leder for asiatiske operasjoner.

– Sigve ønsket å få alle landsjefene i Telenor inn i konsernledelsen, altså at han fjernet både sin egen og min tidligere rolle. Da syntes ikke jeg at jeg passet inn, og valgte å gå. Det er ikke mer komplisert enn det, sier Johnsen til VG i dag.

– Var du enig i Brekkes måte å gjøre dette på?

– En ny sjef står fritt til å gjøre slike endringer hvis han får styrets aksept for det. Noen gjør små endringer, andre store. Det er ikke mulig å si hva som er riktig, sier Johnsen.

Han har hatt ett år fri med full lønn, men begynner i ny jobb over sommeren.

Dette svarer Telenor:

– Hva er Telenors kommentar til at Hilde Tonne slutter i selskapet?

– Hilde Tonne har valgt å forlate Telenor og vil søke utfordringer utenfor selskapet. Hilde har vært en viktig bidragsyter til gode resultater i selskapet over flere år og vi ønsker henne lykke til videre. Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at Tonne ikke var en del av selskapets konsernledelse da Sigve Brekke overtok som konsernsjef i august 2015, sier Telenors informasjonsdirektør Severin Roald.

– Siden august i fjor har seks Telenors konserndirektører blitt skjøvet ut eller valgt å slutte. Kun to er igjen fra ledelsesgruppen. Hva får dette å si for kompetansenivå og kontinuitet i toppledelsen i Telenor?

– Det er ulike årsaker til at noen ledere har forlatt selskapet, men jeg ønsker ikke å gå i detalj på hver enkelt avgang. Lederne for alle våre 13 markeder ble som kjent medlem av konsernledelsen i 2015 og flere med lang fartstid i Telenor fikk også nye lederroller. Kompetanse og kontinuitet er ivaretatt og vi er svært fornøyd med gode resultater så langt i 2016.

Les også

Transparancy-sjefen: – Må ha klokkeklare rutiner

Les også

– Krevende å lese om Telenor-medarbeideren som varslet i 2011

Les også

Telenor-finansdirektør avviser at han slutter på grunn av Vimpelcom

Les også

Telenor-topper uenige om hvem som varslet hvem

Publisert: