Dette taket senket Hydro-aksjen

Hydro-aksjen faller etter meldinger om utslipp fra et lager og et tak på Alunorte-anlegget i Brasil i strid med lisensene. Selskapet utelukker ikke nye utslipp.

NYE UTSLIPP: Norsk Hydro har meldt om flere utslipp utenom lisens ved Alunorte-anlegget i Brasil. Den røde ringen viser taket på et kullager og et tidligere lager for aluminahydrat, hvor regn- og overflatevann har blitt ført inn i en kanal og sluppet ut i Paráelven, noe som ikke er i tråd med selskapets lisenser.

Foto: Norsk Hydro
Publisert:,

Hydroaksjen faller videre mandag.

Det skjer etter meldinger om nye utslipp og at selskapet utvider granskingene ved verdens største aluminaraffineri i Brasil.

Fredag kveld sa også Hydro at selskapet ville bruke 500 millioner kroner på å øke kapasiteten på vannrensingen på anlegget.

Aluminiumsgiganten har hele tiden sagt at utslippene ved anlegget trolig ikke har vært miljøskadelige, men det vil vente til granskingsrapportene legges frem 9. april med å utelukke det helt.

De nye utslippene som nå er avdekket, gjelder regnvann fra et tak over et kullager og fra et tidligere lagringsområde for aluminahydrat som har blitt sluppet inn i en kanal fra naboanlegget, metallverket Albras.

Selv om det kun er snakk om regnvann, så skal denne dreneringen ikke være i tråd med selskapets lisens, ifølge Hydro selv.

– Vi rapporterer nå alt vi finner av den type ting som kan skape uklarheter, sier Norsk Hydros kommunikasjonsdirektør Halvor Molland til E24.

Ba om unnskyldning

Miljømyndigheten Semas har varslet en mulig reaksjon på utslippet, som gjelder regn- og overflatevann som er sluppet ut i Paráelven uten å ha blitt behandlet.

– Det er fullstendig uakseptabelt og brudd på det Hydro står for. På vegne av selskapet, vil jeg si unnskyld til lokalbefolkningen, myndigheter og samfunnet, sa Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg i en melding mandag.

Les mer: Funn av nye utslipp ved Hydro-anlegget i Brasil

Tidligere har Hydro fått to bøter på 10 millioner real hver (til sammen nær 50 millioner kroner) for å ha drevet et slamdeponi ved Alunorte uten gyldig lisens og fordi et gammelt avløpsrør ikke skal ha vært ordentlig plugget.

Myndighetene har pålagt Hydro å halvere produksjonen av alumina ved Alunorte, noe som vil gi selskapet en betydelig økonomisk smell i tiden som kommer.

Dette skjer etter et kraftig regnvær i midten av forrige måned, som skal ha forurenset lokalt drikkevann og skapt bekymringer for utslipp fra Hydro-anlegget.

Les også

Funn av nye utslipp ved Hydro-anlegget i Brasil

Utvider granskingen

Den 7. mars meldte Hydro at det hadde hyret et selskap til å granske utslippene og vannbehandlingen på anlegget.

Nå utvider Hydro granskingen til å gjelde eventuelle koblinger ut av Alunorte-anlegget og inn på områdene omkring, og i tillegg gjennomgår selskapet lisensene sine for å finne ut om alt er i orden.

– Det eksterne, uavhengige brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW har fått i oppgave å se på utslipp ved Alunorte, men dette utvides til at de også skal se på eksterne koblinger, inkludert metallverket Albras og til havnen, sier Molland.

– I tillegg vil vår egen internrevisjon gjennomgå alle lisenser. Vi har sendt ut dagens melding for å være åpne og transparente, men dette betyr samtidig at vi ikke har alle svar ennå, sier han.

Les også

Hydro investerer 500 millioner kroner i vannrenseanlegg

Kraftig aksjefall

Mandag ettermiddag er Hydro-aksjen ned 1,34 prosent til 47,87 kroner.

Siden lekkasjene ble kjent i slutten av forrige måned har aksjen falt rundt 15 prosent, noe som har senket selskapets børsverdi med rundt 17 milliarder kroner til 99 milliarder kroner.

Selskapet har hele tiden avvist at det skal ha skjedd lekkasjer fra rødslamdeponiene på Alunorte, og sier at miljømyndigheten Ibama bekreftet dette på en høring i Brasilia i forrige uke.

Undersøkelsene skal avdekke om noe galt har skjedd, lover Molland.

– Det er det vi vil se nærmere på i de to gjennomgangene. Vi vil ha så mye fakta som mulig på bordet før vi konkluderer, sier han.

Selskapet erkjenner at dialogen med lokalbefolkningen har vært for dårlig fra Hydros side, men sier det er for tidlig å snakke om erstatning.

Les mer: Domstol med vedtak: Hydro fikk nei til å gjenåpne Brasil-anlegg

Les også

Hydro sender 600 Alunorte-arbeidere på ferie

Fikset problemene fortløpende

Hydro har nå ordnet dreneringen fra taket på kullageret, og har lovet myndighetene en plan innen få dager for å fikse dreneringen fra det gamle lageret for aluminahydrat.

Det har også stengt Canal Velho, som skal ha ført vann som inneholdt bauksittstøv og lutrester fra raffineriområdet ut i Paráelven.

I tillegg har Hydro redusert avstanden i deponiene ved anlegget slik at den er godt innenfor kravet på én meter fra vannspeilet til toppen av kanten.

Nå jobber selskapet for å overtale myndighetene til å tillate at produksjonen på Alunorte kan trappes opp igjen. Selskapet har pålagt rundt 600 ansatte å ta ferie på grunn av den reduserte aktiviteten.

– Vi har en dialog med myndighetene om hva som skal til for å starte opp igjen, men det er vanskelig å anslå et tidspunkt, sier Molland.

– Vi har stor interesse av å få alt på bordet, og at det blir ordnet opp i eventuelle ting som ikke er som de skal være, enten det er lisenser eller kanaler, og får startet opp for fullt igjen. Vi ønsker ikke å drive i strid med regelverket, uansett om det er Norge, Brasil eller andre steder, sier han.

Her kan du lese mer om