Slik vil Mæland forenkle aksjeloven

Om næringsminister Monica Mæland får det som hun vil blir det enklere for aksjer å bytte eiere. Nå er forslagene sendt til høring.

STØTTES: Flere eksperter mener næringsminister Monica Mælands (H) forslag til forenklinger i aksjeloven er svært fornuftige.

Helge Mikalsen VG
  • Cecilie Storbråten Gjendem
Publisert:

For deg som er opptatt av kjøp og salg av aksjer kan hverdagen nå bli enklere. Næringsdepartementet har levert inn et forslag til høring i Stortinget som skal gjøre det lettere for aksjeselskaper å gi lån og stille sikkerhet til oppkjøp av aksjer i selskapet.

– Næringslivet trenger gode og forutsigbare rammebetingelser. Derfor har vi foreslått forenklinger som sikrer et likere regelverk og mindre byråkrati, sier næringsminister Monica Mæland.

Arbeidet med aksjeloven har pågått lenge, og den rødgrønne regjeringen ønsket også å gjøre livet lettere for dem som vil kjøpe aksjer.

Les også

Hva skal aksjonærene bidra med i et AS? Fell det ned i en skriftlig avtale

Vil du teste hvor god du er på aksjer før du begir deg ut på det virkelige markedet? Meld deg på Aksje-NM her!

Hun er ikke den eneste som har ventet på disse endringene (for hovedinnhold: se faktaboks). Høyskolelektor og advokat Morten Lund ved Handelshøyskolen BI har lenge jobbet med aksjeloven, og ser ingen grunn til at forslagene ikke skal bli vedtatt.

– Jeg synes den forenklingen som nå er foreslått virker svært fornuftig, og jeg føler meg relativt sikker på at endringsforslagene blir vedtatt. Forslagene innebærer en forenkling og effektivisering av reglene om finansiell bistand ved aksjekjøp slik at det nå blir enklere å motta slik bistand ved sikkerhetsstillelse eller på annen måte fra det selskapet en ønsker å kjøpe seg opp i, sier Lund.

Les også

Vant i 2013 – går for seier igjen

Avviser kritikk

– Hvorfor er det nødvendig med en slik endring i det hele tatt?

– De fleste anser det som positivt at kontrollerende aksjeposter kan selges og at slike kjøp lar seg finansiere på en effektiv måte. Det skaper dynamikk i markedet. De foreslåtte endringer vil gjøre dette enklere og jeg tror det er fornuftig å gjennomføre dette, sier Lund.

Han legger til at han forstår at endringer kan gjøre enkelte urolig for om loven nå vil ivareta alle aktører men understreker at loven fortsatt vil sikre både småaksjonærer og kreditorer.

– De som er kritiske til endringene vil nok hevde at det er problematisk at selskapets egenkapital nå i større grad vil kunne benyttes som sikkerhet ved finansieringen av oppkjøpet. Det har vært hevdet at dette kan skade interessene til ansatte, kreditorer eller småaksjonærer. Jeg tror ikke dette stemmer da det er flere andre regler i aksjeloven som ivaretar disse gruppers interesser på en betryggende måte, sier Lund.

Næringsdepartementet har også satt ned et fagutvalg som skal gå gjennom aksjeloven de neste årene og beslutte om det er nødvendig med ytterligere endringer.

Les også

Enklere å starte aksjeselskap

Svært viktig å eie selv

AksjeNorge ønsker alle initiativ som kan gjøre det enklere for ansatte å kjøpe aksjer i selskapet de jobber i velkommen.

– Undersøkelser vi har foretatt, viser at å eie aksjer i eget selskap har en klar positiv påvirkning på selskapet. Om selskapet er stort eller lite skaper det å eie en del av sitt eget selskap både engasjement og lojalitet blant ansatte, sier daglig leder i AksjeNorge Lene Refvik til E24.

Les også

Aksjer for nybegynnere – del 2: Slik kommer du i gang med aksjehandel

Hun legger til at undersøkelser AksjeNorge har gjennomført rundt aksjespareordninger blant børsnoterte selskaper viser at alle ansatte anser tilbud knyttet til å spare og investere i eget selskap som svært positivt. Refvik understreker at AksjeNorge generelt er positive til alle initiativ som gjør at privatpersoner i større grad kan ta del i aksjemarkedet.

– Vi ønsker også at det å investere i aksjemarkedet, som et absolutt minimum, skal likestilles med andre spare- og investeringsformer som bankinnskudd og ikke minst i forhold til eiendom, sier Refvik til E24.

Høringsfristen for endringene er satt til 5. april.

Det er ennå ikke for sent å teste aksjekunnskapene i Aksje-NM! MELD DEG PÅ HER!

Les også

Hvordan fungerer aksjemarkedet?

Les også

Aksjer for nybegynnere: Slik kommer du i gang med aksjehandel

Les også

Slik velger du vinneraksjene

Publisert:

Flere artikler

  1. Vil kutte kravet til aksjekapital med 29.999 kroner til 1 krone

  2. Anbudsgrensen heves til 1,1 millioner

  3. Nye forenklinger i næringslivet

  4. Nye regler skal gi flere jobber for norske sjøfolk

  5. Næringsminister med skatteløfte til aksjeprogram: – Flere kan bli medeiere i egen bedrift