Resultatvekst og ordreboom for Kongsberg

Fredag er Kongsberg Gruppen ute med sine kvartalstall. Konsernet rapporterer om resultatvekst og økt ordreinngang.

UTSIKTER: Konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen kan vise til resultatvekst på uendret omsetning, og betydelig økning i ordreinngangen.
Publisert: Publisert:

Kongsberg Gruppen fikk et brutto driftsresultat (EBITA) på 518 millioner kroner i første kvartal 2011. I tilsvarende kvartal i 2010 var resultatet 443 millioner kroner.

Den totale omsetningen beløp seg til 3.744 millioner kroner, mot 3.739 millioner kroner i inntekter i tilsvarende kvartal i fjor. Driftsmarginen (EBITA) er dermed bedret fra 11,8 prosent til 13,8 prosent.

Resultat før skatt ble 499 millioner kroner, mot 420 millioner i samme kvartal i fjor.

Inntjening per aksje (EPS) kom inn på 2,94 kroner i første kvartal, mot 2,44 kroner ett år tidligere.

Økt ordreinngang

Konsernet hadde en ordreinngang på 4.106 millioner kroner i første kvartal 2011, mot 2.629 millioner kroner tilsvarende kvartal året før.

Ordrereserven har økt siden årsskiftet og er ved utgangen av kvartalet 18.085 millioner kroner, melder selskapet.

Kongsberg Gruppen

Selskapet hadde en kontantstrøm fra drift på 282 millioner kroner.

Netto utgående kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var 128 millioner kroner, og netto inngående kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var 15 millioner kroner i kvartalet.

FLERE NYHETER PÅ E24

Publisert:

Her kan du lese mer om