Stolt-Nielsen og Fredriksen blir partnere

John Fredriksens Frontline 2012 går inn i gassrederi.

GASSPARTNERE: - Med tre sterke eiere er det planen å fortsette å fokusere på andrehånds-tonnasje, fusjoner og oppkjøp, sier Niels G. Stolt-Nielsen.

Publisert:,

Frontline 2012, som kontrolleres av skipsreder og investor John Fredriksen, blir partner i gassrederiet Avance Gas Holding (AGHL), sammen med Stolt-Nielsen Gas og Sungas.

Det er klart etter at de tre partene har inngått en såkalt «heads of agreement», om at det blir likeverdige partnere i gassrederiet.

De nye partnerne er nå i diskusjoner om hvorvidt AGHL skal kjøpe åtte nye VLGC nybygg som Frontline 2012 allerede har bestilt fra det kinesiske skipsverftet Changxing.

Styreformann John Fredriksen i Frontline 2012 er fornøyd med å inngå en avtale med Stolt-Nielsen og Sungas.

- Vi vil få direkte markedseksponering i det som i dag er et godt fraktmarked. Med sin eksisterende flåte av seks moderne gasstankere, solid drift og sterke eiere, er Avance Gas godt posisjonert til å vokse og fungere som en stor konsolidator i det store LPG-markedet.

Konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen sier på sin side at Frontlines inntreden i selskapet er et steg videre i AGHLs konsolideringsstrategi i gassmarkedet.

- Med tre sterke eiere er det planen å fortsette å fokusere på andrehånds-tonnasje, fusjoner og oppkjøp, sier han.

Stolt-Nielsen peker på økende eksport fra USA av LPG fra skifergass-ressurser, og fortsatt vekst av LPG-eksport fra Midtøsten og Vest-Afrika, går dynamikken i dette markedet i den retning av det de har forventet.

Eierne planlegger å notere selskapet i det norske gråmarkedet, OTC.

Her kan du lese mer om