Bjerke overrasker

DNB tjente mer enn ventet på tampen av fjoråret, men barberer utbyttet.

URO MED HØY INNTJENING: - Også dette kvartalet preges av finansuro, men vi har hatt høy aktivitet i banken og har økt inntektene våre med nesten 1,7 milliarder kroner, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.
Publisert:

Bankkonsernet DNB oppnådde i fjorårets siste tre måneder et resultat som er bedre enn det analytikerne har sett for seg.

Men samtidig varsles det at utbyttet for fjoråret blir halvert.

DNBs resultat før skatt var på 5,878 milliarder kroner i fjerde kvartal 2011, mot 5,593 milliarder kroner i tilsvarende kvartal året før.

De var ventet å rapportere et resultat før skatt for fjerde kvartal 2011 på 4,874 milliarder kroner, ifølge en sammenstilling av 17 analytikeres estimater gjort av SIX Estimates.

- Også dette kvartalet preges av finansuro, men vi har hatt høy aktivitet i banken og har økt inntektene våre med nesten 1,7 milliarder kroner. Vi er glade for at vi fortsetter å ta markedsandeler og for at mange store og små kunder velger oss, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Marginene økte markert
Bankkonsernet kan i rapporten vise til at det har greid å ta seg bedre betalt på utlånene til privatpersoner og bedrifter.

Netto renteinntekter endte på 6,79 milliarder kroner, en økning fra samme periode året tidligere, da netto renteinntekter endte på 6,15 milliarder kroner. Analytikerne hadde sett for seg netto renteinntekter på 6,15 milliarder kroner.

DNB skriver i rapporten at marginene etter å ha falt i første del av 2011, økte markert i fjerde kvartal.

- DNB Bank-konsern har dermed tatt inn noe av etterslepet i marginendringer som følge av høyere finansieringskostnader og samtidig tilpasset prisingen til et noe høyere risikonivå, opplyses det i rapporten.

- Sterk rapport
Analytikernes første reaksjoner tyder på positiv mottagelse.

- Det er en sterk rapport, med meget god rentenetto. Kapitaldekning på 9,4 prosent mot EBA krav på 9 prosent og dermed ikke behov for egenkapital-emisjon, skriver analytiker Bengt Kirkøen i Swedbank First Securities til E24.

Han legger til at utbytte på 2 kroner var som ventet, og at shippingtapene også var i i tråd med hans forventninger.

Nettoresultatet var på 4,09 milliarder, mot ventet 3,63 milliarder kroner.

De totale inntektene var på 12,392 milliarder kroner, opp fra 10,760 milliarder kroner. Analytikerne hadde ventet 10,808 milliarder kroner.

AksjeLongname: DNBTicker: DNBMarked: OSEOrganiasonsnummber: 981276957TSID:Trade time: 2012-02-08 17:30:00Last: 64.15Close: 63.9Periode: 7days

Økte tap på utlån

DNB opplyser i rapporten at samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 926 millioner kroner i kvartalet.

Det er en økning på 397 millioner fra fjerde kvartal 2010, men samtidig en reduksjon på 244 millioner fra tredje kvartal 2011.

– Selv om nedskrivningene øker noe i forhold til tilsvarende periode i fjor, er disse fortsatt på et lavt nivå, sier Bjerke.

Det opplyses samtidig at omfanget av misligholdte og tapsutsatte engasjementer økte i kvartalet.

- Det er knyttet til et mindre antall store engasjementer hvor det er foretatt forholdsvis lave nedskrivninger fordi den relaterte tapsrisikoen er liten, skriver DNB.

At omfanget av tap økte i forrige kvartal var klart før jul i fjor, da bankkonsernet så seg nødt til å innkalle til en ekstraordinær analytikerkonferanse hvor det ble forklart at man venter økte utlånstap i shipping.

- De individuelle nedskrivningene i Retail Norge viste en liten nedgang fra fjerde kvartal 2010, mens det var en økning på 126 millioner kroner innen Storkunder og internasjonal, primært knyttet til divisjonene Nordiske konsernkunder og Shipping, offshore og logistikk, opplyses det i rapporten.

For 2012 forventes nedskrivningene å ligge på omtrent samme nivå som i 2011.

Vil betale utbytte på 2 kroner
Flere analytikere var spente på hva styret foreslår i utbytte for 2011, og det er nå foreslått å betale et utbytte på 2,00 kroner, halvparten av utbyttet for 2010.

- Styret har i sin vurdering av forslaget til utbytte for 2011 lagt vekt på de nye regulatoriske kravene til kapitaldekning og samtidig lagt vekt på å føre en konsistent utbyttepolitikk over tid, opplyses det.

Krevende å oppnå målene

DNBs konsernsjef har i rapporten også lagt ved sine betraktninger for utsiktene fremover.
Han viser til at bankkonsernet har 80 prosent av sin virksomhet i Norge, og at den økonomiske krisen i Europa ventes å gi relativt små effekter for hjemmemarkedet.
Bjerke mener likevel at den økonomiske nedgangen i Europa vil være negativ også for DNB hvis den blir langvarig.

- Den økonomiske krisen i Europa gjør det mer krevende å oppnå de finansielle målene på kort sikt. DNB fastholder imidlertid sin strategi, som vi mener gir grunnlag for at de langsiktige målene er innen rekkevidde.

LES OGSÅ:

Publisert:

Her kan du lese mer om